Vad r Och vad har man det till

  • Slides: 12
Download presentation
Vad är ? Och vad har man det till?

Vad är ? Och vad har man det till?

Nio uppgifter Välj en av dessa nio uppgifter och utför den så bra du

Nio uppgifter Välj en av dessa nio uppgifter och utför den så bra du kan. Du får jobba ihop med en kamrat. Ni ska visa upp er lösning för klassen

1 Cirkelns omkrets Omkretsen är gånger diametern. Rita bilder och förklara med text i

1 Cirkelns omkrets Omkretsen är gånger diametern. Rita bilder och förklara med text i en powerpointpresentation. Vad är en diameter? Vad är en omkrets? Förklara så att alla förstår. Även de som inte har jobbat med detta.

2 Cirkelns area Rita en stor och en liten kvadrat och en cirkel. Rita

2 Cirkelns area Rita en stor och en liten kvadrat och en cirkel. Rita som i bilden här bredvid. Be en lärare att kopiera bilden. Måla dem i olika färger Klipp ut dem. Mät och räkna ut areorna. Dra slutsatser. Förklara för klassen vad ni gjort.

3 räkna med bokstäver? ? ? Gör precis som i uppgift två. Skriv in

3 räkna med bokstäver? ? ? Gör precis som i uppgift två. Skriv in radien r överallt där den passar in. Räkna ut areorna genom att räkna med radien r. Förkara för klassen vad du gjort.

4 gör en powerpoint Gör en powerpoint som presenterar undersökningen i uppgift 3. Rita

4 gör en powerpoint Gör en powerpoint som presenterar undersökningen i uppgift 3. Rita bilder och skriv text. Gör så snyggt du kan. Förklara så att alla förstår. Även de som inte har jobbat med detta.

5 Att mäta cirklar Mät 5 runda saker. Mät runt om. Vad kallas det?

5 Att mäta cirklar Mät 5 runda saker. Mät runt om. Vad kallas det? Mät tvärs. Vad kallas det? Skriv in måtten i tabellen. Vad finns det för samband? Redovisa i powerpoint. runt tvärs ?

6 mäter alla lika bra? Be fem personer mäta omkretsen och diametern på runda

6 mäter alla lika bra? Be fem personer mäta omkretsen och diametern på runda bordet. Skriv in deras värden i en tabell. Räkna ut för alla mätningar. Räkna ut medelvärdet. Använd Word och Excel och gör en affisch som berättar om undersökningen.

7 Forska om Ta reda på så mycket du kan om . Skriv en

7 Forska om Ta reda på så mycket du kan om . Skriv en uppsats i Word. Du får gärna klippa ihop texter från nätet men det ska hänga ihop bra. Ta bara med sådant som du förstår. Läs uppsatsen för klassen.

8 Collage om Gör ett collage om . Använd figurer och tecken för att

8 Collage om Gör ett collage om . Använd figurer och tecken för att förklara hur diameter, omkrets och hänger ihop. Sätt upp collaget på väggen. Samla klassen och gör en muntlig presentation.

9 Formel med Redovisa formlerna för radie, diameter och omkrets i en powerpoint. Förklara

9 Formel med Redovisa formlerna för radie, diameter och omkrets i en powerpoint. Förklara hur man kan räkna ut antingen radie, diameter eller omkrets, beroende på vad som är givet.