Frgor om sprk Richard Hirsch Universitetslektor i Allmn

  • Slides: 18
Download presentation
Frågor om språk Richard Hirsch Universitetslektor i Allmän språkvetenskap Institutionen för kultur och kommunikation

Frågor om språk Richard Hirsch Universitetslektor i Allmän språkvetenskap Institutionen för kultur och kommunikation

Hur uppkom språket? • • • Gudomlig ursprung Härmning av naturljud Gester Hjärnans utveckling

Hur uppkom språket? • • • Gudomlig ursprung Härmning av naturljud Gester Hjärnans utveckling Problemlösning + Handlingsprojekt (Hierarkisk mål-medelstruktur) • Indikera (visa upp) - signalera (visa upp att man visar upp) – symbolisera (konventioner) • Social bonding function (200, 000 sedan) • Propositional bearing function (40, 000 sedan)

Kan apor prata/lära sig att prata? • Försök att lära apor att prata •

Kan apor prata/lära sig att prata? • Försök att lära apor att prata • Försök att lära apor att använda de dövas teckenspråk – Washoe/chimpans • Försök att lära apor att använda andra teckensystem, t ex Kanzi/bonobo - Yerkish

Vad är ett naturligt språk? • Ett naturligt språk måste kunna läras in utan

Vad är ett naturligt språk? • Ett naturligt språk måste kunna läras in utan att det lärs ut. • Mänskligt naturligt språk och djurs signalsystem • Dubbelartikulation, rekursivitet, kreativitet • Innehållsmässig bestämdhet kontra bestämbar obestämdhet • Naturliga språk och konstgjorda språk

Hur lika/olika är världens språk? • Alla språk är olika (oändlig variation) • Alla

Hur lika/olika är världens språk? • Alla språk är olika (oändlig variation) • Alla språk är lika (språkliga universaler) • Vissa språk är mera lika varandra (språksläktskap – språktypologi) • Pratar man ett språk, pratar man alla språk (lite grann) • Språkkontakt + Kontaktspråk (Pidgin/Kreol)

Hur lär/tillägnar vi oss språk? • Vi behöver inte. Språket utvecklas spontant. (Chomsky: människans

Hur lär/tillägnar vi oss språk? • Vi behöver inte. Språket utvecklas spontant. (Chomsky: människans medfödda språkförmåga). • Språket ”lär” vi oss som en del av allt annat vi lär oss. (Kognitiv lingvistik) • Språket uppstår i ett socialt samspel med andra människor (G. H. Mead, L. Vygotsky, B. Malinowski, L. Wittgenstein, H. P. Grice m. m. )

Vad kan man när man kan ett språk? • Delta i sociala samspel, medverka

Vad kan man när man kan ett språk? • Delta i sociala samspel, medverka i verksamheter • Tala med mening • Lyssna med förståelse • Skriva • Läsa • Talet föregår skriften (fylogenetisk + ontogenetisk)

Hur förändras språk genom tiden? • Prinzipien der Sprachgeschichte (H. Paul) • Ljudlagar (tendenser

Hur förändras språk genom tiden? • Prinzipien der Sprachgeschichte (H. Paul) • Ljudlagar (tendenser för ljudförändringar) • Meaning and Change of Meaning (G. Stern) • Sociala faktorer i språkförändring (W. Labov)

Hur är form relaterad till funktion? • Olika former – olika funktioner (påstående, fråga,

Hur är form relaterad till funktion? • Olika former – olika funktioner (påstående, fråga, uppmaning) • Samma form – olika funktioner (flertydighet + språkets effektivitet) • Olika former – ’samma’ funktion (synonymi + språkets flexibilitet) • Ett ändligt antal ord (former) kan bilda ett oändligt antal meningar (funktioner)

Hur är uttryck relaterad till innehåll? • Ikonicitet (Uttryck liknar innehåll) • Indexikalitet (Uttryck

Hur är uttryck relaterad till innehåll? • Ikonicitet (Uttryck liknar innehåll) • Indexikalitet (Uttryck står i kausala eller rum-tidsliga relationer till innehåll) • Konventionalitet (Uttryck är godtycklig relaterade till innehåll) • Hierarkisk organisation + bestämning (ju mera komplex uttryck desto snävare innehåll)

Hur är språk relaterad till tanke? • Att tänka utan språk • Tanken beroende

Hur är språk relaterad till tanke? • Att tänka utan språk • Tanken beroende av språket (Sapir + Whorf: Relativism) • Tanken oberoende av språket (Chomsky: Universalism) • Att tala och tänka

Hur är språk relaterad till världen? • • • Kategorier i världen – kategorier

Hur är språk relaterad till världen? • • • Kategorier i världen – kategorier i språk Platon Aristoteles Kant Enactionism + Embodiment (J. v. Uexküll, M. Johnson) • Experiential realism (G. Lakoff, M. Johnson) ”Metaphors we live by”

Är ett mänskligt samhälle tänkbart utan språk? • Språk och social handling – att

Är ett mänskligt samhälle tänkbart utan språk? • Språk och social handling – att göra saker och ting med språket (J. L. Austin ”How to do things with words”) • Språk och social samspel (L. Wittgenstein) • Språk och social ordning (H. Garfinkel: Medlemskap i ett samhälle = Behärskning av naturligt språk) • Språk och socioekonomisk-politisk struktur (Språk/Dialekt/Sociolekt)

Hur är språk relaterad till känslor, attityder och viljan? • Att uttrycka känslor (utrop,

Hur är språk relaterad till känslor, attityder och viljan? • Att uttrycka känslor (utrop, kraftuttryck, lyrik) • Att benämna och beskriva känslor • Att påverka känslor + attityder genom språk • Språk och etisk hänsyn • Språk och tabu

Hur är talat språk relaterat till skrivit språk? • Olika skriftsystem (fonematisk-alfabetisk, fonematisk-stavelse, ideografisk

Hur är talat språk relaterat till skrivit språk? • Olika skriftsystem (fonematisk-alfabetisk, fonematisk-stavelse, ideografisk skrift) • Talet kontinuerlig ström av ljud (tystnad/ordgräns) • Skrift ett räcke av enskilda diskreta tecken (bokstäver, ord) • Skrift närmare tankeinnehållet • Talet närmare det sociala samspelet

Vad vet vi om språk? • Kunskap om språk / kunskap i språk •

Vad vet vi om språk? • Kunskap om språk / kunskap i språk • Språk för att beskriva språk (metaspråk) • Humboldt: Ergon (Produkt) / Energia (Process) • De Saussure: Langue (Språksystem) / Parole (Språkanvändning) • Chomsky: Kompetens (Språkförmåga) / Performans (Språkanvändning)

Är vissa språk bättre än andra? • • Fult språk Rika språk / fattiga

Är vissa språk bättre än andra? • • Fult språk Rika språk / fattiga språk Språkvård (Preskriptiv språkvetenskap) Allt som går att uttryckas i ett språk kan uttryckas på alla språk, men på olika sätt. (L. Hjelmslev) • Språk skiljer sig inte så mycket i vad som kan uttryckas utan mera i vad som måste uttryckas (R. Jakobson)

Var kan man läsa mer om språk? • Människans språk av Per Linell •

Var kan man läsa mer om språk? • Människans språk av Per Linell • Språkbrukaren och orden av P. af Trampe • The Study of Language av George Yule