Pemysl Otakar I Vclav I Petr Prochzka Autorem

  • Slides: 25
Download presentation
Přemysl Otakar I. , Václav I. Petr Procházka „Autorem materiálu a všech jeho částí,

Přemysl Otakar I. , Václav I. Petr Procházka „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz; ISSN 1802– 4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). “

1) Přemysl Otakar I. (král 1198– 1230): Ø poslední český kníže a třetí český

1) Přemysl Otakar I. (král 1198– 1230): Ø poslední český kníže a třetí český král Ø syn Vladislava II. a Judity Durynské Ø první panovník tzv. posledních Přemyslovců (1198– 1306) Opakování: 1) Jak se jmenovali a v jaké době vládli první dva čeští králové? 2) Za co své královské tituly získali? 3) Byly tyto dva tituly dědičné pro jejich následníky?

Obr. 1 Král Přemysl Otakar I. (detail ze středověké iluminace). Obr. 2 Královna Konstancie

Obr. 1 Král Přemysl Otakar I. (detail ze středověké iluminace). Obr. 2 Královna Konstancie Uherská, druhá žena Přemysla Otakara I. (detail ze středověké iluminace). Úkol: Od koho rod Přemyslovců odvozoval svůj původ i název?

Obr. 3 Srdce Evropy. České království a moravské markrabství tvořily za vlády Přemysla Otakara

Obr. 3 Srdce Evropy. České království a moravské markrabství tvořily za vlády Přemysla Otakara I. jádro českého státu. České Slezsko (dnešní Ostravsko a Opavsko) a Chebsko (na západě) byly k českému státu připojeny až za vlády Jana Lucemburského v 1. polovině 14. století.

Obr. 4 Znak českého knížectví – svatováclavská orlice (Pasionál abatyše Kunhuty, počátek 14. století).

Obr. 4 Znak českého knížectví – svatováclavská orlice (Pasionál abatyše Kunhuty, počátek 14. století). Obr. 5 Znak českého království – dvouocasý lev (nejstarší dochovaná podoba znaku; Pasionál abatyše Kunhuty, počátek 14. století).

Obr. 6 Velký státní znak ČR. Lev a orlice připomínají královskou tradici naší země

Obr. 6 Velký státní znak ČR. Lev a orlice připomínají královskou tradici naší země (šachovaná orlice je znakem Moravy, černá symbolizuje Slezsko). Úkoly: 1) V jaké české pověsti hraje lev významnou roli? 2) DÚ: Zjisti dle vlastních zdrojů, proč je český lev dvouocasý.

a) domácí politika za vlády Přemysla Otakara I. : Ø posílení panovnické moci Ø

a) domácí politika za vlády Přemysla Otakara I. : Ø posílení panovnické moci Ø zakládání královských měst (např. Hradec Králové, Znojmo) Ø posílení politické moci šlechty (vyšší, nižší) Ø roste nezávislost církve na světské moci Úkoly: 1) Jak vznikla středověká šlechta? 2) Jaký byl u nás od 10. do 14. století nejvyšší církevní úřad?

Obr. 7 Model středověkého Hradce Králové, založeného v 1. polovině 13. století. Jakožto město

Obr. 7 Model středověkého Hradce Králové, založeného v 1. polovině 13. století. Jakožto město věnné patřil později Hradec českým královnám.

b) zahraniční politika za vlády Přemysla Otakara I. : Ø zisk titulu českého krále

b) zahraniční politika za vlády Přemysla Otakara I. : Ø zisk titulu českého krále od německých knížat (za pomoc v politickém boji o vládu v Německu) Zlatá bula sicilská (1212) Ø vydána budoucím císařem Fridrichem II. (vděk za politickou podporu) Ø posílení nezávislosti českého státu Ø zajištění dědičného královského titulu pro následníky českého trůnu

Obr. 8 Zlatá bula sicilská (1212). Pojem bula označuje významnou listinu vydanou císařem nebo

Obr. 8 Zlatá bula sicilská (1212). Pojem bula označuje významnou listinu vydanou císařem nebo papežem. Budoucí císař Fridrich II. měl při jejím vyhotovení k dispozici pouze pečeť Sicilského království – odtud název sicilská. Český král získal díky bule významné postavení v evropské politice. Byl jedním ze sedmi kurfiřtů, kteří volili římskoněmeckého krále.

Obr. 9 Náhrobek Přemysla Otakara I. v chrámu sv. Víta (2. polovina 14. století,

Obr. 9 Náhrobek Přemysla Otakara I. v chrámu sv. Víta (2. polovina 14. století, dílna Petra Parléře).

2) Václav I. (1230– 1253): Ø dědic královského trůnu a český král Ø syn

2) Václav I. (1230– 1253): Ø dědic královského trůnu a český král Ø syn Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské Ø druhý panovník tzv. posledních Přemyslovců Obr. 10 Král Václav I. nazývaný též Jednooký. O levé oko přišel na jednom z lovů, které velmi miloval. (vyobrazení z doby baroka).

a) domácí politika za vlády Václava I. : Ø příchod německého obyvatelstva do Čech

a) domácí politika za vlády Václava I. : Ø příchod německého obyvatelstva do Čech Ø konflikty s odbojnou šlechtou i synem Přemyslem Ø otevření stříbrných dolů v Jihlavě Úkoly: 1) Proč asi podporoval Václav I. stěhování Němců do Čech? 2) Ve které dějinné době bylo mezi Čechy a Němci největší napětí ? 3) Co mohlo vést šlechtu i syna Přemysla ke vzpourám proti králi?

Obr. 11 Hrad Český Šternberk ve středních Čechách, založený rodem Šternberků r. 1241 nad

Obr. 11 Hrad Český Šternberk ve středních Čechách, založený rodem Šternberků r. 1241 nad řekou Sázavou. I po staletích je památka rodovým majetkem. Úkol: Centrem jakého kraje je dnes město Jihlava? Obr. 12 Jihlava na mapě ČR.

b) zahraniční politika za vlády Václava I. : Ø úsilí o připojení rakouských zemí

b) zahraniční politika za vlády Václava I. : Ø úsilí o připojení rakouských zemí Ø vojenská pomoc Polsku v boji proti Mongolům (Tatarům) Obr. 13 Bitva u Lehnice 1241. Tataři v ní sice zvítězili, prostor střední Evropy však raději opustili (prchali přes Moravu a Uhry na východ; středověká iluminace).

c) rozvoj rytířské kultury: Úkoly: 1) Kdo byli rytíři a jakými vlastnostmi vynikali? 2)

c) rozvoj rytířské kultury: Úkoly: 1) Kdo byli rytíři a jakými vlastnostmi vynikali? 2) Jaké dva umělecké slohy se ve 13. století u nás i v Evropě prolínaly? Obr. 14 Král Václav I. jako rytíř (středověká iluminace).

Obr. 15 Hrad Křivoklát ve středních Čechách, který Václav I. s oblibou využíval jako

Obr. 15 Hrad Křivoklát ve středních Čechách, který Václav I. s oblibou využíval jako lovecké sídlo. Obr. 16 Hrad Zvíkov v jižních Čechách nad soutokem Otavy a Vltavy. Také sem Václav I. rád unikal před vladařskými povinnostmi.

svatá Anežka Česká (svatořečena 1989) Ø sestra Václava I. Ø abatyše kláštera Na Františku

svatá Anežka Česká (svatořečena 1989) Ø sestra Václava I. Ø abatyše kláštera Na Františku v Praze (též Anežský) Ø charitativní činnost: péče o chudé, nemocné Obr. 17 Socha svaté Anežky České jako součást jezdecké sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Úkol: Kdo je autorem sochy sv. Václava na Václavském náměstí?

Obr. 18 Král Přemysl Otakar I. a svatá Anežka Česká, jeho dcera, na bývalých

Obr. 18 Král Přemysl Otakar I. a svatá Anežka Česká, jeho dcera, na bývalých českých bankovkách. Úkol: Jaké osobnosti našich dějin jsou vyobrazeny na současných bankovkách?

Obr. 19 Hrob krále Václava I. v Anežském klášteře v Praze.

Obr. 19 Hrob krále Václava I. v Anežském klášteře v Praze.

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Přemysl Otakar I. byl poslední český _____ a třetí

Doplň tvrzení náležitými fakty: 1) Přemysl Otakar I. byl poslední český _____ a třetí český _____. 2) Vedle orlice se znakem českého státu ve 13. stol. stává i ________. 3) Za Přemyslovy vlády roste politická moc české ______ (vyšší, nižší). 4) Přemysl Otakar I. také založil několik královských ______. 5) Zlatou bulu sicilskou vydal roku ______ budoucí císař _______. 6) Bula zajišťovala _______ titul krále pro následníky českého trůnu. 7) Za Václava I. docházelo k osidlování Čech _______ obyvatelstvem. 8) V polovině 13. století byly otevřeny stříbrné doly v _______. 9) Vojska Václava I. byla vyslána na pomoc Polsku proti ________. 10) Svatá Anežka Česká zasvětila svůj život péči o _____ a _____.

správné odpovědi: 1) kníže, král 2) (dvouocasý) lev 3) šlechty 4) měst 5) 1212,

správné odpovědi: 1) kníže, král 2) (dvouocasý) lev 3) šlechty 4) měst 5) 1212, Fridrich II. 6) dědičný 7) německým 8) Jihlavě 9) Mongolům / Tatarům 10) chudé a nemocné

Citace obrazových materiálů: Obr. 1. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain

Citace obrazových materiálů: Obr. 1. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Premek%282%29. jpg Obr. 2. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Konstancie_of_Hungary. jpg Obr. 3. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Czech_Republic_map_blank. png Obr. 4. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Plamenna_orlice_kunhuta. jpg Obr. 5. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Lev_erb_kunhuta. jpg Obr. 6. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic. svg Obr. 7. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Model_st%C 5%99 edov%C 4%9 Bk%C 3% A 9 ho_HK_1. JPG Obr. 8. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Golden_Bull_of_Sicily. jpg Obr. 9. Photograph: Acoma. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Ottokar_I_Premysl_nahrobek. jpg Obr. 10. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: V%C 3%A 1 clav_I. . jpg

Citace obrazových materiálů: Obr. 11. Gerard Eviston. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí

Citace obrazových materiálů: Obr. 11. Gerard Eviston. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Castle_-_%C 4%8 Cesk%C 3%BD_%C 5%A 0 ternberk. jpg Obr. 12. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Jihlava_%28 CZE%29_-_location_map. svg? uselang=cs Obr. 13. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Legnica. JPG Obr. 14. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Vaclav. Gelnhausenovekodexu. jpg Obr. 15. Svobodat. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Krivoklat_castle_01. jpg Obr. 16. [cit. 2013 -03 -06]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Zv%C 3%ADkov_4. jpg Obr. 17. Lure. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Anezka_Vaclavske_namestie. jpg? uselang=cs Obr. 18. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 20_50_tschechische_kronen. jpg? uselang=cs Obr. 19. Anonymous. [cit. 2013 -01 -18]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Anklaster_Vaclav. jpg

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd.

Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80 -7235 -194 -X. ČORNEJ, Petr a kol. Dějiny zemí Koruny české I. 1. vyd. Praha : PASEKA, 1992. ISBN 80 -85192 -29 -2. HORA, Petr. Toulky českou minulostí 2. 1. vyd. Praha : Práce, 1991. ISBN 80 -208 -0111 -1. ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha : Libri, 1999. ISBN 80 -7277 -000 -4.