GRMCLK KK LETMELERDE YNETM FONKSYONU VE YEN YNETM

  • Slides: 39
Download presentation
GİRİŞİMCİLİK KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM FONKSİYONU VE YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

GİRİŞİMCİLİK KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM FONKSİYONU VE YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM FONKSİYONU 1. Temel işletme fonksiyonları – – – Tedarik Üretim Pazarlama

KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM FONKSİYONU 1. Temel işletme fonksiyonları – – – Tedarik Üretim Pazarlama Finansman İnsan Kaynakları 2. Destekleyici işletme fonksiyonları – Halkla ilişkiler – Ar-Ge

1. PLANLAMA FONKSİYONU Ne, ne zaman, nerede, kim tarafından, nasıl “Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, hiçbir

1. PLANLAMA FONKSİYONU Ne, ne zaman, nerede, kim tarafından, nasıl “Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, hiçbir yol sizi hedefinize götürmez. ” 1. Planlamanın aşamaları 2. Plan türleri – Kullanım biçimlerine göre planlar – Niteliklerine göre planlar – Sürelerine göre planlar

1. PLANLAMA FONKSİYONU 1. Planlamanın aşamaları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. PLANLAMA FONKSİYONU 1. Planlamanın aşamaları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sorunların ve fırsatların saptanması Amaçların belirlenmesi Planın dayanak noktalarının belirlenmesi Seçeneklerin saptanması Seçeneklerin değerlendirilmesi En uygun alternatifin seçimi Yardımcı planların düzenlenmesi Planların, sayısal değerlerle bütçelenmesi

1. PLANLAMA FONKSİYONU 1. Plan türleri – Kullanım biçimlerine göre planlar • • Sabit

1. PLANLAMA FONKSİYONU 1. Plan türleri – Kullanım biçimlerine göre planlar • • Sabit planlar Tek amaçlı planlar – Niteliklerine göre planlar • • Stratejik planlar (ne) Taktik planlar (nasıl) – Sürelerine göre planlar • • • Kısa vadeli planlar Orta vadeli Uzun vadeli

2. ÖRGÜTLEME FONKSİYONU 1. Örgüt ve örgütlenme 2. Örgütlemenin aşamaları 1. 2. 3. 4.

2. ÖRGÜTLEME FONKSİYONU 1. Örgüt ve örgütlenme 2. Örgütlemenin aşamaları 1. 2. 3. 4. Örgütsel yapının kurulması İlişkilerin saptanması Görev tanımlarının yapılması Görevin gerektirdiği niteliklerin tanımlanması

3. KADROLAMA FONKSİYONU • • Seçim Geliştirme Kariyer yönetimi Eğitim

3. KADROLAMA FONKSİYONU • • Seçim Geliştirme Kariyer yönetimi Eğitim

4. KOORDİNASYON (EŞGÜDÜMLEME) FONKSİYONU 1. Koordinasyonu tanımı ve ilkeleri 2. Koordinasyon teknikleri 1. 2.

4. KOORDİNASYON (EŞGÜDÜMLEME) FONKSİYONU 1. Koordinasyonu tanımı ve ilkeleri 2. Koordinasyon teknikleri 1. 2. 3. 4. İyi ve basit bir organizasyon yapısı kurulmalıdır Plan ve programlar uyumlaştırılmalıdır Gönüllü koordinasyon özendirilmelidir İyi bir haberleşme sistemi kurulmalıdır

5. YÖNELTME FONKSİYONU

5. YÖNELTME FONKSİYONU

6. DENETİM FONKSİYONU Örgüt etkinliğinin hem sonucu hem başlangıç noktasıdır. 1. Denetimin amacı ve

6. DENETİM FONKSİYONU Örgüt etkinliğinin hem sonucu hem başlangıç noktasıdır. 1. Denetimin amacı ve önemi 1. 2. 3. 4. 5. Aksayan yönleri saptamak Reorganizasyona gitmek Yeni yöntemleri uygulamak Performans standartları geliştirmek ve ölçmek Düzeltici faaliyetlerde bulunmak Denetimin faktörleri ve etkin bir denetim sürecinin özellikleri 1. 2. 3. 4. Denetlenebilir ve ölçülebilir özellikleri belirleme Doğrulama ve ölçme Performansın sonuçlarını değerlendirme Gerekli değişiklikleri yapma

6. DENETİM FONKSİYONU İyi Bir Denetim Sisteminin Özellikleri 1. Amaçlara ve planlara dayanmalı 2.

6. DENETİM FONKSİYONU İyi Bir Denetim Sisteminin Özellikleri 1. Amaçlara ve planlara dayanmalı 2. Esnek olmalı 3. Örgüt yapısına uygun olmalı 4. Tarafsız olmalı 5. Düzeltici tedbirlerin alınmasına imkan vermeli

YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Toplam kalite yönetimi

YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Toplam kalite yönetimi Değişim mühendisliği (Reengineering) Stratejik kalite planlaması Küçülme (Downsizing) Personel güçlendirme (Empowerment) Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) Kıyaslama (Benchmarking) Öğrenen organizasyon

GİRİŞİMCİLİK KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM FONKSİYONU VE YENİ YÜRETİM SİSTEMLERİ

GİRİŞİMCİLİK KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM FONKSİYONU VE YENİ YÜRETİM SİSTEMLERİ

ÜRETİM FONKSİYONU • Üretim işletmenin temel fonksiyonlarındandır. • Üretim: tedarik, tasarım, üretim, uygunluk, kalite,

ÜRETİM FONKSİYONU • Üretim işletmenin temel fonksiyonlarındandır. • Üretim: tedarik, tasarım, üretim, uygunluk, kalite, kullanım kolaylığı, katma değer oluşturma… • Uzman personelden faydalanılır. • Üretim bir şey ortaya koyma, bir işi yapma; fayda, biçim, değer ortaya koyma işidir. – Hiç mevcut olmayan bir ürün/hizmet ortaya koyma – Mevcut mal/hizmet özelliklerinin değiştirilmesi ile fayda artırma

ÜRETİM FONKSİYONU Üretim sistemi; işgücü, malzeme, bilgi, enerji, sermaye gibi girdilerin belirli bir dönüştürme

ÜRETİM FONKSİYONU Üretim sistemi; işgücü, malzeme, bilgi, enerji, sermaye gibi girdilerin belirli bir dönüştürme sürecinden geçirilerek mal/hizmet üretilmesidir.

ÜRETİM ÇEŞİTLERİ Üretim Anlayışındaki Değişiklikler • Üretilen mal/hizmetlerde globalleşme • Ar-Ge çabalarındaki artış •

ÜRETİM ÇEŞİTLERİ Üretim Anlayışındaki Değişiklikler • Üretilen mal/hizmetlerde globalleşme • Ar-Ge çabalarındaki artış • Talepteki hızlı değişmeler ve ürünlerin ömrünün kısalması • Otomasyon uygulamalarının yaygınlaşması • Üretim girdilerinin çeşitlenmesi

ÜRETİM ÇEŞİTLERİ 1. Kütle Üretimi – Aynı üretim tekniği kullanılarak, çok büyük miktarda ve

ÜRETİM ÇEŞİTLERİ 1. Kütle Üretimi – Aynı üretim tekniği kullanılarak, çok büyük miktarda ve uzun süre, birbirinin aynısı mal/hizmet üretmek. (makine, kalıp vb. değişerek başka tip mal üretilebilir) 2. Akış veya Proses Üretimi – Yalnız bir cins mamul; karıştırma, ayırma, reaksiyon yoluyla değer üretir. 3. Proje Tipi Üretim – Gemi gibi büyük mal üretir. 4. Parti Üretimi – Özel bir siparişi veya sürekli bir talebi karşılamak için belirli miktarlarda üretilmesi.

ÜRETİM PLANLAMASI VE STOK KONTROLÜ Üretim planlaması: istenilen zamanda, nicelik ve nitelikte mal ve

ÜRETİM PLANLAMASI VE STOK KONTROLÜ Üretim planlaması: istenilen zamanda, nicelik ve nitelikte mal ve hizmet üretilmesini sağlamak. Neden gereklidir: • Üretim sistemlerinin faaliyet yoğunluğu ve karmaşıklığı • Tüketici kitlesinin genişlemesi ve isteklerindeki değişiklikler • Tedarik ve dağıtım faaliyetlerinin geniş bir alana yayılması • Hizmet, kalite ve fiyat rekabetinin yoğunlaşması • Üretim maliyetleri kayıplarını minimuma indirme

ÜRETİM PLANLAMASI VE STOK KONTROLÜ Stok bulundurması zorunlu bir işletmenin üretim planlaması hazırlığı •

ÜRETİM PLANLAMASI VE STOK KONTROLÜ Stok bulundurması zorunlu bir işletmenin üretim planlaması hazırlığı • Üretim planının kapsayacağı zaman aralığının tespiti • Ekonomik stok düzeylerinin hesaplanması • Talep tahminlerinin yapılması • Plan dönemi başı ve sonu stok düzeyinin belirlenmesi • Başlangıç ve bitiş stokları arasındaki farkın bulunması • Üretilmesi istenen miktarın dönem dilimlerine dağıtılması

KÜÇÜK İŞLETMELERDE STOK KONTROL ÇEŞİTLERİ 1. Gözle Kontrol Yöntemi 2. Çift Kutu Yöntemi –

KÜÇÜK İŞLETMELERDE STOK KONTROL ÇEŞİTLERİ 1. Gözle Kontrol Yöntemi 2. Çift Kutu Yöntemi – değeri düşük, küçük hacimli, çok sayıdaki ürünler 3. ABC Yöntemi (miktar/değer) – A: %15 -20; 75 -80, B: %30 -40; 15, C: %40 -50; %5 -10. 4. Maximum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi

YENİ ÜRETİM ANLAYIŞ VE TEKNİKLERİ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tam

YENİ ÜRETİM ANLAYIŞ VE TEKNİKLERİ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tam Zamanında Üretim Sistemi Esnek Üretim Sistemi Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli Üretim Bilgisayarla Tümleşik Üretim Senkronize üretim Grup Teknolojisi (GT) Geleceğin İşletmesi

GİRİŞİMCİLİK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA FONKSİYONU

GİRİŞİMCİLİK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA FONKSİYONU

PAZARLAMA FONKSİYONU • Sadece satış eylemi değildir. • Pazar araştırması, ne, hangi pazara, üretim,

PAZARLAMA FONKSİYONU • Sadece satış eylemi değildir. • Pazar araştırması, ne, hangi pazara, üretim, satış sonrası hizmet ve diğer işlevleri de içine alır. • Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratır. • Toplumun ihtiyaçları ile bu ihtiyaçlara vereceği cevap arasında bir köprüdür.

1. PAZARLAMA KAVRAMI • Tüketici istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilebilmesi için ürün/hizmet/düşünce üretilmesi, fiyatlandırılması,

1. PAZARLAMA KAVRAMI • Tüketici istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilebilmesi için ürün/hizmet/düşünce üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve satış çabalarının planlanması ve uygulanması sürecidir.

2. PAZARLAMA TÜRLERİ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yeşil pazarlama (green marketing)

2. PAZARLAMA TÜRLERİ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yeşil pazarlama (green marketing) Maksi pazarlama Satış maliyeti/hasılat) Doğrudan pazarlama (etkileşimli) Megamarketing (işbirliği, psikolojik, politik Hİ) Sosyal pazarlama (sosyal fikir/dava) Kitlesel (seri) pazarlama (kitlesel ürün) Ürün farklılaştırması ve çeşitlendirmesine dayalı pazarlama

3. PAZAR ARAŞTIRMASI • Pazarlama araştırması bir işletmenin pazarlama faaliyetleri ile ilgili herhangi bir

3. PAZAR ARAŞTIRMASI • Pazarlama araştırması bir işletmenin pazarlama faaliyetleri ile ilgili herhangi bir problemini sistematik olarak inceleme olarak kabul edilir. • Pazarlama eylemlerinin etkili ve verimli olarak yerine getirilmesi, rekabet, tüketici istek ve ihtiyaçları, yeterli bilgiye sahip olma, bilginin sistematik, objektif toplanmış, analiz edilmiş ve yorumlanmış olması.

4. PAZAR BÖLÜMLEME VE HEDEF PAZARIN SEÇİMİ • • Alıcıların sayısı fazla Yerleşim yerleri

4. PAZAR BÖLÜMLEME VE HEDEF PAZARIN SEÇİMİ • • Alıcıların sayısı fazla Yerleşim yerleri dağınık Gereksinmeleri ve satınalma davranışları farklı Olduğunda bir işletmenin tüm alıcılara hitap edebilme veya çekici gelme olanağı yoktur.

5. PAZARLAMA KARMASI

5. PAZARLAMA KARMASI

5. PAZARLAMA KARMASI 1. 2. 3. 4. Ürün (ürün/hizmet, fiziki/fiziki olmayan Fiyat Dağıtım kanalları

5. PAZARLAMA KARMASI 1. 2. 3. 4. Ürün (ürün/hizmet, fiziki/fiziki olmayan Fiyat Dağıtım kanalları Tutundurma 1. 2. 3. 4. Reklam Halkla İlişkiler Yüzyüze satış Satış teşviki (promosyon)

ÜRÜN • • • Tüketim malları Endüstriyel mallar Kolayda mallar Beğenmelik mallar Özellikli mallar

ÜRÜN • • • Tüketim malları Endüstriyel mallar Kolayda mallar Beğenmelik mallar Özellikli mallar

FİYAT • Ürün/hizmet için istenen, karı da içeren para miktarıdır.

FİYAT • Ürün/hizmet için istenen, karı da içeren para miktarıdır.

DAĞITIM KANALLARI

DAĞITIM KANALLARI

DAĞITIM KANALLARI • İYİ DAĞITIM KANALI İÇİN – Araştırma ve bilgi toplama – Tutundurma

DAĞITIM KANALLARI • İYİ DAĞITIM KANALI İÇİN – Araştırma ve bilgi toplama – Tutundurma ve olası müşterilerle ilişki kurma – Müzakere etme (satış koşulları, fiyat, teslim, ödeme) – Finanslama ve risk taşıma

TUTUNDURMA • • REKLAM HALKLA İLİŞKİLER YÜZYÜZE SATIŞ TEŞVİKİ (PROMOSYON)

TUTUNDURMA • • REKLAM HALKLA İLİŞKİLER YÜZYÜZE SATIŞ TEŞVİKİ (PROMOSYON)

6. PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR 1. Elektronik ticaret 1. B 2 B 2. B 2

6. PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR 1. Elektronik ticaret 1. B 2 B 2. B 2 C 2. 3. 4. 5. İlişki pazarlaması İçsel pazarlama Amaca yönelik pazarlama (cause marketing) Niş pazarlama (market niches)