Internationella frgor 7 JUNI 2012 Internationella frgor Internationella

  • Slides: 16
Download presentation
Internationella frågor 7 JUNI 2012

Internationella frågor 7 JUNI 2012

Internationella frågor • Internationella masterstudenter – Avgifter, budget och integration • Utresande utbytesstudenter –

Internationella frågor • Internationella masterstudenter – Avgifter, budget och integration • Utresande utbytesstudenter – Hur berörs utbildningsnämnderna från ansökan om utbytesstudier tillgodoräknande? • Helene von Wachenfelt, koordinator för internationella masterstudenter • Sophia Nilsson Dequidt, koordinator för utbytesstudenter F-sektionen, samordnare utresande utbytesstudenter

Strategisk plan 2012– 2016 • MÅL: Studenterna får relevanta internationella kompetenser och erfarenheter inom

Strategisk plan 2012– 2016 • MÅL: Studenterna får relevanta internationella kompetenser och erfarenheter inom sina studier

Studieavgifter • Studenten betalar för de poäng han/hon registrerats på. 2300 -3300 per poäng.

Studieavgifter • Studenten betalar för de poäng han/hon registrerats på. 2300 -3300 per poäng. • Har rätt att hoppa av en kurs senast tre veckor efter kursstart. Viktigt att avregistrering sker. • Betalningen sker i förskott. Avstämning efter varje termin. Ev avräkning efter varje år. • Förändringar i t ex kursutbud kan få stora konsekvenser.

Studieavgifter forts. • Studenter som började före 2011 läser kurser inom programmet gratis. •

Studieavgifter forts. • Studenter som började före 2011 läser kurser inom programmet gratis. • Vill studenten läsa en kurs utanför programmet och samtidigt ansöka om att tillgodoräkna sig kursen i sin examen ska avsedd blankett fyllas i av studenten och kursansvarig. Denna lämnas till IK som vidarebefordrar till PP som samråder med PF/UN. http: //www. lth. se/english/education/master/information_for_curre nt_students/application_for_courses/? L=nbvepfivxkk • Restriktiva om studenten uppfyller examenskraven.

Budget Mastersprogrammen • Det är viktigt att det budgeteras medel även för Mastersprogrammen. •

Budget Mastersprogrammen • Det är viktigt att det budgeteras medel även för Mastersprogrammen. • En del av avgifterna avsätts för kvalitetshöjande insatser.

Integration – en viktig strategi • LTHs strategi: Ge nyantagna studenter en god social

Integration – en viktig strategi • LTHs strategi: Ge nyantagna studenter en god social och akademisk introduktion som möter studenterna på rätt nivå och som befäster deras förmåga att ta ansvar för sina studier. • Mentorsprogram • Budget 7000 kr för en grupp om 1015 studenter samt två mentorer

Teman– Mentors program Syfte: förbättra integrationen och underlätta i grupparbeten • Svenska utbildningssystemet: självstudier,

Teman– Mentors program Syfte: förbättra integrationen och underlätta i grupparbeten • Svenska utbildningssystemet: självstudier, PBL, grupparbeten • Hur tidskrävande är kurserna? • Examinationer • Lärarnas förväntningar • ”Dolda” regler: punktlighet, delaktighet vid grupparbeten • Academic conduct: plagiering, etiskt uppförande vid examina

Heltidsstudier vid utomeuropeiska universitet LTH: s definition gäller! • Samma regler ska gälla för

Heltidsstudier vid utomeuropeiska universitet LTH: s definition gäller! • Samma regler ska gälla för alla LTHstudenter vid tillgodoräknande av utbytesstudier! • Värduniversiteten ställer ibland lägre krav på utbytesstudenter vad gäller heltidsstudier än på de “inhemska” studenterna

Utresande / Hösten Aug Sept Okt Nov Learning agreement/Tillgodoräknande X X Programvisa informationsmöten X

Utresande / Hösten Aug Sept Okt Nov Learning agreement/Tillgodoräknande X X Programvisa informationsmöten X X Preliminärgodkännande av studieplaner (programledare) Bedömningsmöten* *Minst 3 bedömningsgrupper som träffas vid 3 tillfällen mellan 7 e och 23 e nov (3 tim/tillfälle) X X X Dec X

Utresande /Våren Januari Learning agreement/Tillgodoräknande X Preliminärgodkännande av studieplaner (Andra Chansenutlysningen) X Godkännande av

Utresande /Våren Januari Learning agreement/Tillgodoräknande X Preliminärgodkännande av studieplaner (Andra Chansenutlysningen) X Godkännande av studieplaner (ansökan till värduniversitetet) X Bedömningsmöten* Informationsmöten efter programbehov! Februari Mars April Maj X X X X X

Hur många studieplaner kontrollerades/program? (ht 11) Program Arkitektprogrammet* Bioteknik Datateknik Ekosystemteknik Elektroteknik Hållbar stadsgestaltning

Hur många studieplaner kontrollerades/program? (ht 11) Program Arkitektprogrammet* Bioteknik Datateknik Ekosystemteknik Elektroteknik Hållbar stadsgestaltning - Masterutbildning Industridesign* Industriell ekonomi Informations- & kommunikationsteknik Kemiteknik Lantmäteri Maskinteknik med teknisk design Riskhantering Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg- och vattenbyggnad Totalt Antal 19 18 5 10 8 1 18 59 2 8 9 27 6 2 20 9 8 11 241

Hur många ansökningar hanterades? (ht 11) Program Arkitektprogrammet Bioteknik Datateknik Ekosystemteknik Elektroteknik Hållbar stadsgestaltning

Hur många ansökningar hanterades? (ht 11) Program Arkitektprogrammet Bioteknik Datateknik Ekosystemteknik Elektroteknik Hållbar stadsgestaltning - Masterutbildning Industridesign Industriell ekonomi Informations- & kommunikationsteknik Kemiteknik Lantmäteri Maskinteknik med teknisk design Riskhantering Teknisk fysik Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg- och vattenbyggnad Totalt LTH LUUP 18 17 3 9 8 18 44 2 7 7 21 6 2 15 7 8 11 204 Totalt 7 4 4 5 3 1 1 33 2 4 5 16 1 13 4 110 25 21 7 14 11 1 19 77 4 11 12 37 6 3 28 11 11 15 314

Mål

Mål

Bra länkar ØFör inkommande masterstudenter: http: //www. lth. se/english/education/master/ ØFör utresande studenter: http: //www.

Bra länkar ØFör inkommande masterstudenter: http: //www. lth. se/english/education/master/ ØFör utresande studenter: http: //www. lth. se/internationellt/studera_utomlands/ ØFör inkommande utbytesstudenter: http: //www. lth. se/english/education/exchangestudies/ ØPraktik: http: //www. lth. se/internationellt/praktik_eller_examensarbete_utomlands/