RMSKE SLA matematika 5 ronk Rmske slice vznikli

  • Slides: 24
Download presentation
RÍMSKE ČÍSLA matematika 5. ročník

RÍMSKE ČÍSLA matematika 5. ročník

 • Rímske číslice „vznikli“ asi pred 2 500 rokmi a používajú sa dodnes.

• Rímske číslice „vznikli“ asi pred 2 500 rokmi a používajú sa dodnes. • Číslujú sa nimi kapitoly v knihách, storočia, historické udalosti, mesiace v roku, triedy v škole, ciferníky na hodinách atď. • Vo viacerých európskych krajinách sa dodnes zapisujú storočia len rímskymi číslicami.

Rímske čísla vidíme aj dnes

Rímske čísla vidíme aj dnes

RÍMSKE ČÍSLA Číselná sústava rímskych čísel používa 7 znakov. Číselná sústava rímskych čísel nepozná

RÍMSKE ČÍSLA Číselná sústava rímskych čísel používa 7 znakov. Číselná sústava rímskych čísel nepozná znak pre nulu, znak 0 neexistuje, nevyskytuje sa v zápise čísel. Nulu Rimania poznali, používali výraz nullae, čo znamená. nič.

Ako vznikali rímske čísla I (1) Rímske čísla vznikli prirodzenou cestou. Rimania počítali na

Ako vznikali rímske čísla I (1) Rímske čísla vznikli prirodzenou cestou. Rimania počítali na prstoch. Čísla 1, 2 a 3 vyjadrovali znaky I, II a III. Takéto grafické vyjadrenie „paličkami“ predstavovalo jednotlivé prsty.

Ako vznikali rímske čísla V (5) a X (10) Taktiež tieto dve čísla majú

Ako vznikali rímske čísla V (5) a X (10) Taktiež tieto dve čísla majú svoj pôvod v ľudskej ruke:

Ako vznikali rímske čísla L (50 ) a C (100) Latinsky sto je centum.

Ako vznikali rímske čísla L (50 ) a C (100) Latinsky sto je centum. Odtiaľ C. Päťdesiat je polovica zo stovky. L teda vzniklo "rozpolením" znaku pre 100 (C):

Ako vznikali rímske čísla D (500) a M (1 000) Tisíc je latinsky mille

Ako vznikali rímske čísla D (500) a M (1 000) Tisíc je latinsky mille (odtiaľ M pre 1000). Znak D pre 500 vznikol opäť grafickým "rozpolením" znaku M zvislo. Vznikol tak znak podobný písmenu D:

RÍMSKE ČÍSLA Pomôcka na zapamätanie si rímskych číslic: Ivan Viedol Xavera Lesnou Cestou Do

RÍMSKE ČÍSLA Pomôcka na zapamätanie si rímskych číslic: Ivan Viedol Xavera Lesnou Cestou Do Mesta.

RÍMSKE ČÍSLA Ak si už základné rímske číslice pamätáte, možno vám na zapamätanie tých

RÍMSKE ČÍSLA Ak si už základné rímske číslice pamätáte, možno vám na zapamätanie tých väčších pomôže iná pomôcka: La. Co Do. Ma alebo LCD Monitor.

RÍMSKE ČÍSLA – zásady zápisu • 1 znak najviac 3 x vedľa seba •

RÍMSKE ČÍSLA – zásady zápisu • 1 znak najviac 3 x vedľa seba • znaky V, L, D sa v každom čísle vyskytujú najviac raz • čísla 4, 9, 40, 90, 400, 900 píšeme „inak“: 4. . . 1 pred 5 (IV) 40. . . 10 pred. 50 (XL) 400. . . 100 pred 500 (CD) 9. . . 1 pred 10 (IX) 90. . . 10 pred 100 (XC) 900. . . 100 pred 1000 (CM)

Rímske čísla od 1 do 20 1 I 6 VI 11 XI 16 XVI

Rímske čísla od 1 do 20 1 I 6 VI 11 XI 16 XVI 2 II 7 VII 12 XII 17 XVII 3 III 8 VIII 13 XIII 18 XVIII 4 IV 9 IX 14 XIV 19 XIX 5 V 10 X 15 XV 20 XX

Napíš rímskymi číslami číslo 74 74 = 70 + 4 70 zapíšem ako 50

Napíš rímskymi číslami číslo 74 74 = 70 + 4 70 zapíšem ako 50 a 20, čiže LXX Potom pripíšem 4, čiže IV Takže výsledný zápis je LXXIV

Napíš rímskymi číslami číslo 236 = 200 + 30 + 6 200 zapíšem ako

Napíš rímskymi číslami číslo 236 = 200 + 30 + 6 200 zapíšem ako 100 a 100, čiže CC Potom pripíšem 30, čiže 10 a 10: XXX Teraz zapíšem 6, čiže 5 a 1: VI Výsledný zápis je CCXXXVI

Napíš rímskymi číslami číslo 942 = 900 + 40 + 2 900 zapíšem ako

Napíš rímskymi číslami číslo 942 = 900 + 40 + 2 900 zapíšem ako 100 pred 1000, čiže CM Potom pripíšem 40, čiže 10 pred 50: XL Teraz zapíšem 2, čiže II Výsledný zápis je CMXLII

Napíš rímskymi číslami číslo 1316 Najprv napíšem 1000: M 300 zapíšem ako 100 a

Napíš rímskymi číslami číslo 1316 Najprv napíšem 1000: M 300 zapíšem ako 100 a 100, čiže CCC Potom pripíšem 10, čiže X Teraz pripíšem 6, čiže VI Výsledný zápis je MCCCXVI

Zvládneš zapísať číslo 3498? 3000: MMM 400: CD 90: XC 8: VIII Výsledný zápis

Zvládneš zapísať číslo 3498? 3000: MMM 400: CD 90: XC 8: VIII Výsledný zápis je: MMMCDXCVIII

Prevod z rímskych na arabské MCMLXIV = ? Najprv si podčiarknem dvojice znakov typu

Prevod z rímskych na arabské MCMLXIV = ? Najprv si podčiarknem dvojice znakov typu „menší znak pred väčším“: M CM LX IV Teraz zapíšem, z čoho sa číslo skladá: 1000 + 900 + 50 + 10 + 4 A nakoniec to spočítam: 1964

Prevod z rímskych na arabské MMCDXXIX = ? Najprv si podčiarknem dvojice znakov typu

Prevod z rímskych na arabské MMCDXXIX = ? Najprv si podčiarknem dvojice znakov typu „menší znak, väčší znak“: MM CD XX IX Teraz zapíšem, z čoho sa číslo skladá: 1000 + 400 + 10 + 9 A nakoniec to spočítam: 2429

Prevod z rímskych na arabské CMXLVII = ? Najprv si podčiarknem dvojice znakov typu

Prevod z rímskych na arabské CMXLVII = ? Najprv si podčiarknem dvojice znakov typu „menší znak, väčší znak“: CM XL VII Teraz zapíšem, z čoho sa číslo skladá: 900 + 40 + 5 + 1 A nakoniec to spočítam: 947

Skús zapísať arabské čísla rímskymi a naopak arabské rímske 49 = XLIX 158 =

Skús zapísať arabské čísla rímskymi a naopak arabské rímske 49 = XLIX 158 = CLVIII 543 = DXLIII 687= DCLXXXVII 306 = CCCVI 2 345 = MMCCCXLV rímske arabské XXIV = 24 MCCXCVII = 1 297 DCL = 650 CDI = 401 CXXIX = 129 LXIII = 63

Prečo je to dvojako?

Prečo je to dvojako?

Prevody čísel na rímske a späť na webe https: //www. prevodyjednotiek. sk/rimske-cisla Zaujímavosť –

Prevody čísel na rímske a späť na webe https: //www. prevodyjednotiek. sk/rimske-cisla Zaujímavosť – názvy jednotlivých rímskych znakov:

Online hry na rímske čísla http: //www. testokazi. hol. es/on-line-vyukove-hry-na-rimske-cisla. html

Online hry na rímske čísla http: //www. testokazi. hol. es/on-line-vyukove-hry-na-rimske-cisla. html