LEDARMTE 20180110 SSONGE N 20172018 Vad har skett

  • Slides: 18
Download presentation
LEDARMÖTE 20180110

LEDARMÖTE 20180110

SÄSONGE N 2017/2018

SÄSONGE N 2017/2018

Vad har skett 2017? Hur ska det se ut 2018? ■ Julspel den 6/1

Vad har skett 2017? Hur ska det se ut 2018? ■ Julspel den 6/1 i Stora Mossen ■ Roller inom laget. Kassör, Utövare, Supportrar. Aktivitetsgrupp, Ledare ■ Kommande säsong 2018 ■ Supporterpolicyn ■ Lagavgiften, bestridande, lösning/cup ■ Ekonomi ■ Reflektioner kring säsongen

Supporterpolicyn, föräldramöte Hörnstenar som skall genomsyra attityden, hos en bra supporter: ■ Alla som

Supporterpolicyn, föräldramöte Hörnstenar som skall genomsyra attityden, hos en bra supporter: ■ Alla som vill vara supporter i Ekerö IK ska stötta och uppmuntra utövarnas aktiviteter. ■ Jag förstår min roll som supporter, där jag respekterar och har förtroende för ledarnas roller i Ekerö IK. ■ Jag förstår min roll som supporter, där jag vid tävling respekterar motståndarna och deras lika rätt ■ till positiva upplevelser i tävlingsmomentet som oss. ■ Jag förstår min roll som supporter, där jag vid tävling respekterar domarens roll och utförande ■ utan ”högljudda” kommentarer eller gester. (oavsett vad jag tycker om domarens insats vid enskilda händelser i tävlingen).

Forts supporterpolicyn ■ Inom gruppen i Ekerö IK gäller att: ■ • Alla får

Forts supporterpolicyn ■ Inom gruppen i Ekerö IK gäller att: ■ • Alla får vara med utifrån den man är. ■ • Vi ställer upp för varandra. ■ • Vi lyssnar på ledarna. ■ • Vi använder ett ”språk” som är inkluderande där alla trivs och känner gemenskap, exempelvis är ■ det ”nolltollerenas” mot köns- och skällsord. ■ • Vi tar gemensamt ansvar för allas utveckling, alla utövare i gruppen ska kunna utvecklas från sin ■ nivå i sin takt (”Tänk inte bara på din egen utveckling, fundera också på hur du kan bidra till att ■ göra din medutövare bättre”). ■ • Vi ska göra så att glädjen alltid finns med oss, i med- och motgångar.

Lagavgiften, bestridan, lösning/cup ■ Den 13: e November fick lagets kassör en fakura på

Lagavgiften, bestridan, lösning/cup ■ Den 13: e November fick lagets kassör en fakura på 10. 000 i en sk lagavgift. Med inbetalningskrav på 20 dagar. ■ Vi beslutade att bestrida fakturan då ingen information har getts kring denna avgift. ■ Vi försökte finna lösningar på hur vi skulle få in pengar. ■ Beslut om julgranar. ■ Bestridan nekades ■ Medlemmar i Hockeysektionen och er påverkan. ■ Bokat tid den 3: e april för poolspel

Ekonomi Intäkter. ■ Lagkassa innan säsongsstart. 3. 747 kr ■ Julkalendrar 7. 000 kr

Ekonomi Intäkter. ■ Lagkassa innan säsongsstart. 3. 747 kr ■ Julkalendrar 7. 000 kr ■ Uppesittare 876 kr ■ Skridskodisco 7 st 11. 959 kr ■ Sponsorer 15. 000 kr

Ekonomi Utgifter ■ Cup Lidingö 3. 950 kr ■ Cup Stora Mossen 1. 500

Ekonomi Utgifter ■ Cup Lidingö 3. 950 kr ■ Cup Stora Mossen 1. 500 kr ■ Målvaktsbackar 600 kr ■ Kontantkort swish 150 kr ■ Lagfiltar 250 kr ■ Värmeställ 15. 554 kr ■ Mindre utgifter inför matcher/disco osv. (Blåbärssoppa/Bananer/Servetter/Muggar mm. 1723 kr

Nuvarande saldo 14. 398 kr ■ Träningsmatch helplan? 11/3 kl 16. 00? ■ Cup

Nuvarande saldo 14. 398 kr ■ Träningsmatch helplan? 11/3 kl 16. 00? ■ Cup Helgen 24 -25 mars? ■ Materialkostnader? ■ Ekonomi för nästkommande säsong?

Ledarpolicyn ■ Mål: ■ Ledarpolicyn skall följas av alla ledare i verksamheten. ■ Föreningen

Ledarpolicyn ■ Mål: ■ Ledarpolicyn skall följas av alla ledare i verksamheten. ■ Föreningen Ekerö IK skall efterleva vår värdegrund samt kunna påvisa att vi följer idrottssveriges ■ krav på oss som förening. ■ Krav: ■ Manager intygar att ledarna kan policyn inför start av varje säsong (Vinteridrotter i september och ■ Sommaridrotter i februari). ■ Efterlevs inte policyn ska ärendet hanteras enligt Ekerö IK: s disciplinrutin. ■ Ledaren ska gå in och genomföra supporterpolicyn. ■ Ledaren ska läsa in Spelarpolicyn i syfte att kunna lära ut den. ■ Ledaren ska genomföra utbildningen EIK 1 (om ledarskap i Ekerö IK och Ekerö IKs värdegrund).

Ledarpolicyn forts. ■ Som ledare ska man årligen: ■ § lämna in registerutdrag https:

Ledarpolicyn forts. ■ Som ledare ska man årligen: ■ § lämna in registerutdrag https: //polisen. se/Service/Belastningsregistretbegarutdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/ ■ § genomgå utbildning och lämna in påskrivet ”idrottsbrev” i samband med EIK 1. ■ § utbilda träningsgruppen i integritetsarbete en gång per termin https: //www. raddabarnen. se/vad-vigor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/stopp-min-kropp/ ■ Jag som ledare i Ekerö IK har förstått innebörden av att vara ledare och kommer följa ovan policy ■ för Ekerö IK: s bästa. ■ Syftet: ■ Att Ekerö IK skall efterleva sina antagna policys, TYDLIGHET.

- Kunna, förstå, förmedla och efterleva Ekerö IK: s värdegrund. Värdegrund Personlig och idrottslig

- Kunna, förstå, förmedla och efterleva Ekerö IK: s värdegrund. Värdegrund Personlig och idrottslig utveckling går före vikten av att vinna. Ekerö IK vill att verksamheten samlas runt fem ledord som genomsyrar allt det vi gör. Vi ska nå resultat genom att uppmuntra och uppmärksamma prestationer som stärker våra fem ledord:

GLÄDJE Det skall vara kul med idrott. Det skall vara roligt att komma till

GLÄDJE Det skall vara kul med idrott. Det skall vara roligt att komma till träningar och matcher. För att betona det viktiga i att finna glädje i verksamheten, oavsett om man är spelare, ledare, sportchef, styrelsemedlem m. fl. , har vi valt att kalla oss för Sveriges GLADASTE Idrottsklubb. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som sprider glädje. ANSVAR Idrottande handlar om att ha dubbla mål: att skapa idrottsliga prestationer och att skapa goda samhällsmedborgare. Vi vill lära barn och ungdomar en positiv självbild, ta ansvar och sätta mål för att lyckas såväl inom som utanför idrotten.

Ansvar forts. Ledare och aktiva seniorer är förebilder för yngre medlemmar och har ett

Ansvar forts. Ledare och aktiva seniorer är förebilder för yngre medlemmar och har ett ansvar i rollen som förebild. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som leder till ökat ansvarstagande. TRYGGHET Genom idrott vill vi förmedla en trygghet i att alla som vill får delta, våga försöka, våga misslyckas och våga vara sig själva. Alla ska behandlas lika och acceptera varandras olikheter. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som stärker en sådan trygghet.

RESPEKT Ekerö IK vill medverka till förståelse att alla människor har lika värde, oavsett

RESPEKT Ekerö IK vill medverka till förståelse att alla människor har lika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning m. m. Alla skall respektera varandra, fair-play och nolltolerans inom idrotten. Vi utgår ifrån att multietnisk samverkan föder kreativitet. Ekerö IK tar avstånd från våld, mobbing, skadegörelse, snatteri, doping och droger. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som visar hur vi ska respektera varandra. GEMENSKAP Gemenskap är en av de starkaste drivkrafterna inom idrott. Genom gemenskap mår vi bra och det är tillsammans man når topprestationer. Alla som vill skall vara välkomna till Ekerö IK och oavsett idrott eller lagtillhörighet så gläds vi alla med och åt varandra. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som ger oss en större gemenskap.

Ledarpolicyn forts. ■ - Kunna, förstå, förmedla och följa upp Supporter- och Spelare policyn.

Ledarpolicyn forts. ■ - Kunna, förstå, förmedla och följa upp Supporter- och Spelare policyn. ■ - Känna till och söka information för att efterleva Föreningspolicyn. ■ - Kunna följa idrottsbrevets riktlinjer som Ekerö IK står bakom. ■ http: //www. idrottsbrevet. se/idrottsbrevet/ ■ Läs igenom, skriv under en kopia och lämna in.

Vad innebär det att vara ledare? ■ På isen/i omklädningsrummet är jag först Ledare

Vad innebär det att vara ledare? ■ På isen/i omklädningsrummet är jag först Ledare för laget, i andrahand förälder ■ Jag ska stärka spelarnas självkänsla och se till individens utveckling ■ Jag ska se till lagets helhet ■ Vad blir barnets motivation när vi belönar ett mål? Lagspelare eller individutövare?

Egna tankar åsikter

Egna tankar åsikter