Vad r plagiat och hur unviker man det

  • Slides: 13
Download presentation
Vad är plagiat och hur unviker man det?

Vad är plagiat och hur unviker man det?

Källkritik för Internet Författare: Göran Leth är fil dr och universitetslektor vid JMK, Stockholms

Källkritik för Internet Författare: Göran Leth är fil dr och universitetslektor vid JMK, Stockholms universitet. Torsten Thurén är docent och universitetslektor vid JMK, Stockholms universitet. Styrelsen för psykologiskt försvar

Tre slags information • Fakta • Förklaringar • Åsikter

Tre slags information • Fakta • Förklaringar • Åsikter

Källkritiks kriterier • • Tid Beroende Äkthet Tendens • Definitioner

Källkritiks kriterier • • Tid Beroende Äkthet Tendens • Definitioner

Äkthet ”Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste också

Äkthet ”Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste också misstänkas för att göra det. ”

Tendens • ”Även officiella källor är tendentiösa källor. Tendensen kan vara mer eller mindre

Tendens • ”Även officiella källor är tendentiösa källor. Tendensen kan vara mer eller mindre tydlig, men för det mesta finns den där. • Alla källor är tendensiösa”(? )

Trovärdighet • Information om författaren • Nätplatsens adress som en indikation på trovärdighet •

Trovärdighet • Information om författaren • Nätplatsens adress som en indikation på trovärdighet • Söka på nätadressen <www. press. nu> efter uppgifter om vem som står bakom en viss nätplats.

Definitioner ”Om nu flera källor utger sig för att ha uppgifter om en företeelse

Definitioner ”Om nu flera källor utger sig för att ha uppgifter om en företeelse men använder sig av olika definitioner gör skillnaderna att de inte kan jämföras och heller inte ska sammanblandas. Men den ena källan är för den skull inte mer sanningsenlig än den andra. ”

Vad är egentligen fusk

Vad är egentligen fusk

Att plagiera innebär att man skriver så att det framstår som om någon annans

Att plagiera innebär att man skriver så att det framstår som om någon annans text, bild eller idé är ens egen.

Hur undviker man plagiat 1. Om du använder någon annans idé skall du citera

Hur undviker man plagiat 1. Om du använder någon annans idé skall du citera källan. 2. Om det är oklart hur du använder källan gör det klart. . 3. Om du får hjälp av någon annan att skriva rapporten tillkännage det.

Övning i citering/omskrivning/ omformulering/sammanfattning http: //www. lib. usm. edu/legacy/plagiarismtutorial. php http: //www. indiana. edu/~tedfrick/plagiarism/

Övning i citering/omskrivning/ omformulering/sammanfattning http: //www. lib. usm. edu/legacy/plagiarismtutorial. php http: //www. indiana. edu/~tedfrick/plagiarism/

Egna övningar

Egna övningar