Spunsning Hvad er definitionen p spunsning Hvilke typer

  • Slides: 34
Download presentation
Spunsning § Hvad er definitionen på ”spunsning” § Hvilke typer finder der? § Hvor

Spunsning § Hvad er definitionen på ”spunsning” § Hvilke typer finder der? § Hvor bruges de forskellige typer? § Opbygning af en spunsvæg. § Sikkerhedsforhold. Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Definition: Ifølge ordbogen ”Wiktionary” er en spuns en bundprop i en tønde eller

Spunsning Definition: Ifølge ordbogen ”Wiktionary” er en spuns en bundprop i en tønde eller båd. Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Generelt anvendes spunsning til: § Etablering af lodrette højdeforskelle (byggeri) Copyright 2005 ©

Spunsning Generelt anvendes spunsning til: § Etablering af lodrette højdeforskelle (byggeri) Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Men anvendes også til: § Støjvægge § Bølgebrydning § Indfatning af forurenede arealer

Spunsning Men anvendes også til: § Støjvægge § Bølgebrydning § Indfatning af forurenede arealer Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Teknisk definition: I teknisk sammenhæng forstås en tætning/fastholdelse af jord og/eller vand. Formål:

Spunsning Teknisk definition: I teknisk sammenhæng forstås en tætning/fastholdelse af jord og/eller vand. Formål: § Midlertidig/interimistisk konstruktion i forbindelse med et byggeri § Varig/permanent konstruktion, f. eks. havneanlæg, støttemure mv. Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Eksempel på midlertidig/interimistisk spuns Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Eksempel på midlertidig/interimistisk spuns Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Eksempel på varig/permanent spuns Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Eksempel på varig/permanent spuns Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Terminologier Der skelnes mellem 2 overordnede modeller for spunsning § Indfatning af platform

Spunsning Terminologier Der skelnes mellem 2 overordnede modeller for spunsning § Indfatning af platform § Indfatning af grubbe Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Indfatning af platform Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Indfatning af platform Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Indfatning af grubbe Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Indfatning af grubbe Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Der findes følgende typer spunsvægge: § Københavnervægge § Frie indfatningsvægge af spunsjern §

Spunsning Der findes følgende typer spunsvægge: § Københavnervægge § Frie indfatningsvægge af spunsjern § Afstivede indfatningsvægge Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Københavnervægge Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Københavnervægge Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Københavnervægge § § § Lodrette HE - profiler Afstand: 0, 5 til 1,

Spunsning Københavnervægge § § § Lodrette HE - profiler Afstand: 0, 5 til 1, 5 meter Udfyldning: Planker/jernplader evt. sprøjtebeton God i tørt sand Også egnet i kohæsionsjord (ler) evt. uden udfyldning eller med sprøjtebeton Ikke egnet under vandspejl i sandlag (da væggen ikke er tæt). Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Københavnervægge § Profiljern nedrammes ved traditionel ramning eller nedpresning – evt. kan der

Spunsning Københavnervægge § Profiljern nedrammes ved traditionel ramning eller nedpresning – evt. kan der forbores til udgravningsdybde og derfra nedrammes. § Alternativt kan der nedbores til spidskoten og derefter udstøbes med beton til udgravningsniveau. Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Københavnervægge § Kan udføres som fri væg under følgende forudsætninger: § Udgravningsdybden ikke

Spunsning Københavnervægge § Kan udføres som fri væg under følgende forudsætninger: § Udgravningsdybden ikke overstiger 3 -4 meter. § Der må ikke være sætningsfølsomme konstruktioner i nærheden Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Københavnervægge § Kan også udføres som en afstivet væg – som afstivede indfatningsvægge

Spunsning Københavnervægge § Kan også udføres som en afstivet væg – som afstivede indfatningsvægge § Afstivning foretages altid hvis tidligere omtalte forudsætninger ikke er opfyldt § HUSK: Sikkerhed frem for alt. Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Frie indfatningsvægge af spunsjern § Udføres med specielle profiljern med låse § Væggene

Spunsning Frie indfatningsvægge af spunsjern § Udføres med specielle profiljern med låse § Væggene er vandtætte § Gode hvor vandspejlet ligger over udgravningsniveau § En fri spunsvæg må maksimalt være 3 - 4 meter idet vand- og jordtryk medfører store deformationer § Der må ikke være sætningsfølsomme konstruktioner i nærheden § Terrænet over væggen må ikke være belastet af opgravet jord, byggematerialer mv. Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Frie indfatningsvægge af spunsjern Overfladelaster kan minimeres på følgende måder: § Afspærring af

Spunsning Frie indfatningsvægge af spunsjern Overfladelaster kan minimeres på følgende måder: § Afspærring af området bag spunsvæggen § Afgravning i form af banket ovenfor spunsvæggen Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Frie indfatningsvægge af spunsjern - afspærring Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Frie indfatningsvægge af spunsjern - afspærring Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Frie indfatningsvægge af spunsjern - banket Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Frie indfatningsvægge af spunsjern - banket Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge § Anvendes når udgravningerne er dybere end 3– 4 meter §

Spunsning Afstivede indfatningsvægge § Anvendes når udgravningerne er dybere end 3– 4 meter § Er økonomisk bedre når gravedybden er stor (mindre materialeforbrug end ved frie vægge) § Medfører væsentlig mindre vandrette deformationer. Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – de 3 afstivningsmetoder § Skråafstivning - med stræk § Gensidigt

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – de 3 afstivningsmetoder § Skråafstivning - med stræk § Gensidigt - med stræk § Injiceret med anker Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – skråafstivning § Er et træ/stålprofil der er ført fra et

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – skråafstivning § Er et træ/stålprofil der er ført fra et fundament i udgravningens bund og op til et vandret stræk § Fundamentet kan evt. indgå i bygningens konstruktion (evt. et gulv) Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – gensidigt med stræk § Såfremt der er en modstående indfatningsvæg

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – gensidigt med stræk § Såfremt der er en modstående indfatningsvæg kan denne anvendes som modhold § Byggegrubens bredde må maksimalt være 10 meter Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – injiceret med anker § Er virkelig specialistarbejde § Anvendes ved

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – injiceret med anker § Er virkelig specialistarbejde § Anvendes ved store udgravningsdybder § Den store fordel er det fri råderum i udgravningen § Kan evt. etableres i flere niveauer § Der skal foretages en grundig undersøgelse af det bagvedliggende jordvolumen således forsyningsledninger mv. ikke beskadiges Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – skråafstivning med stræk Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – skråafstivning med stræk Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – gensidig med stræk Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – gensidig med stræk Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – med injiceret anker Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Afstivede indfatningsvægge – med injiceret anker Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Billedeksempel Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Billedeksempel Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Billedeksempel Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Billedeksempel Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Billedeksempel Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Billedeksempel Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning TRIMAX Spuns planke Varenummer: 300525 Dimensioner: Højde Bredde Standard længde Mål 5 cm.

Spunsning TRIMAX Spuns planke Varenummer: 300525 Dimensioner: Højde Bredde Standard længde Mål 5 cm. 25 cm. 4 - 5 - 6 mt. Planke med not & fer, specielt udviklet til spuns, superstærk glat profil der har alle de kendte gode egenskaber som resten af TRIMAX programmet. En optimal spunsløsning der indfrier alle krav til holdbarhed, forarbejdning, vedligeholdelse og udseende. Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Gode links http: //www. ramboll. dk/cmsresources/opera. pdf http: //www. vejdirektoratet. dk/pdf/rapport_183/komb. pdf http:

Spunsning Gode links http: //www. ramboll. dk/cmsresources/opera. pdf http: //www. vejdirektoratet. dk/pdf/rapport_183/komb. pdf http: //www. dr. dk/drbyen/arkiv_32_barduner. asp Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen

Spunsning Sikkerhed § Få ALTID specialister til dimensionere spunsvægge § Tænk på din og

Spunsning Sikkerhed § Få ALTID specialister til dimensionere spunsvægge § Tænk på din og andres sikkerhed under arbejdes udførelse § Fjern ALDRIG afstivninger mv. selvom de kan være i vejen § Såfremt du observerer noget mistænkeligt ANMELDER du det straks til byggepladslederen og/eller til Arbejdstilsynet § Gå ALDRIG på kompromis heller ikke i pressede situationer § Liver er for kort til ULYKKER Copyright 2005 © Nicolai Green Hansen