MAN 11 juni 20 juni Tema Himmel og

  • Slides: 2
Download presentation
. • • MAN 11. juni – 20. juni Tema: Himmel og hav Norsk:

. • • MAN 11. juni – 20. juni Tema: Himmel og hav Norsk: Vi jobber med eventyr Matematikk: Subtraksjon Engelsk: . Creepy crawlies TIRS Samling sang Kalender Språkleker 2. Pinsedag UKE 24 - 25 Norsk/Engelsk Subtraksjon Vi skriver eventyr Tema Verdenshav Ukas øveord: Heks, troll, prinsesse, konge, dronning ONS Samling sang Kalender Språkleker Matematikkdag Praktisk matte TORS Samling sang Kalender Språkleker Matematikk Subtraksjon DKS (den kultruelle skolesekken) Forestilling «det var en gang…» Kunst og håndverk Vi lager en eventyrskog. FRE Samling sang Kalender Språkleker Matematikk Subtraksjon Vi hører leseleksa

Denne uken Tema: Himmel og hav - Kunne fortelle hva et verdenshav er. -

Denne uken Tema: Himmel og hav - Kunne fortelle hva et verdenshav er. - Kunne finne verdenshav på et verdenskart. - Matematikk: Regning. - Vi jobber med subtraksjon med tall fra 0 -100 - Norsk: Vi jobber videre med temaet eventyr, og lager en eventyrskog i kunst og håndverk. . Engelsk: Forstå og bruke ord for insekter muntlig og skriftlig. -Forstå og bruke noen engelske preposisjoner som in, on, under, at. -Kunne fortelle om og beskrive et insekt ved å bruke adjektivene big, small, little, fat, happy Dette er siste ukeplan for dette skoleåret. Vi takker for i år og ønsker dere en god sommer! Hilsen Linn og Katrine Lekser og andre viktige beskjeder Lekser: - Elevene øver på sin kolonne med tyggisord. - Leseark i mappa - Matteark i mappa Ekstra lekse: Skriv øveordene tre ganger i boka så fint du kan og lag en setning. Informasjon og beskjeder: • Siste skoledag er torsdag 20. juni. Elevene tar med seg alt av klær og utstyr i garderoben. • Sommeravslutning er tirsdag 18. juni kl. 18. 00. • Vi arbeider med sosiale mål i klassen. I denne perioden arbeider vi med målet: God orden i GARDEROBEN. Vennlig hilsen… Lærerne på 2. trinn