Klimat och milj Vxthuseffekten Solstrlning Atmosfr Vrmestrlning Vxthusgaser

  • Slides: 16
Download presentation
Klimat och miljö

Klimat och miljö

Växthuseffekten • • Solstrålning Atmosfär Värmestrålning Växthusgaser

Växthuseffekten • • Solstrålning Atmosfär Värmestrålning Växthusgaser

Växthuseffekten • Naturlig växthuseffekt – Alltid funnits en växthuseffekt, håller temperaturen på jorden jämn

Växthuseffekten • Naturlig växthuseffekt – Alltid funnits en växthuseffekt, håller temperaturen på jorden jämn • Utsläpp av växthusgaser – Koldioxid (fossila bränslen som olja & kol) – Metan (boskap & köttindustri) – Påverkar atmosfären som blir tätare • Leder till en förstärkt växthuseffekt

Förstärkt växthuseffekt • Människans utsläpp ändrar atmosfärens sammansättning (blir tjockare) • Värmestrålningen blir kvar

Förstärkt växthuseffekt • Människans utsläpp ändrar atmosfärens sammansättning (blir tjockare) • Värmestrålningen blir kvar i atmosfären – Ökad värmemängd i haven – Högre temperatur på jordytan – Omfördelning av energiflöden (strömmar och vindar

Klimat • Variationer i atmosfären som beskrivs med temperatur, nederbörd och molnighet • Klimat

Klimat • Variationer i atmosfären som beskrivs med temperatur, nederbörd och molnighet • Klimat är ett mått på vädret på en viss plats under en längre tid • Oftast 30 års period

Klimattyper • Monsunklimat – Varmt klimat med mycket nederbörd – Tex delar av Asien

Klimattyper • Monsunklimat – Varmt klimat med mycket nederbörd – Tex delar av Asien • Kustklimat – Svala somrar och milda vintrar – Havet jämnar ut temperaturerna • Inlandsklimat – Stora temperatur skillnader – Långt från havet

Väder • Variationer i atmosfären som beskrivs med temperatur, nederbörd och molnighet • Klimat

Väder • Variationer i atmosfären som beskrivs med temperatur, nederbörd och molnighet • Klimat är ett mått på vädret på en viss plats vid en bestämd tidpunkt, dygn eller längre perioder

Klimatförändringar märks redan idag • Exempel på klimatförändringar: – Torka, översvämningar, stormar, orkaner, •

Klimatförändringar märks redan idag • Exempel på klimatförändringar: – Torka, översvämningar, stormar, orkaner, • Extrema väderhändelser och klimatförändringar – Svårt att avgöra om det är den mänskliga påverkan eller naturliga skeenden – Torka, översvämningar, stormar blir allt vanligare

Orsaker till klimatförändringar • Fossila bränslen – Kol, olja och gas – Bildar koldioxid

Orsaker till klimatförändringar • Fossila bränslen – Kol, olja och gas – Bildar koldioxid – Används för att värma upp hus, producera varor drivmedel för bil, flyg mm • Avskogning – Skogen tar upp och binder koldioxid – viktig rengöring – Skövlas för virke och betesmark för köttdjur • Jordbruk – Metan från djuren – Maskiner som drivs av fossila bränslen Al Gore - en obekväm sanning

Orkaner Varmt vatten stiger Jordens rotation skapar rörelse

Orkaner Varmt vatten stiger Jordens rotation skapar rörelse

Isarna smälter – Havsnivån stiger

Isarna smälter – Havsnivån stiger

Sårbara platser • Torka, värme, brist på vatten, jordbävningar, kyla, översvämningar • • Maldiverna

Sårbara platser • Torka, värme, brist på vatten, jordbävningar, kyla, översvämningar • • Maldiverna Bangladesh Nederländerna Japan Kalifornien Australien Sahara

Energi • Förnybara energikällor • Källor som aldrig kan ta slut – Sol –

Energi • Förnybara energikällor • Källor som aldrig kan ta slut – Sol – Vind – Vatten • Fossila bränslen • Släpper ut växthusgaser – Kol – Olja – Gas

Kärnkraft • Fördelar – Inte många utsläpp – Inga växthusgaser • Nackdelar – Brytning

Kärnkraft • Fördelar – Inte många utsläpp – Inga växthusgaser • Nackdelar – Brytning av uran – Kärnkraftsavfall – Avskräckande exempel som Tjernobyl 1986

Så vad kan vi göra? • Fossila bränslen – Köra mindre bil – Sänka

Så vad kan vi göra? • Fossila bränslen – Köra mindre bil – Sänka temperaturen i hemmen – Shoppa mindre pinaler • Avskogning – Plantera mer träd – Värna om de skogar som finns • Jordbruk – Äta mindre kött – Skapa ett hållbart jordbruk

Sammanfattning • Utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan leder till en förstärkt växthuseffekt

Sammanfattning • Utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan leder till en förstärkt växthuseffekt • Växthuseffekten handlar om att solstrålar kommer in i atmosfären, men växthusgaserna förhindrar värmen att ta sig ut igen • Detta leder till en global uppvärmning, jorden blir varmare vilket leder till att isarna smälter, vilket leder till att vattennivån höjs och det blir översvämningar • Det leder också till olika klimatförändringar, tex orkaner, torka, kyla mm.