Natursnokar vad r det Natursnokar vad r det

  • Slides: 11
Download presentation
Natursnokar – vad är det?

Natursnokar – vad är det?

Natursnokar – vad är det? Charlie Wijnbladh • Vi har ingen mall för vad

Natursnokar – vad är det? Charlie Wijnbladh • Vi har ingen mall för vad Natursnokar är (Jämför med Skogsmulle !) • Kretsarna jobbar mycket olika – Små barn i pulkabacken – Förskolebarn – Barngrupper i skolåldern (årskurs 1 – 6+) – Familjer – Särskilda aktiviteter Kansliet 2007 -03 -08 2

Natursnokar När? • Regelbundna träffar • Enstaka programpunkter • Program (ungefär som kretsens) Hur?

Natursnokar När? • Regelbundna träffar • Enstaka programpunkter • Program (ungefär som kretsens) Hur? • Vuxna ledare • ”Egen plats i skogen” eller olika från gång till gång • Lekar och/eller ”allvar” • Mer natur - mindre ”vanligt” friluftsliv Kansliet 2007 -03 -08 3

Natursnokar - varför? Syfte med Natursnoksverksamheten Att barnen och deras familjer upptäcker naturen tillsammans

Natursnokar - varför? Syfte med Natursnoksverksamheten Att barnen och deras familjer upptäcker naturen tillsammans och får positiva upplevelser i naturen. Det leder till kärlek till, nyfikenhet på, kunskap om och trygghet i naturen. Kansliet 2007 -03 -08 4

Syfte • Ge barnen och deras familjer kunskaper om naturen, hur människan utnyttja och

Syfte • Ge barnen och deras familjer kunskaper om naturen, hur människan utnyttja och förvalta den samt påverka den med sitt sätt att leva. • Ge hälsa, dvs. god fysik, motorik, bättre koncentrationsoch inlärningsförmåga samt god social förmåga. • Ge familjerna trygghet när de vistas i naturen och vilja att göra det på egen hand. • Ge minnesvärde upplevelser. • Ge Fältbiologerna en bas för medlemsvärvning. Kansliet 2007 -03 -08 5

Syfte • Ge fler medlemmar till Naturskyddsföreningen, stärka kretsarna. • Ge framtidens beslutsfattare bättre

Syfte • Ge fler medlemmar till Naturskyddsföreningen, stärka kretsarna. • Ge framtidens beslutsfattare bättre relation till och kunskaper om det som deras beslut påverkar i naturen/ekosystemen. ______________________ • Det ska vara roligt för ledarna att jobba med Natursnokarna. Kansliet 2007 -03 -08 6

Pågående Natursnoksprojekt • Arbetsgrupp startad på ideellt initiativ • Utarbeta en modell för Natursnokar

Pågående Natursnoksprojekt • Arbetsgrupp startad på ideellt initiativ • Utarbeta en modell för Natursnokar • Skapa ett nätverk för engagerade • Ordna (regionala) utbildningar för ledare • Stötta kretsar Kontaktpersoner • Ylva Grudd (rikskansliet) ylva. [email protected] se • Charlie Wijnbladh charlie. [email protected] se Kansliet 2007 -03 -08 7

Målgrupper • Familjer • Små barn med föräldrar • Förskolebarn • Barngrupper i skolåldern

Målgrupper • Familjer • Små barn med föräldrar • Förskolebarn • Barngrupper i skolåldern (årskurs 1 – 6) • Särskilda aktiviteter – Skolor – Dagis – Dagmammegrupper – Invandrargrupper Kansliet 2007 -03 -08 8

Ekonomi och administration • Projektmedel (startbidrag) • Kommunens stöd till barn- och ungdomsverksamhet •

Ekonomi och administration • Projektmedel (startbidrag) • Kommunens stöd till barn- och ungdomsverksamhet • Det finns troligen många andra sätt (fonder, landsting…) eftersom det handlar om barn _________________________ • Bilda ev. en Natursnokssektion inom kretsen! • Den som håller i medlemmarna, program, närvarolistor… är en nyckelperson Kansliet 2007 -03 -08 9

Utbildning Regionala veckoslutskurser, ett par redan i höst (om…. ) • Pedagogik för olika

Utbildning Regionala veckoslutskurser, ett par redan i höst (om…. ) • Pedagogik för olika målgrupper • Aktivitetstips • Praktiska övningar • Ansvar – säkerhet • Ekonomi – administration • Hur komma igång? Kansliet 2007 -03 -08 10

Det är bara att sätta igång ! www. naturskyddsforeningen. se

Det är bara att sätta igång ! www. naturskyddsforeningen. se