Vukov materil vytvoen v rmci projektu EU penze

  • Slides: 11
Download presentation
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Spolu to dokážeme“ Registrační číslo:

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Spolu to dokážeme“ Registrační číslo: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_12 Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, příspěvková organizace Adresa: Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín II Autor: Bc. Eva Doležalová Název materiálu: Dopis osobní Předmět: Český jazyk - sloh Cílová skupina: 6. ročník ZŠ Tento výukový materiál vznikl v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Metodika k výukovému materiálu Datum vytvoření: 21. 8. 2011 Téma: Výtah Cíl prezentace: Zaznamenávání

Metodika k výukovému materiálu Datum vytvoření: 21. 8. 2011 Téma: Výtah Cíl prezentace: Zaznamenávání textu v podobě výtahu Časová dotace: 45 min Anotace: Výukový materiál představuje jeden z druhů zaznamenávání z textu – s výtahem. Žáci se seznámí s oblastmi, v nichž se výtah používá, dozvědí se, k čemu výtah slouží, čím se liší od osnovy a za jakých textů se výtah pořizuje. V průběhu materiálu se setkají s textem a zužitkují své nově nabyté poznatky. VY_32_INOVACE_12 - Výtah 2

VÝTAH 3

VÝTAH 3

Výtah jeden z druhů záznamu z textu = rozšířená osnova zachycuje přehledně výstavbu celého

Výtah jeden z druhů záznamu z textu = rozšířená osnova zachycuje přehledně výstavbu celého textu zaznamenává hlavní myšlenky odborného článku, případně celé knihy formou souvislého textu (formou celých vět) má přehlednou a jednoduchou větnou stavbu – je věcný a stručný => převažuje jmenné pojmenování VY_32_INOVACE_12 - Výtah 4

Vzorový výtah Vývoj zemědělské a manufakturní výroby v Čechách v 2. pol. 18. století

Vzorový výtah Vývoj zemědělské a manufakturní výroby v Čechách v 2. pol. 18. století I. Od poloviny 18. stol pomalý rozklad feudální společnosti (většina obyvatel ještě v zemědělství; robota, malá města) 1. Změna – nově pěstování brambor a jetele (na dosavadním úhoru)→ možnost střídavého hospodaření 2. Rozvoj manufaktur a) rozptýlené (zvl. textilní, v horských oblastech) b) centralizované, ve velkých dílnách nebo hutích II. Největší manufaktury v Čechách – Horní Litvínov, Nová Kdyně, Kosmonosy, nejstarší ve Slavkově u Brna VY_32_INOVACE_12 - Výtah 5

K čemu výtah slouží? příprava pro různé mluvené projevy – text je reprodukován vlastními

K čemu výtah slouží? příprava pro různé mluvené projevy – text je reprodukován vlastními slovy sestavením výtahu z učebnice získáváme dostupnější informace pro snadnější postup při studiu je nutná přehlednost (nadřazenost a podřazenost bývá vyjádřena využitím číslic, číslic malých a velkých písmen abecedy, značek, závorek aj. ) je důležité uvést zdroj, zdroj ze kterého byl výtah pořízen VY_32_INOVACE_12 - Výtah 6

Přečtěte si následující text Žáci pracují s textem ve cvičení 2 na straně 122

Přečtěte si následující text Žáci pracují s textem ve cvičení 2 na straně 122 v učebnici Český jazyk – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia autorek Mgr. Zdeňky Krausové a Paed. Dr. Renaty Teršové, která byla vydána v Nakladatelství Fraus (Plzeň 2003, ISBN 80 -7238 -206 -3). Po přečtení daného textu plní následující úkoly. Podtržená slova nahraďte synonymy. b) Sestavte výtah. c) Podle výtahu ústně převyprávějte obsah článku. a) VY_32_INOVACE_12 - Výtah 7

Čím se liší výtah od osnovy? výtah stejně jako osnova zachycuje přehledně výstavbu celého

Čím se liší výtah od osnovy? výtah stejně jako osnova zachycuje přehledně výstavbu celého textu osnova = naznačuje HESLOVITĚ témata textu Kolik částí má osnova? ZOPAKUJME SI: 3 části: I. Úvod II. Vlastní text (rozdělený do dalších bodů) III. Závěr VY_32_INOVACE_12 - Výtah 8

Z jakých textů výtah pořizujeme? výtah bývá pořizován z odborných textů - odborné publikace,

Z jakých textů výtah pořizujeme? výtah bývá pořizován z odborných textů - odborné publikace, časopisy a učebnice výtah si můžeme připravit i z jiných knih např. z přečtené beletrie – ČTENÁŘSKÝ DENÍK součástí pořizovaného výtahu jsou citáty (doslovné myšlenky autora dané publikace zaznamenané v uvozovkách) a bibliografické údaje (příjmení a jméno autora, název knihy, místo a rok vydání, stránka(-y)) př. Horníček, Miroslav: Hovory s Janem Werichem. Panorama, Praha 1991, s. 18. VY_32_INOVACE_12 - Výtah 9

Použitá literatura: Krausová, Zdeňka – Teršová, Renata: Český jazyk 6. Učebnice pro základní školy

Použitá literatura: Krausová, Zdeňka – Teršová, Renata: Český jazyk 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2003. ISBN 80 -7238 -206 -3. s. 121 - 122. Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce. Fragment, Havlíčkův Brod 1999. ISBN 807200 -338 -0. s. 5. VY_32_INOVACE_12 - Výtah 10

VY_32_INOVACE_12 - Výtah Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

VY_32_INOVACE_12 - Výtah Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 11