PAWARTA PAWARTA Palapuran prastawa nyata kejadian factual utawa

  • Slides: 19
Download presentation
PAWARTA

PAWARTA

PAWARTA? Ø Palapuran prastawa nyata (kejadian factual) utawa panemu (pendapat/ opini) kang asifat wigati

PAWARTA? Ø Palapuran prastawa nyata (kejadian factual) utawa panemu (pendapat/ opini) kang asifat wigati (penting) ing sawijining wektu, sarta dadi kawigatene wong akeh • ØApa bae kang durung nate dikrungu, utawa diwaca sarta diweruhi/ disumurupi. • ØWedharan/ uraian sawijining prastawa nyata (fakta) utawa panemu (pendapat/ opini) kang dipacak/ dimuat media masa. • ØSwasana anyar kang narik kawigaten, kang lumrah diarani trend

Sipate Pawarta 1. Faktuwal : nyata, genah ana kadadean 2. Aktuwal : wektu kang

Sipate Pawarta 1. Faktuwal : nyata, genah ana kadadean 2. Aktuwal : wektu kang pas 3. Wigati : dadi kawigatene wong akeh 4. Narik kawigaten : bisa njalari pawongan kang maca

Titikane pawarta kang apik 1. Migunakake basa kang gampang dimangeteni 2. Ngemot 6 perangan,

Titikane pawarta kang apik 1. Migunakake basa kang gampang dimangeteni 2. Ngemot 6 perangan, yaiku: what, who, why, when, where, lan how. 3. Ora mojokake utawa mihak salah sijine golongan utawa pawongan. 4. Katulis kanthi bener lan apa anane. 5. Anyar /aktual

Pokok isi : rumus 5 W + 1 H 1. what (apa), ateges masalah

Pokok isi : rumus 5 W + 1 H 1. what (apa), ateges masalah utawa bab kang didadekake pawarta 2. when (kapan), ateges wektu prastawa iku kadadean 3. where (ing ngendi), ateges papan panggonan kadadean prastawa 4. who (sapa), ateges paraga kang nindakake prastawa mau 5. why (kenangapa), ateges sebabe prastawa mau kadadean 6. how (kepriye, pira), ateges proses kadadean prastawa

SUMBER BERITA 1. Media cetak : kalawarti, ariwarti 2. Media elektronik: TV, radio, internet

SUMBER BERITA 1. Media cetak : kalawarti, ariwarti 2. Media elektronik: TV, radio, internet 3. Media sosial : facebook, twitter, BB, WA, Line, Instagram, lsp

Kalawarti basa Jawa

Kalawarti basa Jawa

MACA PAWARTA 1. Intonasi kudu pas, kapan mrangguli koma lan titik uga tandha liyane.

MACA PAWARTA 1. Intonasi kudu pas, kapan mrangguli koma lan titik uga tandha liyane. 2. Vokal trep karo artikulasi 3. Volume utawa bantering swara nyukupi. 4. Sabisa-bisa nyingkiri dialek

CARANE GOLEK PAWARTA 1. Wawansabda (wawancara), yaiku takon/ nakoni/ nakokake marang wong liya (saksi,

CARANE GOLEK PAWARTA 1. Wawansabda (wawancara), yaiku takon/ nakoni/ nakokake marang wong liya (saksi, paraga/ pelaku, ahli) babakan perkara utawa bab kang dadi musababe kedadene prastawa 2. Ndeleng, ngrekam, moto, nyatet kabeh prastawa ing papan kadadean 3. Ngunduh pawarta saka kantor berita, internet, radio lan liyane kanthi tetep nyebutake sumber pawartane mau 4. Panaliten. Kanggo njangkepi prastawa kang wis ditulis, gawehane wartawan bisa uga nidakake panaliten ing buku, dokumen, kang bisa awujud data, table lan informasi liyane.

Lengene Bayi digunting Ibune Dewe • Jombang. Miris banget kelakuane Nur Inani Ana, 33,

Lengene Bayi digunting Ibune Dewe • Jombang. Miris banget kelakuane Nur Inani Ana, 33, warga dusun Ngudirejo kec. Diwek. marang putrine dewe. dheweke tega ngunting tangan bayine kang isih umur 7 wulan dek wingi(25/8). nyebabake lengen kiwo bayine meh pedhot. • “Otot lengene pedhot, sawise diwenehi pangrumatan, bayi kasebut terus dirujuk menyang RSUD dr. Soetomo Surabaya, ”atur dr. Agung, dokter jaga UGD RSUD Jombang.

2 • Agung ngrujuk bayi kasebut menyang RSUD dr. Soetomo sawise nyuwun palilah menyang

2 • Agung ngrujuk bayi kasebut menyang RSUD dr. Soetomo sawise nyuwun palilah menyang dokter spesialis. ”sawise tatune ditutup, bayi langsung karujuk menyang RSUD dr. Soetomo. ”ujare. kahanan balunge pedhot opo ora during iso menehi katrangan kang rinci. ”kawulo dereng ngantos mreksani kahanan balunge langsung kawulo rujuk. ”ujar dr. Agung.

3 • Aisyah(jenenge bayi kasebut) digawa keluargane menyang RSUD Jombang jam 10. 00 kahanane

3 • Aisyah(jenenge bayi kasebut) digawa keluargane menyang RSUD Jombang jam 10. 00 kahanane parah banget. Awake lemes, amergo ngetokake getih waras saka lengen kiwone. Nganti ora bisa nangis naming misek-misek lan luh mripate dredes terus. • Tekan rumah sakit Aisyah gak kesuwen terus di infuse liwat sikile, sedelo banjur iso nangis. tangis Aisyah leren amergo bakake menehi dot susu formula.

4 • Aisya putri kang kapisan pasangan. Arifin, 31 lan Nur Inani Ana. Kedadean

4 • Aisya putri kang kapisan pasangan. Arifin, 31 lan Nur Inani Ana. Kedadean diwiwiti saka tangise Aisyah, ora ngerti sebab opo kok nangis terus saka isuk. Ing omah gedhe iku, ana mung Aisyah, ibune lan simbah putri, Sa’adah, 48. Arifin bapake Aisyah wiwit isukwis budhal menyang pasar cukir dodolan sayuran. ”aku keprungu tangise wiwit jam 05. 30”kandane salah sijine paman Aisyah omahe ora adoh saka omah korban. ”tak kiro nangis lumrah. ”tangise kok ora kaya biasane, tangisane kok suwe banget, padahal biasane bocah kuwi ceria banget. ”Ature

5 • Jam 09. 30, dheweke ngajak Sa’adah niliki Aisyah ing kamare, sakarone kaget

5 • Jam 09. 30, dheweke ngajak Sa’adah niliki Aisyah ing kamare, sakarone kaget banget eruh tangane Aiayah ngetokake geteh nganti nelesi seprei lan jogan. Ibune dhewe mung mandeng wae. • Ora kepingin putune tambah parah, Sa. adah lan putrane(paman Aisyah)gawa Aisyah menyang RSUD Jombang. Sawetara Aiyah dirujuk menyang RSUD dr. Soetomo Surabaya di kancani bapake dhewe jam 11. 30, Sa’ada mulih niliki kahanan ibune korban.

6 • Arifin kaget banget weruh kahanan kaya mankene. ”wektu kadadean aku isih ning

6 • Arifin kaget banget weruh kahanan kaya mankene. ”wektu kadadean aku isih ning par. saka pasar aku langsung budal mrene”kandane Arifin.

5 w +1 H 1. What(apa) : Lengene bayi di gunting ibune dewe 2.

5 w +1 H 1. What(apa) : Lengene bayi di gunting ibune dewe 2. When (kapan): tanggal 25 agustus 2012 3. Who (sapa) : • • • a. b. c. d. e. Nur Anani Ana Aisyah Arifin Sa’adah Paman : pelaku : korban : Garwa pelaku : mbah korban : pamane korban

2 • 4. Why (kenapa) : Aisyah di infus amarga mari ngetokake darah akeh

2 • 4. Why (kenapa) : Aisyah di infus amarga mari ngetokake darah akeh teka tangan sing di gunting ibune • 5. Where (ana ngendi) : Aisyah di rujuk ing RSUD Jombang • 6. How (kepriye) : Aisyah di gawa keluargane menyang RSUD Jombang kahanane parah banget

Merga Narkoba, Wong 41 Tiwas Saben Dina • Bebayane narkoba, saya ngincim bangsa Indonesia.

Merga Narkoba, Wong 41 Tiwas Saben Dina • Bebayane narkoba, saya ngincim bangsa Indonesia. Saka asile panaliten kang katindakake dening Badan Narkotika Nasional bebarengan karo Universitas Indonesia nyebutake, wong 41 tiwas dinane utawa wong 15 ewu tiwas saben taun merga ngonsumsi narkoba. Kang mrihatinake, ewasemono cacahing pengguna ora saya suda nanging malah saya ndadra. Data ing Direktorat Narkotika lan Psikotropika Bareskrim Mabes Polri nuduhake, ing tahun 2000 – 2003 cacahe pengguna watara wong 5 ewu setaun. Nanging semester kapindho taun iki cacahe ndrebala dadi wong 16 ewu.

2 • Direktorat Narkotika lan Psikotropika Brigjen Indradi Tanos nambahake, cacahe dhuwit sing diblanjakake

2 • Direktorat Narkotika lan Psikotropika Brigjen Indradi Tanos nambahake, cacahe dhuwit sing diblanjakake kanggo tuku narkoba uga mundhak akeh. Taun 2005 cacahe dhuwit sing dienggo tuku narkoba ditapsir Rp. 8 trilyun. Nanging taun 2006 iki gunge mundhak dadi Rp. 11, 3 trilyun. Kanggo mbrastha narkoba mau polisi mbudidaya tumindak persuasif. Pangajabe pengguna mau gelem tobat lan ninggalake pakulinan anggone ngonsumsi narkoba. Sumber : Kalawarti Panyebar Semangat