Nzev koly slo projektu Nzev projektu slo a

  • Slides: 15
Download presentation
Název školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola

Název školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola Domažlice, Komenského 17 CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1989 „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada VY_32_INOVACE_13_02_19 Název materiálu Geologické děje (pohyby litosférických desek) Jméno vyučujícího Tomáš Kubal Třída 9. B Předmět Přírodopis Datum vytvoření 12. 10. 2012

Geologické děje (pohyby litosférických desek)

Geologické děje (pohyby litosférických desek)

Cíle • Pochopit příčiny a princip pohybu litosférické desky • Popsat jednotlivé typy pohybů

Cíle • Pochopit příčiny a princip pohybu litosférické desky • Popsat jednotlivé typy pohybů lit. desek

Kompetence • k učení • komunikativní

Kompetence • k učení • komunikativní

Geologické děje • Země není klidné těleso – probíhají na jejím povrchu i nitru

Geologické děje • Země není klidné těleso – probíhají na jejím povrchu i nitru neustálé změny a děje Rozlišujeme: a) vnitřní geologické děje (vyvolané vnitřní energií Země) b) vnější geologické děje (vyvolané sluneční energií a zemskou přitažlivostí)

Vnitřní • Projevují se ve všech zem. sférách včetně jejího povrchu. • Hl. znakem

Vnitřní • Projevují se ve všech zem. sférách včetně jejího povrchu. • Hl. znakem je teplo a pohyb hmot • Teplota s přibývající hloubkou stoupá (průměrný vzrůst ve svrch. části zemské kůry je 30 stupňů na 1 km hloubky) Obr. 1

 • Vnitřní geologické děje – mají za následek vznik vyvřelých a přeměněných hornin,

• Vnitřní geologické děje – mají za následek vznik vyvřelých a přeměněných hornin, pohyb litosférických desek, vznik pohoří, zdvih nebo pokles pevniny a další poruchy zemské kůry

Pohyby litosférických desek DESKOVÁ TEKTONIKA • Lit. Desky jsou vzájemně odděleny hlubokými zlomy, hlubokomořskými

Pohyby litosférických desek DESKOVÁ TEKTONIKA • Lit. Desky jsou vzájemně odděleny hlubokými zlomy, hlubokomořskými příkopy a pásemnými pohořími (vysoká protáhlá horstva) Obr. 2 – odkaz na obrázek, viz. Zdroje obrázků

Pohyb lit. desek • Podél hlubokých zlomů stoupá ze zemského pláště roztavená horninová (především

Pohyb lit. desek • Podél hlubokých zlomů stoupá ze zemského pláště roztavená horninová (především čedičová) hmota, která se pod povrchem nebo na dně oceánu ochlazuje a tuhne. – jejím hromaděním vzniká nová zemská kůra a dochází k odtlačování sousedních desek a k jejich pohybu • Stáří zemské oceánské kůry proto vzrůstá od středooceánských hřbetů směrem k pevninám. Oceánská kůra je mnohem mladší než pevninská kůra.

Obr. 3

Obr. 3

Světové litosférické desky Obr. 4

Světové litosférické desky Obr. 4

 • Místem střetu dvou lit. Desek jsou především hlubokomořské příkopy a pásemná pohoří.

• Místem střetu dvou lit. Desek jsou především hlubokomořské příkopy a pásemná pohoří. Jde o místa s častým zemětřesením a sopečnou činností • Hlubokomořské příkopy jsou prolákliny na dně oceánu (např. Marianský příkop v západní části Tichého oceánu hluboký 11 034 m), kde dochází k podsouvání jedné oceánské desky pod druhou. Také tento proces je doprovázen sopečnou činností – (přítomnost sopečných ostrovů)

Typy pohybů lit. desek • Podsouvání oceánské desky pod pevninskou desku – vzniká hlubokomořský

Typy pohybů lit. desek • Podsouvání oceánské desky pod pevninskou desku – vzniká hlubokomořský příkop a pásemné pohoří (př. západní pobřeží Jižní Ameriky s Peruánsko-chilským příkopem a horským pásmem And) • Střet dvou pevninských desek – deformace zemské kůry (vrásnění) – vznik pásemného pohoří (střetem asijské a indické desky vznikly Himaláje. Dále pak pohoří Alpy, Karpaty a Pyreneje).

Seznam literatury • Učebnice přírodopisu pro 9. ročník ZŠ, mineralogie a geologie se základy

Seznam literatury • Učebnice přírodopisu pro 9. ročník ZŠ, mineralogie a geologie se základy ekologie, SPN 1998

Zdroje obrázků: • Obr. 1 http: //www. zstravnik. cz/e_prirodopis/6_rocnik/planeta_zeme. htm • Obr. 2 http:

Zdroje obrázků: • Obr. 1 http: //www. zstravnik. cz/e_prirodopis/6_rocnik/planeta_zeme. htm • Obr. 2 http: //vyuka. zsjarose. cz/data/swic/lessons/957. jpg • Obr. 3 http: //kurz. geologie. sci. muni. cz/kapitola 4. htm • Obr. 4 http: //www. litosfera. chytrak. cz/3. html