Romnsk sloh VY32INOVACE 01 Romnsk sloh VY32INOVACE 01

  • Slides: 14
Download presentation
Románský sloh VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

Románský sloh VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Umělecký sloh �Středověk – 11. – 13. století �Rozšířil se ve stavitelství a výtvarném

�Umělecký sloh �Středověk – 11. – 13. století �Rozšířil se ve stavitelství a výtvarném umění �Na západě, jihu a ve střední Evropě. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Jeho název je odvozen od slova Řím = Roma �Je inspirován stavbami Římského impéria

�Jeho název je odvozen od slova Řím = Roma �Je inspirován stavbami Římského impéria �Šiřitelem a nositelem slohu je církev VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Vznikají dva základní typy kostelů, baziliky a rotundy. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Vznikají dva základní typy kostelů, baziliky a rotundy. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Bazilika byla obdélníková stavba, jejíž vnitřní prostor byl podélně rozčleněn sloupořadím do tří i

�Bazilika byla obdélníková stavba, jejíž vnitřní prostor byl podélně rozčleněn sloupořadím do tří i více lodí. Původně sloužila jako tržiště nebo soudní budova. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Na východní straně ji ukončoval polokruhový výklenek – apsida, v němž bylo umístěno kněžiště.

�Na východní straně ji ukončoval polokruhový výklenek – apsida, v němž bylo umístěno kněžiště. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Typickou románskou stavbu představují benediktinské kláštery (například proslulé opatství v Cluny), jejichž neodmyslitelnou součástí

�Typickou románskou stavbu představují benediktinské kláštery (například proslulé opatství v Cluny), jejichž neodmyslitelnou součástí bývala bazilika. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

Apsida �je půlkruhová či podkovovitá oltářní výklenek, vzniklý v římské antické architektuře a používaná

Apsida �je půlkruhová či podkovovitá oltářní výklenek, vzniklý v římské antické architektuře a používaná především v románské a románsko-gotické architektuře. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Rotundy mívaly jednu i více apsid. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Rotundy mívaly jednu i více apsid. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�V románském slohu byly postaveny také světské stavby, zejména hrady. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�V románském slohu byly postaveny také světské stavby, zejména hrady. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Sloužily především jako pevnosti na obranu před nepřítelem, proto byla velká péče věnována jejich

�Sloužily především jako pevnosti na obranu před nepřítelem, proto byla velká péče věnována jejich obrannému systému. Tvořily ho hradby, hradní příkopy a věže. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

�Součástí hradu byl obytný palác. Sídlili v něm panovníci nebo jejich správci, později si

�Součástí hradu byl obytný palác. Sídlili v něm panovníci nebo jejich správci, později si opevněná sídla začala zřizovat také šlechta. VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh

Autor. Mgr. Lucie Marková ZŠ Dr. M Tyrše, Děčín 2011/2012 � � � �

Autor. Mgr. Lucie Marková ZŠ Dr. M Tyrše, Děčín 2011/2012 � � � � 1/ http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=bazilika&ex=1#ai: MC 900432319| 2/ http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=k%C 5%99%C 3%AD%C 5%BE&ex=1#ai: MP 90044912 5| 3/ http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=kostel&ex=1&Ax. Installed=copy&Download=MC 90039 1062&ext=WMF&c=0#ai: MC 900391062| 4/ http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=v%C 3%BDchod&ex=1&Ax. Installed=copy&Download= MC 900391062&ext=WMF&c=0#ai: MP 900401217| 5/ http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=kl%C 3%A 1%C 5%A 1 ter&ex=1&Ax. Installed=copy&Do wnload=MC 900391062&ext=WMF&c=0 6/ http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=hrad&ex=1&Ax. Installed=copy&Download=MC 900391 062&ext=WMF&c=0#ai: MC 900228851| 7/ http: //office. microsoft. com/cscz/images/results. aspx? qu=hrad&ex=1&Ax. Installed=copy&Download=MC 900391 062&ext=WMF&c=0#ai: MC 900205432| VY_32_INOVACE_ 01 Románský sloh