Hlsa i vrlden och Finland Hlsans dimensioner Fysisk

  • Slides: 20
Download presentation
Hälsa i världen och Finland Hälsans dimensioner: Fysisk Psykisk Social WHO: ”Hälsa är ett

Hälsa i världen och Finland Hälsans dimensioner: Fysisk Psykisk Social WHO: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet”

WHO? World Health Organisation, Världshälsoorganisationen Syfte: alla människor ska ha en så god hälsa

WHO? World Health Organisation, Världshälsoorganisationen Syfte: alla människor ska ha en så god hälsa som möjligt Bekämpar sjukdomar och främjar hälsa WHO jobbar bl. a. för att bekämpa: aids, malaria, fågelinfluensa

Hälsan är inte jämnt fördelad Fattigdomen är den dödligaste sjukdomen i världen

Hälsan är inte jämnt fördelad Fattigdomen är den dödligaste sjukdomen i världen

Hälsan är inte jämnt fördelad Problem i u-länder: Brist på utbildning Brist på hygien

Hälsan är inte jämnt fördelad Problem i u-länder: Brist på utbildning Brist på hygien Undernäring Brist på hälsovårdspersonal, sjukhus, ambulanser, läkemedel Brist på rent vatten och sanitet Spädbarns- och mödradödlighet Infektionssjukdomar

Hälsan är inte jämnt fördelad Hälsoskillnader i Europa Öst- och Västeuropa BNP, lönenivå -->

Hälsan är inte jämnt fördelad Hälsoskillnader i Europa Öst- och Västeuropa BNP, lönenivå --> skillnader i förväntad livslängd Norden är friskare, rikare och jämställdare än resten av Europa, välutvecklad offentlig hälsovård MEN även här finns skillnader mellan socialgrupper!

Hälsan är inte jämnt fördelad Hälsoskillnader i Finland: Social ställning: utbildningsnivå, arbete, lönenivå Bostadsort:

Hälsan är inte jämnt fördelad Hälsoskillnader i Finland: Social ställning: utbildningsnivå, arbete, lönenivå Bostadsort: högre livslängd på Åland, i västra Finland och vid kusten Kön: kvinnor lever längre, använder mera hälsovårdstjänster, män dör oftare av alkohol, olycksfall och självmord Socialt kapital = ?

Folksjukdomar Vad lider vi finländare av och hur kan vi vårdas?

Folksjukdomar Vad lider vi finländare av och hur kan vi vårdas?

Förr och nu I takt med att människans livslängd ökar förändras sjukdomsbilden

Förr och nu I takt med att människans livslängd ökar förändras sjukdomsbilden

Vilka är de vanligaste sjukdomarna i Finland? Finländare dör av: Hjärt- och kärlsjukdomar Tumörer

Vilka är de vanligaste sjukdomarna i Finland? Finländare dör av: Hjärt- och kärlsjukdomar Tumörer Finländare lider av: Diabetes Mentala störningar Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

Folksjukdomarna är med andra ord livsstilssjukdomar

Folksjukdomarna är med andra ord livsstilssjukdomar

 Folksjukdom = de vanligaste sjukdomarna och sjukdomsgrupperna som förorsakas mest lidande och flest

Folksjukdom = de vanligaste sjukdomarna och sjukdomsgrupperna som förorsakas mest lidande och flest dödsfall i ett land Dödsorsaker i världen

Folksjukdomar i Finland Hjärt- och kärlsjukdomar Cancersjukdomar Mentala störningar Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

Folksjukdomar i Finland Hjärt- och kärlsjukdomar Cancersjukdomar Mentala störningar Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen Ämnesomsättningssjukdomar Sjukdomar i andningsorganen

Folksjukdomarna orsakas av Arvsmassa

Folksjukdomarna orsakas av Arvsmassa

Folksjukdomarna orsakas av Levnadsvanor

Folksjukdomarna orsakas av Levnadsvanor

Folksjukdomarna orsakas av Levnadsförhållanden

Folksjukdomarna orsakas av Levnadsförhållanden

Levnadsvanor Levnadsförhållanden Biologiska fenomen Folksjukdomar Arvsmassa

Levnadsvanor Levnadsförhållanden Biologiska fenomen Folksjukdomar Arvsmassa

Hur mäter man hälsa? Dödlighet Register från hälsovårdstjänsterna Ersättningar från FPA Nationella undersökningar, t.

Hur mäter man hälsa? Dödlighet Register från hälsovårdstjänsterna Ersättningar från FPA Nationella undersökningar, t. ex. Hälsa 2000 EU: s och WHO: s databaser Fråga din kompis direkt hur han eller hon mår!

Förebygga sjukdomar Primärprevention Sekundärprevention Tertiärprevention

Förebygga sjukdomar Primärprevention Sekundärprevention Tertiärprevention

Centrala begrepp Prevalens = antalet sjukdomsfall under en viss tidpunkt folkmängden under samma tidpunkt

Centrala begrepp Prevalens = antalet sjukdomsfall under en viss tidpunkt folkmängden under samma tidpunkt t. ex. 71, 8 fall av Alzheimers per tusen 65 år fyllda år 1997 Incidens = antal nya fall / folkmängd / år t. ex. 5, 0 nya fall av aids per en miljon invånare i EU år 1985, 66, 5 nya fall år 1994, 26, 0 nya fall år 1998