SSM 3 MR DEVR YNETM KONFERANSI DENZ KUVVETLER

  • Slides: 18
Download presentation
SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK (ELD) UYGULAMALARI

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK (ELD) UYGULAMALARI TASNİF DIŞI 1/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Takdim Planı ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Takdim Planı ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği ve Entegre Lojistik Destek (ELD) ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Teşkilat Yapısı ü Projelerdeki ELD Uygulamalarından Beklentiler ve Geliştirme Önerileri ü Sanayi ve Tedarik Makamlarından Beklentiler ü Projelerdeki ELD İsterleri ve ELD Planlarının Hazırlanması ve Güncellenmesi Süreci TASNİF DIŞI 2/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği ve ELD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ELD Sisteminin ana görevi; envanterimize yeni girecek platform/sistemlere ait tedarik projeleri kapsamında yoğun olarak icra edilen Entegre (Bütünleşik) Lojistik Destek (BLD) faaliyetlerinin ömür devri süresince bütünlük içerisinde icra edilmesi, takibi, koordinesi ve sürekliliğini sağlamaktır. TASNİF DIŞI 3/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği ve ELD İhtiyaç Tanımlama Konsept Tasarım Detay Tasarım Üretim ve Montaj İşletim ve Destek Envanterden Çıkarma Tanımlanan İhtiyaçlar TSK Tasarlanan Fonksiyonel Yapı Tasarlanan Fiziksel Yapı Yüklenici/ TSK/ SSM/ MSB Tedarik Lojistiği TASNİF DIŞI Üretilen Yapı İdame Edilen Yapı TSK/ MSB İşletme Lojistiği 4/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği ve ELD ÖMÜR DEVRİ TEDARİK LOJİSTİĞİ TASNİF DIŞI Tasarım Destek Kaynak Maliyet Optimum Çözüm ELD PERSONELİ ELD SİSTEMİ İŞLETME LOJİSTİĞİ Sistem Personel Altyapı Yedek Parça Eğitim Teknik Dokümanlar Maliyet-Etkinlik 5/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği ve ELD T. C. GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı BLD faaliyetleri, DKKL 310 -8 (A) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı BLD Kılavuzu esasları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. DZ. K. K. LIĞI BÜTÜNLEŞİK LOJİSTİK DESTEK (BLD) KILAVUZU 2014 TASNİF DIŞI 6/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği ve ELD PROJE YÖNETİM TEŞKİLATI PROJE ÜST YÖNETİCİSİ/ BAŞKAN/ DAİRE BAŞKANI PROJE YÖNETİCİSİ / PROJE SUBAYI BLD ÇALIŞMA GRUBU TASNİF DIŞI 7/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Lojistik Konsepti Çerçevesinde Tedarik Lojistiği ve ELD BLD Personeli: q BLD ihtiyaçlarını tespit ederek teknik isterler dokümanı/teknik şartnamelere ithalini sağlar, q Proje BLD planının hazırlanarak yürütülmesini sağlar, q Teklif değerlendirme ve seçim komisyonlarının BLD ile ilgili çalışmalarına iştirak eder, q Sözleşme görüşmelerine katılır, q Sözleşmelere uygun olarak temin edilen veri ve dokümanların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar. TASNİF DIŞI 8/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Teşkilat Yapısı İstanbul Ereğli

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Teşkilat Yapısı İstanbul Ereğli Bartın Çanakkale Erdek Uzunada Gölcük Ankara Foça İzmir Aksaz Mersin İskenderun İkmal Teşkilleri Ordonat Teşkilleri TASNİF DIŞI Onarım Teşkilleri Envanter Kontrol Merkezi K. lığı 9/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Teşkilat Yapısı Bütünleşik Lojistik

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Teşkilat Yapısı Bütünleşik Lojistik Destek (BLD) Birimleri DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI LOJİSTİK BAŞKANLIĞI İKMAL DAİRE BŞK. LIĞI BLD Ş. MD. LÜĞÜ ENVANTER KONTROL MERKEZİ K. LIĞI BLD ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TASNİF DIŞI DİZAYN PROJE OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ LOJ. DES. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 10/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Projelerdeki ELD Uygulamalarından Beklentiler ve Geliştirme Önerileri Platform

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Projelerdeki ELD Uygulamalarından Beklentiler ve Geliştirme Önerileri Platform tedarik projelerine ait sözleşmelerde geçen yüklenicinin ‘ 10 Yıllık Yedek Parça Desteği Sağlama’ taahhüdüne ilişkin problem sahaları q Firmaların; çoğunlukla malzeme üreticisi/ tedarikçisi olmayıp “ana yüklenici” olmaları ve yapılan taleplere, ilgili alt yüklenici veya tedarik ettikleri diğer firmalardan cevap almak durumunda kalmaları q Firmaların irtibat personeli olarak bildirilen ve projeye/ taahhüde hakim personelin proje bitimi nedeniyle görevden ayrılması q Sözleşme ve taahhütlerde, verilecek yedek parça desteğine ilişkin detaylı bir ifade/açıklama bulunmaması q Taahhüde ilişkin bir yaptırımın olup olmadığının taraflarca bilinmemesi TASNİF DIŞI 11/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Projelerdeki ELD Uygulamalarından Beklentiler ve Geliştirme Önerileri q

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Projelerdeki ELD Uygulamalarından Beklentiler ve Geliştirme Önerileri q Taahhüt kapsamında yapılan taleplere firma tarafından işlem yapma süresi ile ilgili bir sınırlama bulunmaması, q Konunun, sözleşmelerde geçen demodelik yönetimi maddeleriyle birlikte değerlendirilmemesi, q Ücreti karşılığı sağlanacak olan yedek parça desteği kapsamında teklif edilecek birim fiyatların aşırı yüksek olması durumunda uygulanacak hâl tarzı. TASNİF DIŞI 12/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Sanayi ve Tedarik Makamlarından Beklentiler Platform tedarik projelerine

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Sanayi ve Tedarik Makamlarından Beklentiler Platform tedarik projelerine ait sözleşmelerde geçen yedek malzemelerle ilgili olarak; yüklenicilerin henüz cihazlar belli olmadan teklif ettikleri yedek bütçesinin daha etkin kullanımı için: • Sözleşmede alt-üst limitlerle bütçe belirlenerek, konferans yöntemiyle yedek seçimi yapma • TASNİF DIŞI Proje bütçesine göre oransal bütçeleme 13/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Sanayi ve Tedarik Makamlarından Beklentiler Etkin bir demodelik

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Sanayi ve Tedarik Makamlarından Beklentiler Etkin bir demodelik yönetimine ilişkin savunma sanayii firmalarının altyapı/yeteneklerinin yaşanabilecek incelenmesi demodelik ve sorunlarına idame/işletme yönelik sürecinde sorumlulukların paylaşılması. TASNİF DIŞI 14/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Sanayi ve Tedarik Makamlarından Beklentiler S-Serisi ELD Standartlarının

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Sanayi ve Tedarik Makamlarından Beklentiler S-Serisi ELD Standartlarının ve ilgili altyapı ihtiyaçlarının incelenmesi ILS Spec Council: SX 000 i S 1000 D S 2000 M S 3000 L S 4000 P S 5000 F S 6000 T SX 001 G SX 002 D SX 003 X S 1000 X, S 2000 X, S 3000 X, S 4000 X, S 6000 X TASNİF DIŞI 15/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Projelerdeki ELD İster/ Planlarının Hazırlanması ve Güncellenmesi Süreci

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Projelerdeki ELD İster/ Planlarının Hazırlanması ve Güncellenmesi Süreci Tecrübe Tasarım BLD Kılavuzu Bakım Konsepti Cihaz/Sistem/Platform Konfigürasyon GİTEŞ: GİGN 0800: BLD Esasları GİGN 8500: BLD İsterleri TASNİF DIŞI BLD İsterleri 16/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Projelerdeki ELD İster/ Planlarının Hazırlanması ve Güncellenmesi Süreci

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI Projelerdeki ELD İster/ Planlarının Hazırlanması ve Güncellenmesi Süreci TASNİF DIŞI 17/18

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK (ELD) UYGULAMALARI

SSM 3. ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİ KONFERANSI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK (ELD) UYGULAMALARI TASNİF DIŞI 18/18