Velk Morava Petr Prochzka Autorem materilu a vech

  • Slides: 24
Download presentation
Velká Morava Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je

Velká Morava Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Velká Morava / velkomoravská říše: první státní útvar Slovanů ve střední Evropě trvání: 1.

Velká Morava / velkomoravská říše: první státní útvar Slovanů ve střední Evropě trvání: 1. polovina 9. stol. – počátek 10. stol. forma vlády: knížectví vládnoucí rod: Mojmírovci Úkoly: 1) Kde se nacházela pravlast Slovanů? 2) Kdy přibližně začaly slovanské kmeny osidlovat střední Evropu?

Obr. 1 Počátky Velké Moravy v 1. polovině 9. století Úkol: Odvoď z mapy,

Obr. 1 Počátky Velké Moravy v 1. polovině 9. století Úkol: Odvoď z mapy, na území jakých současných států se rozkládalo jádro velkomoravské říše.

Mojmír I. (kolem 830– 846) zakladatel rodu Mojmírovců vyhnání knížete Pribiny z Nitry základy

Mojmír I. (kolem 830– 846) zakladatel rodu Mojmírovců vyhnání knížete Pribiny z Nitry základy Velké Moravy (Morava + Nitransko) Obr. 2 Socha knížete Pribiny v Nitře. Po vyhnání Mojmírem se Pribina stal správcem knížectví v Panonii (část dnešního Maďarska) závislého na francké říši.

Obr. 3 Kníže Mojmír na slovenské bankovce v hodnotě 5000 korun z roku 1944

Obr. 3 Kníže Mojmír na slovenské bankovce v hodnotě 5000 korun z roku 1944

Rastislav/Rostislav (846– 870) spory s východofranckou říší 863 − příchod Konstantina (Cyrila) a Metoděje

Rastislav/Rostislav (846– 870) spory s východofranckou říší 863 − příchod Konstantina (Cyrila) a Metoděje 1994 − svatořečen pravoslavnou církví Obr. 4 Portrét knížete Rastislava Úkol: Který den v roce slavíme státní svátek na počest příchodu Cyrila a Metoděje?

centra velkomoravské říše: Obr. 5 Velká Morava a její centra za vlády knížete Rastislava.

centra velkomoravské říše: Obr. 5 Velká Morava a její centra za vlády knížete Rastislava. Zelená linie vymezuje územní rozsah říše za vlády pozdějšího knížete Svatopluka.

svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj: bratři ze Soluně (Byzanc) šíření křesťanství 1) jazyk: staroslověnština

svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj: bratři ze Soluně (Byzanc) šíření křesťanství 1) jazyk: staroslověnština 2) písmo: hlaholice cyrilice (azbuka) Obr. 6 Ikona se svatým Cyrilem (vpravo) a Metodějem (vlevo)

hlaholice a cyrilice: Obr. 7 Hlaholice (horní znaky) a cyrilice (dolní znaky)

hlaholice a cyrilice: Obr. 7 Hlaholice (horní znaky) a cyrilice (dolní znaky)

Obr. 8 Text psaný hlaholicí (Kyjevské listy, 9. − 10. stol. ) Obr. 9

Obr. 8 Text psaný hlaholicí (Kyjevské listy, 9. − 10. stol. ) Obr. 9 Text psaný cyrilicí (poč. 17. stol. )

Obr. 10 Rozšíření cyrilice/azbuky v současné východní a jihovýchodní Evropě Úkol: Jmenuj podle mapy

Obr. 10 Rozšíření cyrilice/azbuky v současné východní a jihovýchodní Evropě Úkol: Jmenuj podle mapy země, které používají cyrilici/azbuku.

Svatopluk (871− 894) křest knížete Bořivoje Metodějem vyhnání Metodějových žáků z Moravy převaha latinské

Svatopluk (871− 894) křest knížete Bořivoje Metodějem vyhnání Metodějových žáků z Moravy převaha latinské bohoslužby Obr. 11 Předání moci Svatoplukovým synům v podobě tří svázaných prutů. Podle pověsti synové otcův odkaz nenaplnili a velkomoravská říše se záhy rozpadla (sgrafito na zámku v Prostějově).

Obr. 12 Velká Morava za Svatopluka Úkol: Na území kterých dnešních státu sahala velkomoravská

Obr. 12 Velká Morava za Svatopluka Úkol: Na území kterých dnešních státu sahala velkomoravská říše v 2. polovině 9. století?

Mojmír II. (894 − asi 906) nájezdy maďarských kmenů zánik velkomoravské říše Morava −

Mojmír II. (894 − asi 906) nájezdy maďarských kmenů zánik velkomoravské říše Morava − později součást českého státu Obr. 13 Morava jako součást ČR Obr. 14 Znak Moravy

kultura Velké Moravy: Obr. 15 Základy kamenného kostela (Valy u Mikulčic)

kultura Velké Moravy: Obr. 15 Základy kamenného kostela (Valy u Mikulčic)

Obr. 16 Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech (Slovensko) z 9. − 10. století

Obr. 16 Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech (Slovensko) z 9. − 10. století Obr. 17 Interiér kostela sv. Jana (rekonstrukce, skanzen Modrá u Uherského Hradiště)

Obr. 18 Velkomoravská chatrč (rekonstrukce, skanzen Modrá u Uherského Hradiště) Obr. 19 Interiér velkomoravské

Obr. 18 Velkomoravská chatrč (rekonstrukce, skanzen Modrá u Uherského Hradiště) Obr. 19 Interiér velkomoravské chatrče (rekonstrukce, skanzen Modrá u Uherského Hradiště)

Obr. 20 Velkomoravské šperky Obr. 21 Stříbrný kříž s motivem ukřižování

Obr. 20 Velkomoravské šperky Obr. 21 Stříbrný kříž s motivem ukřižování

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Velká Morava byla první ________ Slovanů ve střední Evropě.

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Velká Morava byla první ________ Slovanů ve střední Evropě. 2) Její dějiny sahají od 1. poloviny 9. století do počátku _______ století. 3) Za zakladatele Velké Moravy je považován kníže_______, který kolem roku 830 vyhnal z Nitry knížete________. 4) Na pozvání knížete Rastislava přišli na Moravu _____ a _____. 5) Šířili křesťanství pomocí jazyka zvaného ______ a písma_____. 6) Státní svátek na počest příchodu věrozvěstů slavíme ____. 7) Největší území zabírala velkomoravská říše za vlády ________. 8) K zániku velké Moravy významně přispěly nájezdy ______ kmenů. 9) Morava se později stala součástí ______ státu. 10) S kulturou Velké Moravy se můžeme seznámit ve skanzenu ______.

správné odpovědi: 1) stát / státní útvar 2) 10. 3) Mojmír I. , Pribinu

správné odpovědi: 1) stát / státní útvar 2) 10. 3) Mojmír I. , Pribinu 4) Konstantin (Cyril) a Metoděj 5) staroslověnština, hlaholice (později cyrilice, azbuka) 6) 5. července 7) Svatopluka 8) maďarských 9) českého 10)Modrá (u Uherského Hradiště)

Citace obrazových materiálů: Poko. Obr. 1 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative

Citace obrazových materiálů: Poko. Obr. 1 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Nitra_moravia_833 -cs. png? uselang=cs> Obr. 2 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pribina, _Nitra_%282008%29. jpg> Peter Zelizňák. Obr. 3 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: SK_5000_korun_slovenskych_1944. jpg> Obr. 4 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Prince_Rastislav. JPG> Obr. 5 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Central_europe_9 th_century. png> Obr. 6 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kyril. Method. jpg> Harry. Obr. 7 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Glagolica. png> Obr. 8 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kiev_Folios, _fol. _7 r. jpg> Obr. 9 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Meletius_Smotrisky_Cyrillic_Alphabet. PN G>

Citace obrazových materiálů: Obr. 10 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain

Citace obrazových materiálů: Obr. 10 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cyrillic_Europe. PNG> Michal Maňas. Obr. 11 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Svatopluk_I. jpg> Obr. 12 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Great_moravia_svatopluk. png> Kirk. Obr. 13 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: CZ-cleneni-Morava-wl. png> Obr. 14 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Moravia. svg> Mercy. Obr. 15 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Mikul%C 4%8 Dice-Valy_6. JPG> Peko. Obr. 16 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kostol_sv_Margarety_Antiochijskej, _Ko pcany. JPG> Mercy. Obr. 17 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Archeoskanzen_Modr%C 3%A 1__interi%C 3%A 9 r_kostela. jpg>

Citace obrazových materiálů: Mercy. Obr. 18 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative

Citace obrazových materiálů: Mercy. Obr. 18 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Archeoskanzen_Modr%C 3%A 1__chatr%C 4%8 D. jpg> Mercy. Obr. 19 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Archeoskanzen_Modr%C 3%A 1__interi%C 3%A 9 r_chatr%C 4%8 De. jpg> Peko. Obr. 20 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Velka_Morava_sperky_4. jpg> Creator: Dragovit. Obr. 21 [cit. 2012 -12 -02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: K%C 5%99%C 3%AD%C 5%BE_z_Mikul% C 4%8 Dic. png>

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd.

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80 -7235 -194 -X. ČORNEJ, Petr a kol. Dějiny evropské civilizace I. 4. vyd. Praha a Litomyšl : PASEKA, 2002. ISBN 80 -7158 -472 -7. ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha : Libri, 1999. ISBN 80 -7277 -000 -4