KULTURA I ZNANOST U HRVATA TIJEKOM 18 STOLJEA

  • Slides: 13
Download presentation
KULTURA I ZNANOST U HRVATA TIJEKOM 18. STOLJEĆA

KULTURA I ZNANOST U HRVATA TIJEKOM 18. STOLJEĆA

Društvene prilike • pučka kultura - vašari, proslave blagdana, prela • praznovjerje • Marija

Društvene prilike • pučka kultura - vašari, proslave blagdana, prela • praznovjerje • Marija Terezija je zabranila progon vještica • kultura plemstva i bogatog građanstva - strane plemićke obitelji - balovi, kazališne predstave Luka Srkočević prvi hrvatski skladatelj simfonija

Barokna arhitektura • arhitektura: glavni stil obnove nakon oslobođenja od osmanlijske vlasti; nositelji Isusovci

Barokna arhitektura • arhitektura: glavni stil obnove nakon oslobođenja od osmanlijske vlasti; nositelji Isusovci • novi gradovi (Bjelovar, Gradiška, Gospić. . . ); Varaždin - grad baroka • tvrđave: Brod, Osijek; pretvarane u dvorce (Ozalj, Ilok) • palače, dvorci, ljetnikovci Dubrovačka katedrala

barokni trg barokna plemićka palača

barokni trg barokna plemićka palača

kiparstvo i slikarstvo: • Francesco Robba, • Ivan Krstitelj Ranger, Francesco Robba, crkva sv.

kiparstvo i slikarstvo: • Francesco Robba, • Ivan Krstitelj Ranger, Francesco Robba, crkva sv. Križa

SVETA MARIJA SNJEŽNA, BELEC

SVETA MARIJA SNJEŽNA, BELEC

Oltar Ignacija Loyolskoga, crkva sv. Katarine u Zagrebu

Oltar Ignacija Loyolskoga, crkva sv. Katarine u Zagrebu

Književnost i novine • Antun Kanižlić, Sveta Rožalija, panormitanska divica (1780. ) • Fra

Književnost i novine • Antun Kanižlić, Sveta Rožalija, panormitanska divica (1780. ) • Fra Filip Grabovac, Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti arvatskoga, (1747. ) • fra Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga, (1756. )

 • Matija Antun Relković, Satir iliti divlji čovik (1762. ) • Tituš Brezovački,

• Matija Antun Relković, Satir iliti divlji čovik (1762. ) • Tituš Brezovački, Diogeneš; Matijaš Grabancijaš dijak • Ephemerides Zagrabienses, prve novine 1771. g.

Visoko školstvo i znanost Kraljevska akademija znanosti u Zagrebu, 1776. Ruđer Bošković Theoria philosohia

Visoko školstvo i znanost Kraljevska akademija znanosti u Zagrebu, 1776. Ruđer Bošković Theoria philosohia naturalis

Joannis Baptiste Lalangue (Ivan Krstitelj Lalangue) (1743. -1799. ) Autor je prvih tiskanih stranih

Joannis Baptiste Lalangue (Ivan Krstitelj Lalangue) (1743. -1799. ) Autor je prvih tiskanih stranih knjiga s područja medicinske književnosti na hrvatskome jeziku, a jedan je od zaslužnijih velikana za razvoj medicine u drugoj polovici XVIII. stoljeća. Život je posvetio dobrobiti Hrvatske, posebice seljaka Hrvatskog zagorja, gdje su koncam XVIII. stoljeća vladali najteži uvjeti života, to najbolje govori o Lalanguovoj veličini kao čovjeka, liječnika, stručnjaka, prosvjetitelja, reformatora i humanista. Cjelokupnim svojim djelovanjem Lalangue je dao značajan obol razvoju hrvatskoga javnoga zdravstva i primaljstva.

Povjesničari: Baltazar Adam Krčelić “Annuae ili Historia” Pavao Ritter Vitezović Oživjela Hrvatska

Povjesničari: Baltazar Adam Krčelić “Annuae ili Historia” Pavao Ritter Vitezović Oživjela Hrvatska