Schoolkerk 2 juni 2018 kerkschool 2 juni 2018

  • Slides: 10
Download presentation
School-kerk 2 juni 2018 kerk-school 2 juni 2018

School-kerk 2 juni 2018 kerk-school 2 juni 2018

Vragen q U vindt samenwerking belangrijk, maar er is in uw situatie geen structurele

Vragen q U vindt samenwerking belangrijk, maar er is in uw situatie geen structurele samenwerking. Waar komt dat volgens u door? Ziet u mogelijkheden daar verandering in aan te brengen? q Er wordt goed samengewerkt, maar ik zie mogelijkheden de samenwerking te intensiveren. Waar loop ik echter tegenaan? kerk-school 2 juni 2018

Staan scholen en kerken daar open voor? • • • Leerkrachten hebben weinig meer

Staan scholen en kerken daar open voor? • • • Leerkrachten hebben weinig meer met de kerk als instituut Scholen hebben te maken met verschillende kerken met heel diverse geloofsbelevingen Scholen hebben het druk Predikanten/pastoraal werkers hebben het druk Predikanten en pastoraal werkers hebben weinig affiniteit met de jongere jeugd BSO wordt geregeld door een andere organisatie en die wil zich ‘neutraal’ opstellen kerk-school 2 juni 2018

Hoe kunnen kerk en school inhoudelijk samenwerken na de bel? kerk-school 2 juni 2018

Hoe kunnen kerk en school inhoudelijk samenwerken na de bel? kerk-school 2 juni 2018

Mogelijkheden Meedoen aan het BSO aanbod (b. v. Alpha cursus voor kids) Jongerenwerker/predikant verzorgt

Mogelijkheden Meedoen aan het BSO aanbod (b. v. Alpha cursus voor kids) Jongerenwerker/predikant verzorgt een soort catechisatie na schooltijd of onder schooltijd (daarnaast HVO) Repaircafé/Schooltuintjes Commissie Danz In andere workshops: Theologische begeleiding teams Rouwverwerking Vieringen Koffieochtenden kerk-school 2 juni 2018

Hoe financieren we dit? Publieke middelen: van het Ministerie ontvangen Private middelen: ontvangen van

Hoe financieren we dit? Publieke middelen: van het Ministerie ontvangen Private middelen: ontvangen van leden en schenkingen/acties kerk-school 2 juni 2018

Splitsing in publiek en privaat* Doel van de vereniging was: Het onderwijsdoel is, dat

Splitsing in publiek en privaat* Doel van de vereniging was: Het onderwijsdoel is, dat ‘vanuit de Bijbelse relatie met God, de jonge mens, als lid van een gemeenschap, waarin jongeren en ouderen leven uit Godsvertrouwen, te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid’. * Situationeel bepaald (visie en middelen) kerk-school 2 juni 2018

Splitsing Publiek: een stichting, waar de scholen onder vallen Privaat: een vereniging, die besluit

Splitsing Publiek: een stichting, waar de scholen onder vallen Privaat: een vereniging, die besluit over de private middelen (met name de renteinkomsten) kerk-school 2 juni 2018

Wie verdeelt de middelen? Christelijke school: aanvragen t. b. v. de christelijke identiteit door

Wie verdeelt de middelen? Christelijke school: aanvragen t. b. v. de christelijke identiteit door directies (vieringen, contacten met de kerk, bso enz. ) Gefuseerde school van onze stichting: idem. Gefuseerde school van OPO: in de school of buiten de school. In alle gevallen moet de Afdelingsraad van het dorp hierover een besluit nemen. Daarna ter goedkeuring naar de Ledenraad. kerk-school 2 juni 2018

De eigen situatie Probeer eerst de eigen situatie in beeld te brengen. Sterkte zwakte

De eigen situatie Probeer eerst de eigen situatie in beeld te brengen. Sterkte zwakte analyse (kerk-school-buurt) Welke nieuwe mogelijkheden zie ik? Waar heb ik rekening mee te houden? kerk-school 2 juni 2018