Ein tydeleg medspelar SkolearenaFronter samling Trdlst nett SSID

  • Slides: 74
Download presentation
-Ein tydeleg medspelar Skolearena/Fronter samling Trådløst nett SSID: WIFI Web-nøkkel: 1111100000 abcdef (10 ettall)

-Ein tydeleg medspelar Skolearena/Fronter samling Trådløst nett SSID: WIFI Web-nøkkel: 1111100000 abcdef (10 ettall) (10 nuller)

Skolearena/Fronter Samling Program for dagen: 10. 00 -11. 30: Skolearena 11. 30 -12 -15:

Skolearena/Fronter Samling Program for dagen: 10. 00 -11. 30: Skolearena 11. 30 -12 -15: Lunsj 12. 15 -15 -00: Fronter

Redigere Epost og administrator liste • http: //ow. ly/4 m. Pw. YI Marker alle

Redigere Epost og administrator liste • http: //ow. ly/4 m. Pw. YI Marker alle som skal slettes med rødt Marker alle nye med grønt Skolearena og Fronter saming 3

Visma. Flyt. Skole • Innføring tidligst skoleåret 2017/2018 Skolearena og Fronter saming 4

Visma. Flyt. Skole • Innføring tidligst skoleåret 2017/2018 Skolearena og Fronter saming 4

10 % fraværsgrense • Se egen Presentasjon Skolearena og Fronter saming 5

10 % fraværsgrense • Se egen Presentasjon Skolearena og Fronter saming 5

Organisering av Skolearenaadministratorer • Alle skolene skal ha en administrator som er hovedansvarlig for

Organisering av Skolearenaadministratorer • Alle skolene skal ha en administrator som er hovedansvarlig for skolen. Han vil ha noen egne arbeidsoppgaver for egen skole. • Hvor mange andre administratorer det skal være på skolen er helt opp til hver enkelt skole å bestemme. – Det må i hvert tilfelle vurderes om rådgiverrollen er dekkende for de aktuelle arbeidsoppgavene. Skolearena og Fronter saming 6

Ulike roller. • Systemadministratorer – – Anders, Gry og Jan Ove Full oversikt over

Ulike roller. • Systemadministratorer – – Anders, Gry og Jan Ove Full oversikt over alle skolene Kan tildele skoleadministratorrollen Kan gå inn som lærere, elever og foresatte for hele fylket • Skoleadministratorer – Har full oversikt på egen skole – Kan tildele rådgiverrollen – Kan gå inn som både lærere og elever på egen skole • Rådgiver – Kan gå inn som elever på egen skole I tillegg vil de forskjellige rollene ha ulike rapporter de kan bruke. Skolearena og Fronter saming 7

Arbeidsoppgaver Skoleadministratorer • Hovedansvarlig – – – – – Sjekke at det åpnes/lukkes for

Arbeidsoppgaver Skoleadministratorer • Hovedansvarlig – – – – – Sjekke at det åpnes/lukkes for fraværsføring i de forskjellige terminene. Sjekke at det åpnes/lukkes for karakterføring i de forskjellige terminene. Sette hvor mange dager en lærer kan føre fravær tilbake i tid. Bestemme om skolen skal benytte automatisk konvertering av heldagsfravær. Bestemme om skolen skal benytte at det hver natt settes tilstede for alle timer som det ikke er ført fravær i. Tildele rådgiverrollen. Gi beskjed til systemadministratorene om å tildele skoleadministratorrolle. Ta ut (Skrive ut) aktuelle rapporter. Sende inn saker direkte til IST. (Som ikke kan løses av systemadministratorene) MEN ALLTID SEND KOPI TIL OSS Skolearena og Fronter saming 8

Arbeidsoppgaver Skoleadministratorer • Alle skoleadministratorer – 1 linje support opp mot lærerne – Videreformidle

Arbeidsoppgaver Skoleadministratorer • Alle skoleadministratorer – 1 linje support opp mot lærerne – Videreformidle beskjeder og informasjon til aktuelle brukere. – Hjelpe lærerne å legge timeplan. • Samarbeide med Untis-ansvarlig for de skolene som benytter timeplanintegrasjon. – Sjekke timeplanen for minst en elev i hver klasse og rette opp eventuelle feil. (om det er doble leksjoner eller mangler leksjoner). – Sørge for at nye lærere får nødvendig opplæring. Skolearena og Fronter saming 9

Rutine for support henvendelser Eksempel: når en elev eller ansatt har problemer med feidebruker,

Rutine for support henvendelser Eksempel: når en elev eller ansatt har problemer med feidebruker, leksjoner i Skolearena, osv – Ta først kontakt med Extens ansvarlig, og be han/hun sjekke personen i Extens. – Dersom han/hun ikke finner noe galt sender han/hun saken videre til utd. support@mrfylke. no Skolearena og Fronter saming 10

Rutine for support henvendelser Det er viktig at når dere sender en sak at

Rutine for support henvendelser Det er viktig at når dere sender en sak at denne inneholder så mye informasjon som mulig. – – – – – Navn på elev/ansatt (Helst personnummer). Klasse/undervisningsgruppe. Lærer/kontaktlærer. God beskrivelse av problemet. Utfyllende informasjon. Nøyaktig hvor oppsto problemet. Når virket det sist. Har det virket før? Hvilken nettleser. Send gjerne med skjermbilder. Skolearena- og Frontersaming 11

Runde rundt «bordet» Vi ønsker å høre hvordan det går på skolene. • Har

Runde rundt «bordet» Vi ønsker å høre hvordan det går på skolene. • Har vi noen gode erfaringer? • Er det noen utfordringer? • Hvordan har det gått med de som har tatt i bruk timeplan integrasjonen? Skolearena og Fronter saming 12

Skoleadministrator Skolearena og Fronter saming 13

Skoleadministrator Skolearena og Fronter saming 13

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 14

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 14

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 15

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 15

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 16

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 16

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 17

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 17

Rapporter Skolearena og Fronter saming 18

Rapporter Skolearena og Fronter saming 18

Rapport, Fravær per kontaktlærer Skolearena og Fronter saming 19

Rapport, Fravær per kontaktlærer Skolearena og Fronter saming 19

Rapport, Fravær månedsrapport Skolearena og Fronter saming 20

Rapport, Fravær månedsrapport Skolearena og Fronter saming 20

Rapport, Fravær per faggruppe Skolearena og Fronter saming 21

Rapport, Fravær per faggruppe Skolearena og Fronter saming 21

Rapport, Fravær per basisgruppe Skolearena og Fronter saming 22

Rapport, Fravær per basisgruppe Skolearena og Fronter saming 22

Rapport, Oversikt fravær-summert per elev Skolearena og Fronter saming 23

Rapport, Oversikt fravær-summert per elev Skolearena og Fronter saming 23

Rapport, innstilte timer pr. årsak pr. faggruppe Skolearena og Fronter saming 24

Rapport, innstilte timer pr. årsak pr. faggruppe Skolearena og Fronter saming 24

Rapport, innstilte timer pr. årsak pr. faggruppe Skolearena og Fronter saming 25

Rapport, innstilte timer pr. årsak pr. faggruppe Skolearena og Fronter saming 25

Rapport, timer pr. faggruppe Skolearena og Fronter saming 26

Rapport, timer pr. faggruppe Skolearena og Fronter saming 26

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 27

Administrasjon Skolearena og Fronter saming 27

Skoleparameter Skolearena og Fronter saming 28

Skoleparameter Skolearena og Fronter saming 28

Skolerute Skolearena og Fronter saming 29

Skolerute Skolearena og Fronter saming 29

Tilganger, rådgiver Skolearena og Fronter saming 30

Tilganger, rådgiver Skolearena og Fronter saming 30

Vurderings kategorier Skolearena og Fronter saming 31

Vurderings kategorier Skolearena og Fronter saming 31

Vurderingssituasjoner Her er alle vurderingene som er slettet, disse kan gjenopprettes. Skolearena og Fronter

Vurderingssituasjoner Her er alle vurderingene som er slettet, disse kan gjenopprettes. Skolearena og Fronter saming 32

Ordensmerknader Skolearena og Fronter saming 33

Ordensmerknader Skolearena og Fronter saming 33

Adferdsmerknader Skolearena og Fronter saming 34

Adferdsmerknader Skolearena og Fronter saming 34

Faggrupper og sist innlogget 1 BA 2/141 ENG 1001 = Undervisningsgruppe Klasse Skoleår Fagkode

Faggrupper og sist innlogget 1 BA 2/141 ENG 1001 = Undervisningsgruppe Klasse Skoleår Fagkode Dersom man har en faggruppe som ikke skal gå over til Fraværsmodulen må man i Extens sette «nei» til Fraværsføring for den aktuelle undervisningsgruppen/faggruppen. Skolearena og Fronter saming 35

Ringetider Skolearena og Fronter saming 36

Ringetider Skolearena og Fronter saming 36

Elever Skolearena og Fronter saming 37

Elever Skolearena og Fronter saming 37

Rapporter under elever Skolearena og Fronter saming 38

Rapporter under elever Skolearena og Fronter saming 38

-Ein tydeleg medspelar Fronter

-Ein tydeleg medspelar Fronter

Skolearena og Fronter saming 40

Skolearena og Fronter saming 40

Skolearena og Fronter saming 41

Skolearena og Fronter saming 41

itslearning + Fronter = sterkere sammen Nå som Fronter har blitt en del av

itslearning + Fronter = sterkere sammen Nå som Fronter har blitt en del av itslearnings produktorganisasjon ønsker vi å fokusere på videreutvikling. Vi skal videreutvikle Fronterplattformen for å optimalisere brukeropplevelsen og, med det; læringsutbytte for elevene. Det å slå sammen to nevneverdige aktører innebærer å styrke en allerede unik kompetanse. Dette vil selvfølgelig gagne deg som bruker. Sammen er vi nå Europas største leverandør av læringsplattformer og for deg betyr dette at du vil få tilgang til et vesentlig mye større produkt-, support - og utviklingsteam. Skolearena og Fronter saming 42

Roadmap Skolearena og Fronter saming 43

Roadmap Skolearena og Fronter saming 43

Skolearena og Fronter saming 44

Skolearena og Fronter saming 44

Learning Tools Interoperability (LTI) Skolearena og Fronter saming 45

Learning Tools Interoperability (LTI) Skolearena og Fronter saming 45

Skolearena og Fronter saming 46

Skolearena og Fronter saming 46

Fronter –App, Demo av Linn Skolearena og Fronter saming 47

Fronter –App, Demo av Linn Skolearena og Fronter saming 47

Hva tenker vi fremover? • MRF kommer til å beholde Fronter frem til Visma

Hva tenker vi fremover? • MRF kommer til å beholde Fronter frem til Visma Flyt Skole er i fin flyt , det vil si tidligst skoleåret 2018/2019. Skolearena og Fronter saming 48

Hva tenker vi fremover? • Ta i bruk verktøy, – Prøve-verktøyet – IUP –

Hva tenker vi fremover? • Ta i bruk verktøy, – Prøve-verktøyet – IUP – Kan Fronter brukes mot omvendt undervisning • Kurs/workshop (16 juni? ) • Nye rom-maler? , nye dagens maler? • Avslutning/oppstart skoleåret (Kommer senere) Skolearena og Fronter saming 49

Nytt support verktøy Skolearena og Fronter saming 50

Nytt support verktøy Skolearena og Fronter saming 50

Support Skolearena og Fronter saming 51

Support Skolearena og Fronter saming 51

Support • Her kan du se mer om det nye supportverktøyet: https: //www. iorad.

Support • Her kan du se mer om det nye supportverktøyet: https: //www. iorad. com/5971/24251/Fronter-Admin--How-to-create-a-ticket Skolearena og Fronter saming 52

Office 365 Skolearena og Fronter saming 53

Office 365 Skolearena og Fronter saming 53

Office 365 og innlevering • Dette må settes opp, fra høsten av. • Det

Office 365 og innlevering • Dette må settes opp, fra høsten av. • Det blir da en ny portal for innlogging. – www. login. fronter. com/mrvgs • Det vil da bli mulig å levere innleveringer direkte fra One. Drive. Skolearena og Fronter saming 54

One. Drive og Innleveringer Skolearena og Fronter saming 55

One. Drive og Innleveringer Skolearena og Fronter saming 55

Brukerkonferanse 2016 Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen - Bergen Skolearena og Fronter saming

Brukerkonferanse 2016 Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen - Bergen Skolearena og Fronter saming 56

Brukerkonferanse Program Skolearena og Fronter saming 57

Brukerkonferanse Program Skolearena og Fronter saming 57

Brukerkonferanse Program Skolearena og Fronter saming 58

Brukerkonferanse Program Skolearena og Fronter saming 58

Brukerkonferanse Program Skolearena og Fronter saming 59

Brukerkonferanse Program Skolearena og Fronter saming 59

Parallell sesjoner • Her finner du informasjon om parallell sesjonene: http: //www. itslearning. no/parallellsesjoner

Parallell sesjoner • Her finner du informasjon om parallell sesjonene: http: //www. itslearning. no/parallellsesjoner • Her kan du melde deg på: http: //info. itslearning. net/itsbk 16. html Skolearena og Fronter saming 60

Nanokurs https: //nor. fronter. com/laerere/kurs-og-konferanser/nanokurs/ Skolearena og Fronter saming 61

Nanokurs https: //nor. fronter. com/laerere/kurs-og-konferanser/nanokurs/ Skolearena og Fronter saming 61

Nanokurs Skolearena og Fronter saming 62

Nanokurs Skolearena og Fronter saming 62

Nanokurs- Video Skolearena og Fronter saming 63

Nanokurs- Video Skolearena og Fronter saming 63

Nanokurs- video Skolearena og Fronter saming 64

Nanokurs- video Skolearena og Fronter saming 64

Organisering av Fronteradministratorer • Alle skolene skal ha en administrator som er hovedansvarlig for

Organisering av Fronteradministratorer • Alle skolene skal ha en administrator som er hovedansvarlig for skolen. Han vil ha noen egne arbeidsoppgaver for egen skole. • Hvor mange andre administratorer det skal være på skolen er helt opp til hver enkelt skole å bestemme. Skolearena og Fronter saming 65

Arbeidsoppgaver Fronteradministratorer • Hovedansvarlig: – – – Bestemme hvilken dagens skolen skal benytte Bestemme

Arbeidsoppgaver Fronteradministratorer • Hovedansvarlig: – – – Bestemme hvilken dagens skolen skal benytte Bestemme hvilken verktøylinje skolen skal benytte Ansvar for å holde alle grupper av nettverkskontakter oppdatert. Ansvar for å lære opp nye Fronteradministratorer Ansvar for å gi beskjed til fronter om hvilke rom skal opprettes. Kontakt med Utdanningsavdelingen Skolearena og Fronter saming 66

Arbeidsoppgaver Fronteradministratorer • Alle Fronter-administratorer – – – – 1 linje support for lærerne.

Arbeidsoppgaver Fronteradministratorer • Alle Fronter-administratorer – – – – 1 linje support for lærerne. Videreformidle beskjeder og informasjon til aktuelle brukere. Bestemme hvilken romstruktur avdelingen (Gruppen) skal ha. Bestemme hvilken mal som skal benyttes. Stenge/slette rom. Sørge for opplæring til nye brukere (Lærere). Diverse andre administratoroppgaver. Skolearena og Fronter saming 67

Runde rundt «bordet» Vi ønsker å høre hvordan det går på skolene. • Har

Runde rundt «bordet» Vi ønsker å høre hvordan det går på skolene. • Har vi noen gode erfaringer? • Er det noen utfordringer? Skolearena og Fronter saming 68

Slette stengte rom Skolearena og Fronter saming 69

Slette stengte rom Skolearena og Fronter saming 69

Slette arkiverte rom Her må vi først tilbakestille rommet, så stenge det og så

Slette arkiverte rom Her må vi først tilbakestille rommet, så stenge det og så slette det. Skolearena og Fronter saming 70

Manuelle grupper Skolearena og Fronter saming 71

Manuelle grupper Skolearena og Fronter saming 71

Melde ut Skolearena og Fronter saming 72

Melde ut Skolearena og Fronter saming 72

Melde inn Skolearena og Fronter saming 73

Melde inn Skolearena og Fronter saming 73

Dagens-maler • Dekker utvalget deres behov? • Skal vi lage nye? • Velge et

Dagens-maler • Dekker utvalget deres behov? • Skal vi lage nye? • Velge et annen rommal? Skolearena og Fronter saming 74