X VJERUJEM U DUHA SVETOGA U SVETU CRKVU

  • Slides: 17
Download presentation
X. „VJERUJEM U DUHA SVETOGA, U SVETU CRKVU KATOLIČKU […] I ŽIVOT VJEČNI“ (KKC

X. „VJERUJEM U DUHA SVETOGA, U SVETU CRKVU KATOLIČKU […] I ŽIVOT VJEČNI“ (KKC 683 -1065)

Ispovijest vjere Hrvata katolika Čvrsto vjerujem u Boga Oca, i Sina i Duha Svetoga.

Ispovijest vjere Hrvata katolika Čvrsto vjerujem u Boga Oca, i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u Bezgrješno Srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

1. Vjerujem u Duha Svetoga - već govorili u VI. katehezi - primarna zadaća

1. Vjerujem u Duha Svetoga - već govorili u VI. katehezi - primarna zadaća nas vjernika (i svećenika i vjernika laika) je što više približiti Boga današnjem čovjeku; Zato je važno govoriti i o onoj božanskoj osobi koja je čovjeku na neki način najbliža, ali i najtajanstvenija, a to je Duh Sveti. - papa Ivan Pavao II. je napisao encikliku „Dominum et vivficantem“ (Gospodina i Životvorca - može li se o Duhu Svetom uopće govoriti? Na prvi pogled se čini da je On u sebi takav da je o njemu gotovo nemoguće ili jedva moguće govoriti, ali isto tako je nemoguće o njemu šutjeti!

Duha Svetog nemoguće je objektivizirati i uvrstiti u predmet naše spoznaje poput nekog objekta;

Duha Svetog nemoguće je objektivizirati i uvrstiti u predmet naše spoznaje poput nekog objekta; postoji opasnost da ga zamijenimo s nečim što on nije… Duh Sveti nije samo Božja sila kojom Bog djeluje u svijetu, već ima i osobni značaj, tj. očituje se kao treća božanska osoba (treći subjekt) Presvetog Trojstva, uz Oca i Sina; Duh Božji se ne može odvojiti od Oca i Sina; objavljuje se s njima u Isusu Kristu, ali ima vlastiti način objavljivanja, kao što ima i vlastitu osobnost U Starom zavjetu (Božja objava je nedovršena) Duh Božji prikazan je kao neosobni princip; on je taj po kome Bog daruje, stvara i spašava. To se mijenja u Novom: Duh Božji je osobni darivatelj (1 Kor 12, 11), zagovornik, branitelj. On moli i brani (Rim 8, 26), osobni je princip, treća osoba Trojstva. Objava Duha Svetoga kao treće božanske osobe u Starom zavjetu je prikrivena, u Novom zavjetu postaje otkrivena i javna

Isusovo utjelovljenje i krštenje zbivaju se po Duhu Svetom: djelovanjem Duha Svetoga Sin Božji

Isusovo utjelovljenje i krštenje zbivaju se po Duhu Svetom: djelovanjem Duha Svetoga Sin Božji postaje čovjek u prečistoj utrobi BD Marije i prima pomazanje kao Mesija. Isus djeluje u snazi Duha Svetoga (čini čudesa, izgoni zloduhe i daje život). Isusova muka, smrt i uskrsnuće također su snažno obilježeni prisutnošću Duha Svetoga i upravo po tim događajima Duh je Božji unesen u zajednicu vjernika, tj. onih koji vjeruju u Isusa Krista. Po Božjem Duhu Crkva se izgrađuje kao tijelo Kristovo i sama postaje hram Duha Svetoga. Ako vjernici budu živjeli po Duhu i u Duhu, uživat će plodove Duha (usp. Gal 5, 16 -24) Ivanovi karakteristični nazivi za Duha su: Paraklet (Branitelj: “onaj koji je blizu”, “advokat”, “pomoćnik” i “branitelj”) i Duh istine; njegova „zadaća“ u Crkvi i u vjernicima je – dovršiti započeto, tj. uprisutnjuje spasenje koje je Isus donio, odnosno objavu Boga. Zbog toga je Paraklet i “Duh istine” koji vjernike “uvodi u svu istinu”.

 Svetopisamska objava trojedinoga Boga kazuje o ulozi Duha Svetoga. Prema Novom zavjetu zadaća

Svetopisamska objava trojedinoga Boga kazuje o ulozi Duha Svetoga. Prema Novom zavjetu zadaća je Duha Svetoga da posadašnjuje, univerzalizira i ostvaruje u pojedinom čovjeku, u Crkvi i u svekolikom stvorenju osobu i djelo Isusa Krista carigradskom saboru (381. g. ): Nicejskocarigradsko vjerovanje Duh Sveti svima nama potreban, a objavljen nam je i sišao na nas upravo po Bogu Ocu i po daru Sina Božjega Isusa Krista Kršćaninov život oživljen je Duhom i Krivovjerja glede vjerovanja u njegovim plodovima, a to su: „ljubav, božanstvo Duha Svetoga radost, mir, velikodušnost, uslužnost, U kršćanskoj tradiciji prvih stoljeća dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost“ konačna vjeroispovijest o Duhu Svetom utvrđena je na Prvom

2. Vjerujem u Svetu Crkvu katoličku - I Crkva je predmet našega vjerovanja; Crkva

2. Vjerujem u Svetu Crkvu katoličku - I Crkva je predmet našega vjerovanja; Crkva nije neko zemaljsko društvo, ljudska organizacija ili zajednica, nego – otajstvo! U Crkvu se vjeruje! - ne treba vjerovati u pojedine ljudske zajednice, ali Crkva je puno više od toga. Crkva je zajedništvo ljudi međusobno, ali tek unutar zajedništva ljudi s Bogom. -Crkva je otajstvo (Rim 16, 25 -27), to jest stvarnost u kojoj Bog i ljudi dolaze u kontakt i ulaze u zajedništvo. -grč. ekklesia znači zbor onih koji su sazvani. U SZ-u to je izraz koji se koristio za prevođenje „quahal Yaweh“ = skupština (zbor) Izabranog naroda pred Bogom kojega se časti bogoslužjem.

U NZ Crkva ima nekoliko značenja: „Božji narod“ - ime koje se odnosilo na

U NZ Crkva ima nekoliko značenja: „Božji narod“ - ime koje se odnosilo na Izraela, izabrani Božji narod. Kada se primjenjuje na Crkvu, ona je „novi Izrael“, tj. „novi Božji narod“ Crkvu se naziva i „Tijelo Kristovo“, znači da je Isus Krist, slanjem Duha Svetoga, ujedinio vjernike sa sobom na intiman način, osobito u Euharistiji Crkva se također naziva „Zaručnica Kristova“ (usp. Ef 5, 26 sl. ), što naglašava i jedinstvo i razliku između Krista i njegove Crkve. Crkva je i „Hram Duha Svetoga“, jer on živi u tijelu Crkve te je izgrađuje u ljubavi preko Riječi Božje, sakramenata, krjeposti i karizmi.

Crkvu nisu utemeljili ljudi, niti je ona plemenito ljudsko djelo Uspostavljanje Crkve podudara se

Crkvu nisu utemeljili ljudi, niti je ona plemenito ljudsko djelo Uspostavljanje Crkve podudara se sa životom Isusa Krista. Ne postoji određeni trenutak kada se može reći da je Krist utemeljio Crkvu, jer ju je osnivao u cijelom svom životu, od utjelovljenja sve do svoje smrti, putem svog Uskrsnuća, Uzašašća i slanja Duha Svetoga.

- Temeljno poslanje Crkve je: navješćivati Isusa Krista i uspostavljati među svim ljudima Kraljevstvo

- Temeljno poslanje Crkve je: navješćivati Isusa Krista i uspostavljati među svim ljudima Kraljevstvo Božje koje je započeo Isus Krist. Poslanje Crkve - Isus Krist je povjerio svojoj Crkvi isto poslanje koje je Otac povjerio njemu (Iv 20, 21). Od početaka Crkve to su poslanje ostvarivali svi kršćani (Dj 8, 4; 11, 19), često čak i uz žrtvovanje vlastitog života. - Poslanje Crkve uključuje njezine tri funkcije na zemlji: proročko poslanje: naviještati Radosnu vijest spasenja u Isusu Kristu; svećeničko poslanje: učiniti prisutnim i prenositi Kristovo spasenje života preko sakramenata; kraljevsko poslanje: pomoći kršćanima u ispunjenju njihove misije i rasta u svetosti).

- Iako svi vjernici sudjeluju u istoj misiji, nemaju svi istu ulogu; neke je

- Iako svi vjernici sudjeluju u istoj misiji, nemaju svi istu ulogu; neke je Isus Krist izabrao za posebne uloge i posebno poslanje: poslanje apostola i njihovih nasljednika (biskupa), odnosno poslanje svećenika Poslanje Crkve - Crkva je univerzalni sakrament spasenja, jer joj je cilj slava Božja i spasenje čovječanstva - „Izvan Crkve nema spasenja“? ? ? Spasenje dolazi od Isusa Krista! Ne mogu biti spašeni oni koji, znajući da je Katolička Crkva osnovana od Isusa Krista za spasenje ljudi, odbijaju ostati u njoj. - Zahvaljujući Isusu Kristu i njegovoj Crkvi, mogu postići spasenje i oni, koji bez svoje krivnje, ne znaju za Kristovo evanđelje i za njegovu Crkvu, ali koji ipak traže Boga iskrenim srcem i nastoje pod utjecajem milost ispuniti njegovu volju.

Osobine Crkve: jedna, sveta, katolička i apostolska - Osobine Crkve upućuju na bitna obilježja

Osobine Crkve: jedna, sveta, katolička i apostolska - Osobine Crkve upućuju na bitna obilježja Crkve i na njezino poslanje - To da je Crkva jedna, danas stvarno – kažu neki – treba vjerovati, budući da se to, nažalost, više ne vidi. - U nekatoličkim crkvama i zajednicama mogu se naći elementi posvećenja i istine. Svi ti blagoslovi dolaze od Isusa Krista i vode prema jedinstvu Crkve. - Ta oznaka Crkve, da je jedna, doziva nam u pamet toliko potrebnu molitvu za jedinstvo Crkve: ekumenski pokret je zajedničko poslanje svih kršćanskih crkava i zajednica.

- Crkva je sveta budući da joj je tvorac Presveti – Bog. Isus Krist

- Crkva je sveta budući da joj je tvorac Presveti – Bog. Isus Krist je dao sama sebe za nju da je posveti i učini posvetiteljicom, Duh Sveti je ljubavlju oživljuje. Svetost Crkve, dakle, ne dolazi ponajprije od njezinih članova, nego od Duha Svetoga koji ju neprestano posvećuje. Crkva je sveta i zbog svetosti koju su postigli njezini članovi koji su na nebu (sveci i blaženici), osobito Blažena Djevica Marija. - Oznaka Crkve da je katolička ne označuje da nije “pravoslavna” ili “evangelička”. „Katolička“ = sveopća, posvudašnja, univerzalna - Crkva je apostolska jer ju je Isus Krist sagradio na apostolima i jer uz pomoć Duha Svetoga ona uči, nadzire i vjerno prenosi polog vjere primljen od apostola - „Apostolska“ = sazidana na temelju apostola, da su je apostoli – kao novih dvanaest Jakovljevih sinova– sagradili i pronijeli svijetom kao novi Izrael.

3. „Vjerujem u život vječni“ Posljednji i zaključni članak Nicejsko -carigradskog simbola izriče našu

3. „Vjerujem u život vječni“ Posljednji i zaključni članak Nicejsko -carigradskog simbola izriče našu kršćansku vjeru u novi život Novi (vječni) život je – uskrsnuće. O tome govori krštenje: „Krštenjem smo zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih i mi tako hodimo u novosti života. “ (Rim 6, 4).

o Svekolika povijest kršćanske tradicije svjedoči vjeru u tjelesno uskrsnuće (ili tjelesnost uskrsnuća). o

o Svekolika povijest kršćanske tradicije svjedoči vjeru u tjelesno uskrsnuće (ili tjelesnost uskrsnuća). o Pavao tumači da spasenje obuhvaća dovršenje povijesti i spasenje „čitavoga” (i tjelesnog) čovjeka. o 1 Kor 15, 35 -38: rabi sliku „zrna pšenice” koje se preoblikuje u klas; o Kao što ovdje postoje različiti oblici a jedan te isti identitet, tako će i nakon uskrsnuća postojati tjelesnost, ali potpuno drugačija od ove sadašnje (preobražena), a u isto vrijeme i identična s njome. o „uskrsnuće tijela“ nije „rekonstrukcija” leša o osobno poimanje tijela: biti čovjek znači bitno biti-usvijetu, komunicirati s drugima i biti uronjen u povijest

Uskrsnuće tijela značilo bi da sav čovjek sa svekolikom poviješću svoga života, sa svim

Uskrsnuće tijela značilo bi da sav čovjek sa svekolikom poviješću svoga života, sa svim odnosima prema drugima budućnost i da - s konačnim dovršenjem čovjeka - biva nošen prema dovršenju i dio svijeta Čovjek ne biva otkupljen od svijeta nego sa svijetom. Život vječni Cilj svekolike kršćanske nade je konačno dovršenje u Bogu: gledanje Boga Sadržaj kršćanske nade je mir (hebr. šalom): zdravi odnosi između svih živih bića, između čovjeka i Boga, između čovjeka i njemu sličnih, između čovjeka i stvorene prirode; zdravi odnosi i unutar stvorene prirode te zdrav odnos pojedinca prema samome sebi.

Dakle, vječni život značio bi: a) biti u blaženstvu (s Bogom) koje ne može

Dakle, vječni život značio bi: a) biti u blaženstvu (s Bogom) koje ne može proći (iznadvremensko); b) dinamizam koji raste i beskonačno se „širi“; c) dovršenje, trenutak dovršenja konačnoga, „Bog sve u svima“. - vječni život ne odnosi se prvotno samo na vrijeme, nego na kvalitet života; odnosi se na puninu života, neograničenost sreće; vječni život ne zauzima mjesto zemaljskog života, nego već u njemu ima svoj začetak. Na kraju Nicejsko-carigraskog simbola stoji riječ „Amen“, ista kao i na početku i koja znači: „Vjerujem“. „Amen“ znači da vjera treba biti i početak i kraj svekolikoga kršćanskoga življenja i djelovanja. HVALA NA STRPLJENJU I NA POZORNOSTI!!! fra Ivan Karlić