Allmn pension fonder ALLMN PENSION Eventuellt eget sparande

  • Slides: 26
Download presentation
Allmän pension - fonder

Allmän pension - fonder

ALLMÄN PENSION Eventuellt eget sparande Tjänstepension Allmän pension

ALLMÄN PENSION Eventuellt eget sparande Tjänstepension Allmän pension

ALLMÄN PENSION Premiepension

ALLMÄN PENSION Premiepension

ALLMÄN PENSION Vad var syftet med premiepensionen?

ALLMÄN PENSION Vad var syftet med premiepensionen?

ALLMÄN PENSION Syftet med premiepensionssystemet • Kunna investera med mer risk i sparandet (risk=chans

ALLMÄN PENSION Syftet med premiepensionssystemet • Kunna investera med mer risk i sparandet (risk=chans till högre avkastning) • Ökad riskspridning (inte bara vara beroende av demografisk och ekonomisk utveckling i Sverige) • Möjlighet att fatta egna investeringsbeslut

ALLMÄN PENSION Premiepension vs. inkomstpension • Premiepensionens genomsnittliga årsavkastning sedan start är 6, 7

ALLMÄN PENSION Premiepension vs. inkomstpension • Premiepensionens genomsnittliga årsavkastning sedan start är 6, 7 procent 2017 • Avkastning för inkomstpensionen samma tid är 3 procent

ALLMÄN PENSION Vad är en fond?

ALLMÄN PENSION Vad är en fond?

ALLMÄN PENSION Vad är en fond? • En fond är en samling värdepapper som

ALLMÄN PENSION Vad är en fond? • En fond är en samling värdepapper som ägs av dem som sparar i fonden. När du sparar i en fond köper du andelar i fondens värdepapper. • Syftet med fondsparande är att ge bättre riskspridning än vad som är möjligt när du sparar i enskilda värdepapper. Fonden sköts av en fondförvaltare.

ALLMÄN PENSION Vilka fondtyper finns det? • Aktiefonder • Räntefonder • Blandfonder • Generationsfonder

ALLMÄN PENSION Vilka fondtyper finns det? • Aktiefonder • Räntefonder • Blandfonder • Generationsfonder

ALLMÄN PENSION Risk = Chans • Om man inte tar någon risk i sina

ALLMÄN PENSION Risk = Chans • Om man inte tar någon risk i sina placeringar har man heller ingen chans till en bra värdeutveckling • Hög risk ger chans till bra värdeutveckling, men ingen garanti

ALLMÄN PENSION

ALLMÄN PENSION

ALLMÄN PENSION

ALLMÄN PENSION

ALLMÄN PENSION Vad är ett index?

ALLMÄN PENSION Vad är ett index?

ALLMÄN PENSION Värdeutveckling individuella konton 2017 -11 -30 Värdeutveckling - individuella konton 2017 -11

ALLMÄN PENSION Värdeutveckling individuella konton 2017 -11 -30 Värdeutveckling - individuella konton 2017 -11 -30 Antal pensionssparare 2, 500, 000 1, 930, 000 2, 000 1, 580, 000 1, 500, 000 1, 410, 000 960, 000 1, 000 860, 000 500, 000 240, 000 20, 000 40, 000 Under 0 0 till +2 160, 000 0 +2 till +4 +4 till +6 +6 till +8 +8 till +10 till +12 Årlig genomsnittlig värdeutveckling i procent (Internränta, IR) +12 till +14 Över +14

ALLMÄN PENSION Övning - AP 7 Såfa • Vilken fondtyp är det? • Vad

ALLMÄN PENSION Övning - AP 7 Såfa • Vilken fondtyp är det? • Vad innebär det? • Vilken avgift? • Vilken risk?

ALLMÄN PENSION AP 7 Såfa – om du inte väljer alls

ALLMÄN PENSION AP 7 Såfa – om du inte väljer alls

ALLMÄN PENSION Förvalsalternativets utveckling sedan start

ALLMÄN PENSION Förvalsalternativets utveckling sedan start

ALLMÄN PENSION Enkla verktyg http: //www. pensionsmyndigheten. se/oversikt. html

ALLMÄN PENSION Enkla verktyg http: //www. pensionsmyndigheten. se/oversikt. html

ALLMÄN PENSION Hur många har valt? • 48 procent AP 7 Såfa • 52

ALLMÄN PENSION Hur många har valt? • 48 procent AP 7 Såfa • 52 procent gjort val någon gång – Av dessa cirka 20 procent gjort val endast en gång – Av dessa cirka 10 procent som anlitar förvaltare

ALLMÄN PENSION Vad är en förvaltare av premiepension? • Företag som mot en avgift

ALLMÄN PENSION Vad är en förvaltare av premiepension? • Företag som mot en avgift erbjuder sig att välja, byta och förvalta din premiepension • Privata företag som drivs i vinstsyfte • I Sverige har ungefär 600 000 personer lämnat över ansvaret för sin premiepension till förvaltningsföretag • Förvaltningsföretagen förvaltar cirka sjuttio miljarder kronor • Mer information finns på webben: https: //secure. pensionsmyndigheten. se/Forvaltningstjanster. html

ALLMÄN PENSION Två olika sätt att ta ut avgifter • Fond-i-fond • Prestationsbaserad avgift

ALLMÄN PENSION Två olika sätt att ta ut avgifter • Fond-i-fond • Prestationsbaserad avgift

ALLMÄN PENSION Pensionsmyndighetens rabattmodell • Pensionsspararna får stora rabatter på avgifterna i fonderna som

ALLMÄN PENSION Pensionsmyndighetens rabattmodell • Pensionsspararna får stora rabatter på avgifterna i fonderna som är med i premiepensionssystemet • Rabatterna uppgår i genomsnitt till cirka 2/3 av avgifterna • Rabatten gör att premiepensionen, när den betalas ut, blir drygt 15 procent högre än den skulle ha blivit utan rabatter

ALLMÄN PENSION Nytt avtal 2015, högsta avgift efter rabatt Fondtyp Högsta fondavgift efter rabatt

ALLMÄN PENSION Nytt avtal 2015, högsta avgift efter rabatt Fondtyp Högsta fondavgift efter rabatt Aktiefonder 0, 89 procent Bland- och Generationsfonder 0, 62 procent Räntefonder 0, 42 procent

ALLMÄN PENSION Din premiepension

ALLMÄN PENSION Din premiepension

ALLMÄN PENSION Myter om premiepensionen • Om jag inte gör något premiepensionsval så slipper

ALLMÄN PENSION Myter om premiepensionen • Om jag inte gör något premiepensionsval så slipper jag spekulera i aktier. • Pensionsmyndigheten säljer rådgivningstjänster. • Min pension är helt placerad på börsen. • Kan en fond gå i konkurs?

ALLMÄN PENSION Nu har vi pratat om premiepensionen… …men det som påverkar pensionen mest

ALLMÄN PENSION Nu har vi pratat om premiepensionen… …men det som påverkar pensionen mest är: • Hur länge du arbetar (när du börjar och när du slutar) • Hur mycket du arbetar (hel/deltid) • Hur hög lön du har • Om du har tjänstepension eller inte