Romnsk sloh Petr Prochzka Autorem materilu a vech

  • Slides: 30
Download presentation
Románský sloh Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je

Románský sloh Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

 středověký umělecký sloh západní Evropy trvání: 11. – počátek 13. století hlavní šiřitel:

středověký umělecký sloh západní Evropy trvání: 11. – počátek 13. století hlavní šiřitel: církev uplatnění: architektura sochařství malířství Úkoly: 1) Odvoď z názvu slohu, na jakou kulturu navazuje. 2) Jaká kultura se rozvíjela ve východním Středomoří?

antika + předrománské slohy (např. karolínská a otonská renesance) ROMÁNSKÝ SLOH (11. – 13.

antika + předrománské slohy (např. karolínská a otonská renesance) ROMÁNSKÝ SLOH (11. – 13. století) gotika

A) architektura – typické znaky: půlkruhový oblouk valená klenba sloupy/pilíře Obr. 1 Půlkruhový oblouk,

A) architektura – typické znaky: půlkruhový oblouk valená klenba sloupy/pilíře Obr. 1 Půlkruhový oblouk, valená klenba, sloupy/pilíře

architektura – typické znaky: silné stěny kvádříkové zdivo sdružená okna Obr. 2 Kvádříkové zdivo

architektura – typické znaky: silné stěny kvádříkové zdivo sdružená okna Obr. 2 Kvádříkové zdivo a sdružené okno Obr. 3 Detail sdruženého okna

architektura – církevní stavby (kostely): 1) bazilika podélný půdorys tzv. lodě (hlavní, vedlejší, příčná)

architektura – církevní stavby (kostely): 1) bazilika podélný půdorys tzv. lodě (hlavní, vedlejší, příčná) Úkoly: 1) Z čeho je na první pohled zřejmé, že se jedná o církevní stavbu? 2) Ukaž na obrázku lodě. Obr. 4 Půdorys baziliky

Obr. 5 Rekonstrukce klášterní baziliky v Cluny (Francie)

Obr. 5 Rekonstrukce klášterní baziliky v Cluny (Francie)

Obr. 6 Bazilika a šikmá věž v Pise (Itálie) – památky UNESCO

Obr. 6 Bazilika a šikmá věž v Pise (Itálie) – památky UNESCO

Obr. 7 Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě Obr. 8 Bazilika sv. Prokopa v

Obr. 7 Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě Obr. 8 Bazilika sv. Prokopa v Třebíči – památka UNESCO (románsko-gotický sloh)

Obr. 9 Kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí nad Sázavou Obr. 10 Kostel

Obr. 9 Kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí nad Sázavou Obr. 10 Kostel sv. Bartoloměje v Kondraci u Vlašimi

architektura – církevní stavby (kostely): 2) rotunda centrální (kruhový) půdorys Obr. 11 Rotunda sv.

architektura – církevní stavby (kostely): 2) rotunda centrální (kruhový) půdorys Obr. 11 Rotunda sv. Jiří na hoře Říp Úkoly: 1) Jaká pověst se vztahuje k hoře Říp? 2) Kde se hora Říp nachází?

Obr. 12 Rotunda sv. Martina na pražském Vyšehradě Obr. 13 Rotunda sv. Kateřiny ve

Obr. 12 Rotunda sv. Martina na pražském Vyšehradě Obr. 13 Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

architektura – církevní stavby: 3) klášter soubor (komplex) budov Úkoly: 1) Kdo sídlí v

architektura – církevní stavby: 3) klášter soubor (komplex) budov Úkoly: 1) Kdo sídlí v klášteře? 2) Jakou významnou funkci plnily kláštery ve středověku i v pozdějších dobách? Obr. 14 Břevnovský klášter v Praze

Obr. 15 Strahovský klášter v Praze Obr. 16 Teologický sál Strahovského kláštera

Obr. 15 Strahovský klášter v Praze Obr. 16 Teologický sál Strahovského kláštera

Obr. 17 Sázavský klášter (letecký snímek) Úkol: Čím byl Sázavský klášter ve středověku výjimečný?

Obr. 17 Sázavský klášter (letecký snímek) Úkol: Čím byl Sázavský klášter ve středověku výjimečný? Obr. 18 Věž Sázavského kláštera

architektura – světské stavby, např. : hrady/falce paláce městské domy mosty Obr. 19 Zřícenina

architektura – světské stavby, např. : hrady/falce paláce městské domy mosty Obr. 19 Zřícenina císařského paláce v Chebu Obr. 20 Zřícenina hradu Přimda na Tachovsku

Obr. 21 Románský dům (Seligenstadt, Německo) Obr. 22 Románský dům (Lincoln, Anglie)

Obr. 21 Románský dům (Seligenstadt, Německo) Obr. 22 Románský dům (Lincoln, Anglie)

Obr. 23 Románský most v Řezně (Německo). Byl zřejmě vzorem pro jiné evropské mosty,

Obr. 23 Románský most v Řezně (Německo). Byl zřejmě vzorem pro jiné evropské mosty, včetně Juditina a Karlova mostu v Praze Obr. 24 Horský most z románské doby (Andorra) Obr. 25 Zbytek románského mostu v Avignonu (Francie)

B) sochařství: převaha náboženských motivů / postav architektonická výzdoba − reliéfy Obr. 26 Ozdobný

B) sochařství: převaha náboženských motivů / postav architektonická výzdoba − reliéfy Obr. 26 Ozdobný štít – tympanon (bazilika ve Vézelay, Francie)

Obr. 27 Sochy apoštolů (Santiago de Compostela, (Španělsko) Obr. 28 Ozdobná hlavice románského sloupu

Obr. 27 Sochy apoštolů (Santiago de Compostela, (Španělsko) Obr. 28 Ozdobná hlavice románského sloupu (Daniel v jámě lvové, Poitiers, Francie)

C) malířství: převaha náboženských motivů/postav nástěnná malba (freska) okenní malba (vitráž) knižní malba (iluminace)

C) malířství: převaha náboženských motivů/postav nástěnná malba (freska) okenní malba (vitráž) knižní malba (iluminace) Obr. 29 Freska s biblickými výjevy (kostel San Justo, Segovia, Španělsko)

Obr. 30 Přemysl Oráč (rotunda sv. Kateřiny, Znojmo) Úkoly: 1) Odkud podle pověsti pocházel

Obr. 30 Přemysl Oráč (rotunda sv. Kateřiny, Znojmo) Úkoly: 1) Odkud podle pověsti pocházel Přemysl Oráč? 2) Kdo podle pověsti byla jeho manželka?

Obr. 31 Král David (vitráž, katedrála v Augšpurku, Německo) Obr. 32 Poslední večeře (iluminace,

Obr. 31 Král David (vitráž, katedrála v Augšpurku, Německo) Obr. 32 Poslední večeře (iluminace, Kodex vyšehradský, ČR)

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Románský sloh trvá od ______ do ______ století. 2)

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Románský sloh trvá od ______ do ______ století. 2) Hlavním šiřitelem románského umění byla_______. 3) K typickým znakům architektury patří např. valená_______, kvádříkové _______ nebo sdružená______. 4) Dvěma hlavními typy kostela jsou _____ a _____. 5) K památkám UNESCO patří bazilika sv. Prokopa v _______. 6) V románské době začínají i u nás vznikat střediska vzdělanosti − ____. 7) Prvním kamenným mostem přes Vltavu byl ve 12. stol. ______ most. 8) V sochařství a malířství jsou nejvíce zobrazovány _______ motivy. 9) Nástěnná malba se nazývá ______, okenní pak _______. 10)Iluminace je odborný výraz pro_________.

správné odpovědi: 1) 11. , 13. 2) církev 3) klenba, zdivo, okna 4) bazilika,

správné odpovědi: 1) 11. , 13. 2) církev 3) klenba, zdivo, okna 4) bazilika, rotunda 5) Třebíči 6) kláštery 7) Juditin 8) náboženské 9) freska, vitráž 10)knižní malbu

Citace obrazových materiálů: Obr. 1 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain

Citace obrazových materiálů: Obr. 1 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Coupe. eglise. XIe. siecle. png? uselang=cs> Obr. 2 Jwaller. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kloster. Posa. Abtshaus 4. JPG? uselang=cs> Obr. 3 Denis Biette. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Hyeres_tour_saint_blaise 6. jpg? uselang=cs> Obr. 4 Wing. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: BASILIKA. gif? uselang=de> Obr. 5 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Dehio_212_Cluny. jpg? uselang=fr> Obr. 6 Venkat Raman. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cathedral_of_Pisa_%282004 -1113%29. jpg? uselang=cs> Obr. 7 Krzysiu "Jarzyna" Szymański. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Praga_0018. JPG? uselang=cs> Obr. 8 Nostrifikator. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Trebic_podklasteri_bazilika_velka_apsida. jpg> Obr. 9 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kostel_Petr. jpg? uselang=cs>

Citace obrazových materiálů: Obr. 10 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain

Citace obrazových materiálů: Obr. 10 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kondrac. JPG> Obr. 11 autor of the photo Matt Borak, Photo colors adjusting by Blanulak. [cit. 2012 -1215]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Rotunda. Rip. jpg> Obr. 12 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Vy%C 5%A 1 ehrad-rotunda. jpg? uselang=cs> Obr. 13 Martinm. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Rotunda. jpg? uselang=cs> Obr. 14 Sokoljan. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Praha_B%C 5%99 evnov_monastery_from_SE_ DSCN 0284. JPG? uselang=cs> Obr. 15 Che. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Praha_Strahovsky_klaster. jpg? uselang=cs> Obr. 16 Y. Shishido. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Strahov_Monastery_001. jpg> Obr. 17 Zdeněk Fiedler, edited by Pavel Hrdlička (Packa). [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: S%C 3%A 1 zava_Monastery, _east_view. jpg? us elang=cs> Obr. 18 Markus 33. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: S%C 3%A 1 zavsk%C 3%BD_Kl%C 3%A 1%C 5%A 1 ter. jpg>

Citace obrazových materiálů: Obr. 19 Jan Sokol. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí

Citace obrazových materiálů: Obr. 19 Jan Sokol. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cheb_hrad_falc_1188_DSCN 1465. JPG> Obr. 20 Roman Grabolle. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Burg_Primda_Gesamtansicht. jpg> Obr. 21 Gabriele Delhey. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Seligenstadt_Romanisches_Haus_crop_tone_ adjusted. jpg> Obr. 22 Richard Croft. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Jew%27 s_House, _Lincoln__geograph. org. uk_-_46607. jpg> Obr. 23 Marc Reymann. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Regensburg_Steinerne_Bruecke. jpg> Obr. 24 Joan Simon. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pont_d%27 Ordino. jpg> Obr. 25 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Br%C 3%BCcke_von_Avignon. JPG>

Citace obrazových materiálů: Obr. 26 Pd. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative

Citace obrazových materiálů: Obr. 26 Pd. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Vezelay_Tympan 11. jpg> Obr. 27 Pedronchi. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ap%C 3%B 3 stoles_del_P%C 3%B 3 rtico_de_l a_Gloria. jpg> Obr. 28 Codex. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Chapiteau-Daniel-Sainte-Radegonde. Poitiers. jpg> Obr. 29 Zarateman. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Segovia_-_San_Justo_14. jpg> Obr. 30 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Premysl_Orac. jpg> Obr. 31 Hans Bernhard. [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: King_David_in_Augsburg_Cathedral_light. JPG> Obr. 32 [cit. 2012 -12 -15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kodex_vy%C 5%A 1 ehradsk%C 3%BD 2. jpg>

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd.

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80 -7235 -194 -X. ČORNEJ, Petr a kol. Dějiny evropské civilizace I. 4. vyd. Praha a Litomyšl : PASEKA, 2002. ISBN 80 -7158 -472 -7. HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Dotisk 3. vyd. Praha : TVORBA, rok neuveden. ISBN 80 -85386 -92 -5.