Allmn pension ALLMN PENSION Ml med dagen Tycka

  • Slides: 41
Download presentation
Allmän pension

Allmän pension

ALLMÄN PENSION Mål med dagen… • Tycka att det är begripligt med pensioner •

ALLMÄN PENSION Mål med dagen… • Tycka att det är begripligt med pensioner • Känna er inspirerade • Veta vart ni kan hitta mer information

ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man leva på?

ALLMÄN PENSION En femtedel av livet – men vad ska man leva på?

ALLMÄN PENSION Eget sparande Tjänstepension Allmän pension

ALLMÄN PENSION Eget sparande Tjänstepension Allmän pension

ALLMÄN PENSION Rätt eller fel? • Tjänstepensionen betalas ut av staten • Allmän pension

ALLMÄN PENSION Rätt eller fel? • Tjänstepensionen betalas ut av staten • Allmän pension styrs av kollektivavtal • Tjänstepensionen styrs oftast av kollektivavtal • Enligt svensk lag måste alla ha ett eget sparande till pensionen

ALLMÄN PENSION Vilka delar ingår i allmän pension? • Inkomstpension • Premiepension • Om

ALLMÄN PENSION Vilka delar ingår i allmän pension? • Inkomstpension • Premiepension • Om man haft liten eller ingen inkomst kan man också omfattas av garantipension.

ALLMÄN PENSION Den allmänna pensionen Födda 1937 Födda 1938 -1953 Födda 1954 > Tilläggspension

ALLMÄN PENSION Den allmänna pensionen Födda 1937 Födda 1938 -1953 Födda 1954 > Tilläggspension Inkomstpension Premiepension 2020 -11 -04 7

ALLMÄN PENSION Frågor • Vilka typer av inkomster tror du ger rätt till allmän

ALLMÄN PENSION Frågor • Vilka typer av inkomster tror du ger rätt till allmän pension? • Tror du att det finns några begränsningar?

ALLMÄN PENSION Vad ger rätt till allmän pension? • Lön • Sjukpenning • Föräldrapenning

ALLMÄN PENSION Vad ger rätt till allmän pension? • Lön • Sjukpenning • Föräldrapenning • A-kassa • Sjuk- eller • aktivitetsersättning Aktivitetsstöd • Barnår • Studier • Plikttjänstgöring 2, 5 % 18, 5 % Du väljer fonder för din premiepension 16 % Staten förvaltar din inkomstpension 7, 5 inkomstbasbelopp 2019 = 483 000 kr/år = 40 250 kr/mån

ALLMÄN PENSION Övning • Daniel är 30 år och tjänar 32 000 kronor i

ALLMÄN PENSION Övning • Daniel är 30 år och tjänar 32 000 kronor i månaden. Hur mycket sätts av till hans allmänna pension på ett år och var placeras pengarna? • Carina har sålt aktier och fått en reavinst på 30 000 kronor. Hur påverkar det hennes pensionsrätter det året? • Vad är lägsta och högsta ålder för att tjäna in pensionsrätter i den allmänna pensionen?

ALLMÄN PENSION Fråga • Vad tror du var syftet med premiepensionssystemet?

ALLMÄN PENSION Fråga • Vad tror du var syftet med premiepensionssystemet?

ALLMÄN PENSION Syftet med premiepensionssystemet • Kunna investera med mer risk i sparandet (risk=chans

ALLMÄN PENSION Syftet med premiepensionssystemet • Kunna investera med mer risk i sparandet (risk=chans till högre avkastning) • Ökad riskspridning (inte bara vara beroende av demografisk och ekonomisk utveckling i Sverige) • Möjlighet att fatta egna investeringsbeslut

ALLMÄN PENSION Övning • Berätta kort för din bordsgranne vad som kan vara bra

ALLMÄN PENSION Övning • Berätta kort för din bordsgranne vad som kan vara bra att känna till när det gäller premiepensionen.

ALLMÄN PENSION Premiepensionen • Omkring 840 (reduceras till cirka 550) fonder att välja på

ALLMÄN PENSION Premiepensionen • Omkring 840 (reduceras till cirka 550) fonder att välja på • Det finns bra förval för de som inte vill välja • Om du själv vill välja kan du använda hjälpverktyg på Pensionsmyndighetens webbplats • Byt när du vill via Pensionsmyndighetens hemsida, krävs elegitimation/bank-ID • Går att välja efterlevandeskydd vid uttag, samt traditionell förvaltning. • Låga avgifter – rabatt på fondavgifterna • Förvaltningstjänster – en dålig idé

ALLMÄN PENSION Ge bort din premiepension • Kan bara göras till maka/make eller registrerad

ALLMÄN PENSION Ge bort din premiepension • Kan bara göras till maka/make eller registrerad partner • Kostar 6 procent i avgift på överfört belopp • Upphör automatiskt vid skilsmässa • Bytt är bytt • Det krävs en ansökan som görs i förskott

ALLMÄN PENSION Fråga • Vad kan vara anledningen till att ge bort sin premiepension?

ALLMÄN PENSION Fråga • Vad kan vara anledningen till att ge bort sin premiepension?

ALLMÄN PENSION AP 7 Såfa – om du inte väljer alls

ALLMÄN PENSION AP 7 Såfa – om du inte väljer alls

ALLMÄN PENSION Välj själv via Pensionsmyndighetens webbplats

ALLMÄN PENSION Välj själv via Pensionsmyndighetens webbplats

ALLMÄN PENSION Kort om inkomstpensionen • Inkomstpensionen är ett fördelningssystem – det som betalas

ALLMÄN PENSION Kort om inkomstpensionen • Inkomstpensionen är ett fördelningssystem – det som betalas in till systemet, betalas ut till dagens pensionärer. • Räknas upp med inkomstutvecklingen i Sverige (inkomstindex) • Finns buffertfonder (AP fonder) för att hantera över- och underskott. • Om större underskott uppstår i systemet, slår balanseringen (bromsen) till för att utjämna obalansen. • Saknar efterlevandeskydd

ALLMÄN PENSION Avgifternas storlek har stor betydelse för hur stor din pension blir •

ALLMÄN PENSION Avgifternas storlek har stor betydelse för hur stor din pension blir • Avgifter kända på förhand • Avkastning är det inte

ALLMÄN PENSION Avgifterna sänker din pension -1% -2% -3% -4% 21

ALLMÄN PENSION Avgifterna sänker din pension -1% -2% -3% -4% 21

ALLMÄN PENSION Avgifterna sänker din pension -9% -16% -24% -30%

ALLMÄN PENSION Avgifterna sänker din pension -9% -16% -24% -30%

ALLMÄN PENSION Vet du vad du själv betalar i avgift för…? • Premiepensionen •

ALLMÄN PENSION Vet du vad du själv betalar i avgift för…? • Premiepensionen • Tjänstepensionen • Eget sparande

ALLMÄN PENSION Konsumenternas. se

ALLMÄN PENSION Konsumenternas. se

ALLMÄN PENSION Information till pensionsspararna • Det orange kuvertet - och sedan prognos på

ALLMÄN PENSION Information till pensionsspararna • Det orange kuvertet - och sedan prognos på hela pensionen

ALLMÄN PENSION Första sidan i det orange kuvertet

ALLMÄN PENSION Första sidan i det orange kuvertet

ALLMÄN PENSION Andra sidan i det orange kuvertet

ALLMÄN PENSION Andra sidan i det orange kuvertet

ALLMÄN PENSION Logga in för att se helheten

ALLMÄN PENSION Logga in för att se helheten

ALLMÄN PENSION Fråga • Vilka olika faktorer tror du påverkar storleken på den allmänna

ALLMÄN PENSION Fråga • Vilka olika faktorer tror du påverkar storleken på den allmänna pensionen mest?

ALLMÄN PENSION Vad påverkar storleken på den allmänna pensionen? • Inkomsten under hela livet

ALLMÄN PENSION Vad påverkar storleken på den allmänna pensionen? • Inkomsten under hela livet • Hur länge du jobbar • Den allmänna löneutvecklingen • Utvecklingen på premiepensionsfonderna • Pensionsåldern • Medellivslängden

ALLMÄN PENSION Ta ut allmän pension

ALLMÄN PENSION Ta ut allmän pension

ALLMÄN PENSION Fråga • Tror du att dina efterlevande kan få några pengar från

ALLMÄN PENSION Fråga • Tror du att dina efterlevande kan få några pengar från socialförsäkringen om du dör?

ALLMÄN PENSION Vad händer när du dör? - Efterlevandepension • Omställningspension • Barnpension •

ALLMÄN PENSION Vad händer när du dör? - Efterlevandepension • Omställningspension • Barnpension • Änkepension

ALLMÄN PENSION Omställningspension • Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension

ALLMÄN PENSION Omställningspension • Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension om din make/ maka/registrerad partner avlidit. • Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerad partner med varandra. • Omställningspension får du i ett år • Ersättningen är 55% av den avlidnes antagna pension. • Garantipensionen är komplement till omställningspensionen – Garanterar 2, 13 pbb

ALLMÄN PENSION Förlängd omställningspension • Om du har vårdnaden om ett barn som är

ALLMÄN PENSION Förlängd omställningspension • Om du har vårdnaden om ett barn som är under 18 år kan du få förlängd omställningspension • Du får förlängd omställningspension i tolv månader • Har du barn som då fortfarande är under tolv år får du förlängd omställningspension till och med den månad ditt yngsta barn fyller tolv år • Från den månad du fyller 65 år eller efter att ditt yngsta barn fyllt 18 år kan du inte längre få förlängd omställningspension

ALLMÄN PENSION Barnpension • Ersättning till barn under 18 år vars förälder har gått

ALLMÄN PENSION Barnpension • Ersättning till barn under 18 år vars förälder har gått bort • Ett barn som har fyllt 18 år kan få barnpension om han eller hon studerar och har rätt till antingen studiehjälp från CSN eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan • Barnpension kan aldrig betalas ut längre än till och med juni det år barnet fyller 20 år • Efterlevandestöd är ett grundskydd till barnpensionen – Garanterar 40% av 1 prisbasbelopp

ALLMÄN PENSION Änkepension • Gäller bara om du gifte dig före 1990 • Gäller

ALLMÄN PENSION Änkepension • Gäller bara om du gifte dig före 1990 • Gäller bara kvinnor • Minskar när du fyller 65 eller om du tar ut allmän pension före det

ALLMÄN PENSION Case - döden • Så här ser familjen ut – Carina är

ALLMÄN PENSION Case - döden • Så här ser familjen ut – Carina är 40 år och är sambo med Alberto som är 35 år – Carina och Alberto har två barn, Märta som är 15 år och Erik som är 5 år Carina avlider efter en lång tids sjukdom – vilka förmåner betalas ut till familjen från socialförsäkringen och under hur lång tid?

ALLMÄN PENSION Så får du efterlevandepension • Du behöver inte ansöka om efterlevandepension om

ALLMÄN PENSION Så får du efterlevandepension • Du behöver inte ansöka om efterlevandepension om du bor i Sverige • Bor du utomlands behöver du dock höra av dig till Pensionsmyndigheten

ALLMÄN PENSION Kontakta Pensionsmyndigheten www. pensionsmyndigheten. se Kundservice: 0771 – 776 Servicekontor nära dig:

ALLMÄN PENSION Kontakta Pensionsmyndigheten www. pensionsmyndigheten. se Kundservice: 0771 – 776 Servicekontor nära dig: www. pensionsmyndigheten. se/Servicekontor Fråga om pension på @pensionsmynd @MLindenius Fråga om pension

ALLMÄN PENSION Några avslutande kontrollfrågor • • Vilka administrerar den allmänna pensionen? Vad händer

ALLMÄN PENSION Några avslutande kontrollfrågor • • Vilka administrerar den allmänna pensionen? Vad händer om jag inte väljer för min premiepension? Får man någon kompensation om man har barn? Lönar det sig att jobba längre? Har jag lyckats? • Tycker du att det är begripligt med pensioner?