YIS Ledarmte 10 April 2018 Agenda vrigt Trningstider

  • Slides: 11
Download presentation
YIS Ledarmöte 10 April 2018

YIS Ledarmöte 10 April 2018

Agenda • Övrigt • Träningstider v. 17 -41

Agenda • Övrigt • Träningstider v. 17 -41

Arrangemang 2018 • Ytterby Cup 18 -19/8 – lördag 18 augusti: F 07, P

Arrangemang 2018 • Ytterby Cup 18 -19/8 – lördag 18 augusti: F 07, P 08, F 09, P 10 – söndag 19 augusti: P 06, F 08, P 09, F 10 • Medverkande lag: anmäl på hemsida, hur många lag ni tror ni kan ha med • Alla Äkdre lag: : planera för att vara med som funktionärer • Ytterby IS-dagen; söndag 9: e September kl (ca) 09. 30 -14. 00 – Alla lag med, gemensamma aktviteter, matcher m. m.

Föreningarnas dag i Kungälv • • När ? Vad ? Varför ? • Vem

Föreningarnas dag i Kungälv • • När ? Vad ? Varför ? • Vem ? Lördag 2 juni kl. 11 -16 Vid utesimbadet En dag full med roliga aktiviteter för Kungälvsborna. För att stärka föreningslivet i kommunen och ge föreningarna en chans att få visa upp sig. Även för att ge Kungälvsborna en upplevelse för hela familjen. Kungälvs föreningar, Hyresgästföreningen, Kungälvsbostäder samt Kungälvs kommun med flera. – Det YIS-lag som kan ta detta, får ett vidrag till lagkassan. – 2 -4 vuxna + ? ? spelare behövs. • Bollnät, prickskytte, hastigetsskjutning, trixtävling, marknadsföring

Inventering City-Gross – – – Bra jobbat i Januari ! Maj inställt Nästa tillfälle

Inventering City-Gross – – – Bra jobbat i Januari ! Maj inställt Nästa tillfälle ; Preliminärt Onsdag 29 Augusti: bemanningsschema baserat på truppstorlekar Mer info kommer från kansliet.

Kamera-övervakning – Vi har sökt och fått tillstånd från länstyrelsen att sätta upp bevakningskameror

Kamera-övervakning – Vi har sökt och fått tillstånd från länstyrelsen att sätta upp bevakningskameror runt klubbstugan – Rörelseaktivering – Installation pågår.

ORDNINGSREGLER ! Omklädningsrum • Ledare alltid kvar sist, ser till att det är städat

ORDNINGSREGLER ! Omklädningsrum • Ledare alltid kvar sist, ser till att det är städat och låst, även motståndarlagets omklädningsrum vid match – YIS är ansvarig ifall skadegörelse inträffar i olåsta omklädningsrum ! – YIS är ansvarig för städning i omklädningsrum (lagen grovstädar efter träning, varje vecka golv-tvätt etc) • Lås alltid omkädningsrum under träning • Lämna inga värdesaker I omklädningsrum • Lämna inte värdesaker i bilar, vi har haft flera incidenter på parkeringen ! Planer • Ställ undan målen efter träning, Inga mål kvar på planerna. • Ställ ner målen på marken (ej på hjulen) Annat • Meddela alltid kansliet ifall ni ser saker som behöver lagas/fixas. – – – – Trasiga mål, trasig bollpump, inbrottsförsök/inbrott, fel på duschar/toaletter Trasiga lampor Soptummor behöver tömmas, etc

Agenda • Övrigt • Träningstider v. 17 -41

Agenda • Övrigt • Träningstider v. 17 -41

Ytterns IP: Planer och målburar D 1 34 B 6 x 1 8 TOTALT

Ytterns IP: Planer och målburar D 1 34 B 6 x 1 8 TOTALT ANTAL MÅL 11 -manna 10 st 7 -manna 12 st 5 -manna 6 st B 5 50 50 x 1 8 0 15 x 1 0 B 3 x 1 8 15 34 0 65 x 5 0 D 2 B 4 x 3 34 x 3 0 Målburar per planyta A-plan: 2 st. 11 -manna B 4/5 -plan: 4 st 7 -manna B 3 -plan 4 st. 5 -manna B 6 -plan Inga mål C-plan: 4 st. 11 -manna, 2 st 7 -manna D 1 -plan: Inga mål D 2 -plan: 2 st. 7 -manna, KG-plan: 4 st. 11 -manna, 4 st. 7 -manna 2 st. 5 -manna Planstorlek 9 -manna (13 år) 72 x 55 9 -manna (12 år) 65 x 50 7 -manna 50 x 30 5 -manna 34 x 18 3 -manna 15 x 10

Policy fördelning tider, Högsäsong I mars begär kansliet in önskemål om träningstider för perioden

Policy fördelning tider, Högsäsong I mars begär kansliet in önskemål om träningstider för perioden V 17 -v. 41 Träningstider vardagar: KG/C/A: Måndag och Onsdag 17. 00 -18. 30, 18. 15 -19. 45, (19. 45 -21. 30 matchtid) KG/C/A: Tisdag och torsdag 17. 30 -19. 00, 18. 45 -20. 15, B/Hallen: 17. 00 -18. 30, 18. 15 -19. 45 Planfördelning görs utifrån vilken spelformer: . Plan spelform prioriterade grupper A-plan: 11 -manna planeras ej men används då den fungerar. C-plan: 11/9 -manna 11 -manna, 9 -manna Konstgräs: 11/9/7/5 -manna 11 -manna, 9 -manna, 7 -manna B 3/6 -plan: 3/5/7 -manna 3 -manna, 5 -manna B 4/5 -plan 7 -manna, 5 -manna D-plan: 7/9 -manna avlastningsplan Övriga hänsynstagande: D-ytan skall användas som avlastning ifall inte alla lag får plats på övriga planer. Hallen bokas inte för fasta tider ifall det finns andra plener tillgängliga utan används som avlastning. Herr/Damlaget kan välja underlag beroende på nästa match: Då justeras planer för andra lag, men man har kvar sin tid. Matchtider Matcher skall om möjligt läggas så det inte påverkar de fasta träningstiderna, dock kan det påverka plantilldelningen. Under april och september får inte matchstart på konstgräs ligga före 19. 45, för att träning skall kunna genomföras även vid dåliga planer pga väder. Undvik matcher på Tisdagar och Torsdagar dessa perioder

Beslutade träningstider v. 17 -41

Beslutade träningstider v. 17 -41