Pemysl Otakar II Petr Prochzka Autorem materilu a

  • Slides: 22
Download presentation
Přemysl Otakar II. Petr Procházka „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Přemysl Otakar II. Petr Procházka „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz; ISSN 1802– 4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). “

Přemysl Otakar II. (1253– 1278): Ø český král, zvaný „železný a zlatý“ Ø syn

Přemysl Otakar II. (1253– 1278): Ø český král, zvaný „železný a zlatý“ Ø syn Václava I. a Kunhuty Štaufské Ø třetí panovník tzv. posledních Přemyslovců (1198– 1306) Úkoly: 1) 2) 3) V jakém příbuzenském vztahu vůči sobě byli Přemysl Otakar I. a Přemysl Otakar II. ? O čem vypovídala Přemyslova přezdívka „král železný a zlatý“? Jaké právo vyplývalo pro český stát ze Zlaté buly sicilské?

Obr. 1 Přemysl Otakar II. (knižní vyobrazení ze 14. století). Latinský text Otakarus Rex

Obr. 1 Přemysl Otakar II. (knižní vyobrazení ze 14. století). Latinský text Otakarus Rex Bohemie znamená Otakar král Čech. Úkol: Jaké symboly královské moci jsou na obrázku znázorněny?

1) zahraniční politika: a) zisk rakouských zemí (Rakousy, Štýrsko, Korutany) Obr. 2 Markéta Babenberská,

1) zahraniční politika: a) zisk rakouských zemí (Rakousy, Štýrsko, Korutany) Obr. 2 Markéta Babenberská, rakouská vévodkyně a první Přemyslova žena. Sňatek s ní umožnil českému králi vládnout v rakouských zemích.

1260 – bitva o Štýrsko u Kressenbrunnu (Rakousko): Ø Přemysl Otakar II. X Béla

1260 – bitva o Štýrsko u Kressenbrunnu (Rakousko): Ø Přemysl Otakar II. X Béla IV. (uherský král) Ø vítězí český král Obr. 3 Bitva u Kressenbrunnu, v níž Přemysl Otakar II. uhájil vládu nad Štýrskem (iluminace ze 14. století).

Obr. 4 Socha Bély IV. (národní historický park, Maďarsko). Obr. 5 Kunhuta Uherská, Bélova

Obr. 4 Socha Bély IV. (národní historický park, Maďarsko). Obr. 5 Kunhuta Uherská, Bélova vnučka, druhá žena Přemysla Otakara II. a matka následníka trůnu Václava II. (středověké knižní vyobrazení).

b) připojení Kraňska (dnes ve Slovinsku) Obr. 6 Historická území Slovinska.

b) připojení Kraňska (dnes ve Slovinsku) Obr. 6 Historická území Slovinska.

c) založení města Královec (Königsberg / Kaliningrad) Obr. 7 Královec, dnešní Kaliningrad, se stal

c) založení města Královec (Königsberg / Kaliningrad) Obr. 7 Královec, dnešní Kaliningrad, se stal po 2. světové válce centrem tzv. Kaliningradské oblasti Ruska. Úkol: S jakými státy sousedí Kaliningradská oblast?

Obr. 8 Území ovládaná Přemyslem Otakarem II. Úkol: Do jakých dnešních států a k

Obr. 8 Území ovládaná Přemyslem Otakarem II. Úkol: Do jakých dnešních států a k jakému moři sahalo Přemyslovo panství?

d) boj o korunu římskoněmeckého krále Ø Přemysl Otakar II. X Rudolf Habsburský Ø

d) boj o korunu římskoněmeckého krále Ø Přemysl Otakar II. X Rudolf Habsburský Ø 1278 – bitva na Moravském poli Ø porážka a smrt Přemysla Otakara II. Obr. 9 Přemyslova smrt v bitvě na Moravském poli (obraz Josefa Mathausera).

2) domácí politika: a) růst moci šlechty Ø politický soupeř krále Ø Vítkovci –

2) domácí politika: a) růst moci šlechty Ø politický soupeř krále Ø Vítkovci – jihočeský rod Obr. 10 Pětilistá růže – znak jihočeského rodu Vítkovců, zdatného politického protivníka Přemysla Otakara II.

Obr. 11 Hrad Rožmberk nad Vltavou, nejstarší sídlo rodu Rožmberků, jedné z větví rodu

Obr. 11 Hrad Rožmberk nad Vltavou, nejstarší sídlo rodu Rožmberků, jedné z větví rodu Vítkovců. Úkol: V jakém uměleckém slohu jsou obě památky přestavěny? Obr. 12 Zámek Jindřichův Hradec, původně hrad pánů z Hradce, další z větví rodu Vítkovců.

Obr. 13 Panorama Českého Krumlova. Také krumlovští páni odvozovali svůj původ z rodu Vítkovců.

Obr. 13 Panorama Českého Krumlova. Také krumlovští páni odvozovali svůj původ z rodu Vítkovců. Jedinečné historické centrum města je od roku 1992 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

b) zakládání měst Ø politická opora krále proti šlechtě Ø zdroj příjmů královské pokladny

b) zakládání měst Ø politická opora krále proti šlechtě Ø zdroj příjmů královské pokladny Obr. 14 Nejstarší kamenný most v Čechách z poloviny 13. století. Úkol: Ve kterém městě se tento most nachází?

Obr. 15 Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Město bylo založeno tzv. na

Obr. 15 Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Město bylo založeno tzv. na zeleném drnu na panství Vítkovců, což bylo od krále vnímáno jako velmi smělý čin.

Obr. 16 Letecký pohled na centrum Nymburka. Obr. 17 Panorama města Ústí nad Labem.

Obr. 16 Letecký pohled na centrum Nymburka. Obr. 17 Panorama města Ústí nad Labem.

Obr. 18 Historický model města Uherské Hradiště na Moravě.

Obr. 18 Historický model města Uherské Hradiště na Moravě.

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Přemysl Otakar II. je přezdíván jako král „ _____

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Přemysl Otakar II. je přezdíván jako král „ _____ a _____“. 2) V zahraniční politice se Přemysl zaměřil na zisk ________ zemí. 3) Přemyslovo panství sahalo až k ________ moři. 4) V bitvě u _________ se Přemysl utkal o Štýrsko s králem Bélou IV. 5) Přemyslem založené město Královec se dnes nachází v _______. 6) V domácí politice konkuroval Přemyslovi šlechtický rod _______. 7) Města sloužila králi jako opora proti šlechtě a také jako________. 8) Nejstarší kamenný most v Čechách se nachází v ________. 9) České Budějovice byly založeny tzv. na _________. 10) Přemysl Otakar II. zahynul v bitvě na ________ roku_______.

správné odpovědi: 1) železný a zlatý 2) rakouských 3) Jaderskému 4) Kressenbrunnu 5) Rusku

správné odpovědi: 1) železný a zlatý 2) rakouských 3) Jaderskému 4) Kressenbrunnu 5) Rusku 6) Vítkovců 7) zdroj příjmů 8) Písku 9) zeleném drnu 10) Moravském poli / 1278

Citace obrazových materiálů: Obr. 1. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Public domain

Citace obrazových materiálů: Obr. 1. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Premysl. Zwettl. jpeg Obr. 2. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Herzogin_Margarete_Koenigin_von_Boehmen. jpg Obr. 3. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kressenbrunn. jpg? uselang=cs Obr. 4. Váradi Zsolt. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Nte-kir-4 bela. jpg Obr. 5. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kunhuta. jpg? uselang=cs Obr. 6. Kolomaznik. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Historick%C 3%A 1_%C 3%BAzem%C 3%AD_Slovinska. png Obr. 7. Mschlindwien. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kaliningrad_map. PNG? uselang=cs Obr. 8. Jirka. h 23. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Bohemia-ottokar 2. jpg Obr. 9. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Josef_Mathauser__P%C 5%99 emysl_Otakar_II. _padl_u_Such%C 3%BDch_Krut_v_den_sv. _Rufa_1278. jpg? uselang=cs Obr. 10. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Rozmberkoveerb. jpg

Citace obrazových materiálů: Obr. 11. Dingoa. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative

Citace obrazových materiálů: Obr. 11. Dingoa. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Vltava_in_Rozmberk. jpg? uselang=cs Obr. 12. Herbert Ortner. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Jindrichuv_hradec_2. jpg? uselang=Cs Obr. 13. Pudelek (Marcn Szala). [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: %C 4%8 Cesk%C 3%BD_Krumlov_%28 Krummau%29_-_panorama__old_city. JPG Obr. 14. Richenza. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 2011. 6. _P%C 3%ADsek_044. jpg? uselang=cs Obr. 15. Jitka Erbenová (cheva). [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: %C 4%8 Cesk%C 3%A 9_Bud%C 4%9 Bjovice__n%C 3%A 1 m%C 4%9 Bst%C 3%AD_z_%C 4%8 Cern%C 3%A 9_ve%C 5%BEe. jpg? uselang=cs Obr. 16. Zdeněk Fiedler. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Nymburk, _west_view. jpg Obr. 17. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Usti_skala. jpg Obr. 18. Howard Percy. [cit. 2013 -01 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Uherske. Hradiste. Medieval. Times. Model. jpg

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd.

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80 -7235 -194 -X. ČORNEJ, Petr a kol. Dějiny zemí Koruny české I. 1. vyd. Praha : PASEKA, 1992. ISBN 80 -85192 -29 -2. HORA, Petr. Toulky českou minulostí 2. 1. vyd. Praha : Práce, 1991. ISBN 80 -208 -0111 -1. ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha : Libri, 1999. ISBN 80 -7277 -000 -4.