Byzantsk e Petr Prochzka Autorem materilu a vech

  • Slides: 24
Download presentation
Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je

Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802– 4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Byzantská říše / Byzanc: vznik: z východořímské říše v 5. stol. název: podle řecké

Byzantská říše / Byzanc: vznik: z východořímské říše v 5. stol. název: podle řecké osady Byzantion ( Konstantinopol Istanbul) forma vlády: císařství trvání: do r. 1453 (dobytí Konstantinopole Turky) Úkol: Ve kterém roce a za jakých okolností došlo k pádu západořímské říše?

Obr. 1 Byzantská říše za císaře Justiniána (527– 565), kdy dosáhla na vrchol své

Obr. 1 Byzantská říše za císaře Justiniána (527– 565), kdy dosáhla na vrchol své moci Úkol: Pojmenuj oblasti ovládané Byzancí ve východním a i západním Středomoří v 6. stol.

Justinián Veliký (527− 565) ovládnutí Středomoří občanský zákoník: Corpus iuris civilis chrám Boží moudrosti:

Justinián Veliký (527− 565) ovládnutí Středomoří občanský zákoník: Corpus iuris civilis chrám Boží moudrosti: Hagia Sofia Ravenna = centrum v Itálii Obr. 2 Mozaika s portrétem císaře Justiniána (bazilika San Vitale, Ravenna, Itálie)

Obr. 3 Osada Byzantion (pozdější Konstantinopol, dnešní Istanbul) Obr. 4 Oblast kolem města Ravenna

Obr. 3 Osada Byzantion (pozdější Konstantinopol, dnešní Istanbul) Obr. 4 Oblast kolem města Ravenna v severní Itálii. Po Justiniánově smrti Byzanc postupně území v západním Středomoří ztratila

Kultura a náboženství Byzance: Úkoly: 1) Na jakou kulturu Byzantská říše navazovala? 2) Jaké

Kultura a náboženství Byzance: Úkoly: 1) Na jakou kulturu Byzantská říše navazovala? 2) Jaké náboženství se v Byzantské říši ujalo? 3) Jaký jazyk se stal základem byzantské kultury? 4) Co označujeme pojmem cézaropapismus?

Obr. 5 Původně křesťanský chrám Boží moudrosti v Istanbulu Úkol: Jak se nazývají věže

Obr. 5 Původně křesťanský chrám Boží moudrosti v Istanbulu Úkol: Jak se nazývají věže kolem chrámu, z jaké kultury pocházejí a k čemu slouží?

Obr. 6 Interiér chrámu Boží moudrosti v Istanbulu

Obr. 6 Interiér chrámu Boží moudrosti v Istanbulu

Obr. 7 Byzantská bazilika San Vitale v Ravenně

Obr. 7 Byzantská bazilika San Vitale v Ravenně

Obr. 8 Interiér byzantské baziliky Sant’Apollinare v Ravenně

Obr. 8 Interiér byzantské baziliky Sant’Apollinare v Ravenně

Obr. 9 Svatý Apolinář, biskup z Ravenny a zakladatel zdejší křesťanské církve (nástěnná malba

Obr. 9 Svatý Apolinář, biskup z Ravenny a zakladatel zdejší křesťanské církve (nástěnná malba v bazilice Sant’Apollinare, Ravenna) Obr. 10 Císař Justinián s biskupy a bojovníky (mozaika v bazilice San Vitale, Ravenna)

Obr. 11 Byzantská ikona (Ježíš Kristus, 6. stol. ) Obr. 12 Byzantská ikona (Panna

Obr. 11 Byzantská ikona (Ježíš Kristus, 6. stol. ) Obr. 12 Byzantská ikona (Panna Marie, 14. stol. )

ikonodulství uctívání náboženských obrazů ikonoklasmus = obrazoborectví hnutí za odstranění náboženských obrazů

ikonodulství uctívání náboženských obrazů ikonoklasmus = obrazoborectví hnutí za odstranění náboženských obrazů

Obr. 13 Zdobená byzantská hlavice sloupu Obr. 15 Byzantské náušnice Obr. 14 Zdobená keramická

Obr. 13 Zdobená byzantská hlavice sloupu Obr. 15 Byzantské náušnice Obr. 14 Zdobená keramická láhev Obr. 16 Byzantská mince

Obr. 17 Byzantská kniha čtyř evangelií (iluminovaný rukopis z 12. století) Úkol: Co označujeme

Obr. 17 Byzantská kniha čtyř evangelií (iluminovaný rukopis z 12. století) Úkol: Co označujeme jako evangelia? Obr. 18 Stránka z byzantského textu čtyř evangelií (iluminovaný rukopis z 12. století)

církevní schizma 1054: rozštěpení křesťanské církve: 1) západní = římskokatolická (latina) 2) východní =

církevní schizma 1054: rozštěpení křesťanské církve: 1) západní = římskokatolická (latina) 2) východní = ortodoxní (řečtina) pravoslavná dnes hlavně Řecko, Rusko, jihovýchodní Evropa

Obr. 19 Latinský kříž Obr. 20 Řecký kříž Obr. 21 Ruský pravoslavný kříž

Obr. 19 Latinský kříž Obr. 20 Řecký kříž Obr. 21 Ruský pravoslavný kříž

turecké nebezpečí a zánik Byzantské říše: Obr. 22 Území Byzance k roku 1180 Obr.

turecké nebezpečí a zánik Byzantské říše: Obr. 22 Území Byzance k roku 1180 Obr. 23 Území Byzance k roku 1400 1453: dobytí Konstantinopole Turky Byzanc součástí Osmanské říše

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Byzantská říše vznikla z bývalé _________ říše. 2) Jejím

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Byzantská říše vznikla z bývalé _________ říše. 2) Jejím centrem se, z bývalé osady Byzantion, stalo město ________. 3) Základy Byzance položil v 6. stol. císař _________. 4) Ten říši rozšířil tím, že ovládl oblast _________ , včetně Itálie. 5) Náboženstvím Byzance se stalo _________. 6) V dnešním Istanbulu se nachází významný chrám Boží _______. 7) Součástí byzantské kultury jsou náboženské obrazy neboli ______. 8) Uctívání náboženských obrazů nazýváme ________. 9) Rozštěpením křesťanské církve vznikla v Byzanci církev_______. 10) Byzantská říše zanikla r. 1453, kdy dnešní Istanbul dobyli _______.

správné odpovědi: 1) východořímské 2) Konstantinopol, dnešní Istanbul 3) Justinián 4) Středomoří 5) křesťanství

správné odpovědi: 1) východořímské 2) Konstantinopol, dnešní Istanbul 3) Justinián 4) Středomoří 5) křesťanství 6) moudrosti 7) ikony 8) ikonodulství 9) ortodoxní 10)Turci

Citace obrazových materiálů: Obr. 1 Dodo. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative

Citace obrazových materiálů: Obr. 1 Dodo. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Byzanc_za_Justini%C 3%A 1 na. png> Obr. 2 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna. jpg> Obr. 3 Evil berry. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Locator_map_Byzantion. PNG> Obr. 4 TUBS. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ravenna_in_Italy. svg> Obr. 5 Robert Raderschatt. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Aya_sofya. jpg> Obr. 6 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 589 Istanbul. SSofia. JPG> Obr. 7 Tango 7174. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Basilica_of_San_Vitale, _Ravenna, _Italy. jpg> Obr. 8 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ravenna_BW_3. JPG> Obr. 9 picdrops. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Basilica_of_Sant_Apollinare. jpg>

Citace obrazových materiálů: Obr. 10 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain

Citace obrazových materiálů: Obr. 10 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna_ 003. jpg> Obr. 11 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Spas_vsederzhitel_sinay. jpg> Obr. 12 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Virgin_Mary_%28 Ubisi_icon%29. jpg> Obr. 13 Georges Jansoone. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Istanbul. Hagia_Sophia 077. jpg> Obr. 14 Marie-Lan Nguyen. [cit. 2013 -01 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Pilgrim_flask_St. _Menas_Louvre_MN 1 469. jpg> Obr. 15 Walters Art Museum. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Byzantine__Pair_of_Earrings_-_Walters_57560, _57561. jpg> Obr. 16 Solidus-Tiberius II-Sear 421 x 422. jpg, derivative work: Original uploader was Michaelsanders. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Tiberius_II. jpg>

Citace obrazových materiálů: Obr. 17 shakko. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative

Citace obrazových materiálů: Obr. 17 shakko. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Byzantine_tetragospels_%2812 th_century, _GIM%29_by_shakko. jpg> Obr. 18 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: BAVBarb. Gr 520 Fol 48 v. jpg> Obr. 19 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Christian_cross. svg> Obr. 20 [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //cs. wikipedia. org/w/index. php? title=Soubor: Greek_cross. svg&page=1> Obr. 21 Rick. P. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //cs. wikipedia. org/w/index. php? title=Soubor: Cross_of_the_Russian_Orth odox_Church_01. svg&page=1> Obr. 22 Dodo. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Byzanc_1180. png> Obr. 23 Dodo. [cit. 2012 -11 -25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Byzanc_1400. png>

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd.

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80 -7235 -194 -X. ČORNEJ, Petr a kol. Dějiny evropské civilizace I. 4. vyd. Praha a Litomyšl: PASEKA, 2002. ISBN 80 -7158 -472 -7.