Evaluarea iniial la disciplina Fizic Are ca scop

  • Slides: 20
Download presentation
Evaluarea iniţială la disciplina Fizică Are ca scop: identificarea nivelul achiziţiilor iniţiale elevilor în

Evaluarea iniţială la disciplina Fizică Are ca scop: identificarea nivelul achiziţiilor iniţiale elevilor în termeni de competenţe, în vederea asigurării demersului educativ pentru etapa imediat următoare; ü crearea unei punţi de legătură între o stare precedentă şi una viitoare în vederea raportării performanţelor elevilor în termen de progres; ü crearea premiselor pentru elaborarea planurilor individuale de învăţare în vederea aplicării acestora pentru susţinerea învăţării viitoare. ü

Structura testului Pentru anul şcolar 2011 - 2012, testul iniţial/predictiv propus ca model este

Structura testului Pentru anul şcolar 2011 - 2012, testul iniţial/predictiv propus ca model este structurat în două secvenţe. n n Secvenţa I poate cuprinde itemi de tip obiectiv şi/sau semiobiectivi. Secvenţa II poate cuprinde itemi de tip semiobiectiv şi/sau itemi de tip subiectiv.

Itemi cu alegere duală Domenii de utilizare: n n cunoaşterea de către elev a

Itemi cu alegere duală Domenii de utilizare: n n cunoaşterea de către elev a unor informaţii punctuale, termeni, definiţii; capacitatea elevului de a identifica relaţii de tip cauză-efect, succesiunea logică a unor evenimente.

Itemi cu alegere duală § § § Avantaje: într-un timp scurt se măsoară un

Itemi cu alegere duală § § § Avantaje: într-un timp scurt se măsoară un volum relativ semnificativ de rezultate ale învăţării. Limite: testează cu precădere competenţe plasate la niveluri cognitive inferioare şansa elevului de a selecta răspunsul corect este de 50%

Itemi de tip pereche Domenii de utilizare: capacitatea elevului de a identifica relaţia existentă

Itemi de tip pereche Domenii de utilizare: capacitatea elevului de a identifica relaţia existentă între două elemente date.

Itemi de tip pereche Avantaje: au o formă compactă care face posibilă măsurarea unui

Itemi de tip pereche Avantaje: au o formă compactă care face posibilă măsurarea unui volum mare de rezultate ale învăţării într-un timp relativ scurt cu folosirea judicioasă a foii de test Limite: § antrenează capacităţi de tip reproductiv § există dificultatea de a găsi material omogen semnificativ pentru proiectarea itemilor

Itemi cu alegere multiplă Domenii de utilizare: competenţe diferite, diferite tipuri ale produse ale

Itemi cu alegere multiplă Domenii de utilizare: competenţe diferite, diferite tipuri ale produse ale învăţării, de la simple noţiuni, (concepte, termeni, etc) până la conştientizarea propriilor strategiile individuale de învăţare.

Itemi cu alegere multiplă Avantaje: § se caracterizează printr-o mare fidelitate se cuantifică cu

Itemi cu alegere multiplă Avantaje: § se caracterizează printr-o mare fidelitate se cuantifică cu uşurinţă. § într-un timp scurt se măsoară un volum relativ semnificativ de concepte, noţiuni termeni, principii.

Itemi cu alegere multiplă Limite: necesită un timp îndelungat de elaborare utilizarea abuzivă a

Itemi cu alegere multiplă Limite: necesită un timp îndelungat de elaborare utilizarea abuzivă a acestui tip item conduce la familiarizarea elevilor cu această formă de evaluare nu stimulează exprimarea personală şi creativitatea în abordarea sarcinii de lucru § § §

Itemi cu răspuns scurt/de completare Domenii de utilizare: § rezultate ale învăţării care vizează

Itemi cu răspuns scurt/de completare Domenii de utilizare: § rezultate ale învăţării care vizează niveluri inferioare din domeniul cognitiv

Itemi cu răspuns scurt/de completare Avantaje: sunt utili în evaluarea cunoştinţelor factuale, dar măsoară

Itemi cu răspuns scurt/de completare Avantaje: sunt utili în evaluarea cunoştinţelor factuale, dar măsoară mai mult decât simpla recunoaştere şi memorare. solicită un anumit grad de coerenţă în realizarea răspunsului. sarcina structurată şi răspunsul scurt cerut permite focalizarea elevului asupra cunoştinţelor şi deprinderilor vizate. § § §

Itemi cu răspuns scurt/de completare Limite: sunt dificil de utilizat pentru măsurarea nivelurilor cognitive

Itemi cu răspuns scurt/de completare Limite: sunt dificil de utilizat pentru măsurarea nivelurilor cognitive superioare § § răspunsul foarte scurt cerut poate inhiba dezvoltarea creativităţii

Întrebarea structurată Domenii de utilizare: rezultate ale învăţării care vizează atât nivelurile cognitive inferioare,

Întrebarea structurată Domenii de utilizare: rezultate ale învăţării care vizează atât nivelurile cognitive inferioare, cât şi pe cele superioare

Întrebarea structurată Avantaje: evaluarea unei mari varietăţi de produse ale învăţării valorifică o diversitate

Întrebarea structurată Avantaje: evaluarea unei mari varietăţi de produse ale învăţării valorifică o diversitate de surse din realitate (caracter autentic) permite evaluarea sistematică şi focalizată a competenţelor. § § §

Întrebarea structurată Limite: materialele stimul sunt relativ dificil de identificat, selectat, proiectat; independenţă redusă

Întrebarea structurată Limite: materialele stimul sunt relativ dificil de identificat, selectat, proiectat; independenţă redusă în soluţionarea sarcinilor de lucru deoarece uneori răspunsul la acestea poate depinde de răspunsul la cele precedente § §

Rezolvare de probleme § § § Domenii de utilizare: Procesele cognitive evaluate sunt foarte

Rezolvare de probleme § § § Domenii de utilizare: Procesele cognitive evaluate sunt foarte diverse şi complexe. Acestea pot fi: Explorare şi înţelegere Reprezentare şi formulare Planificare şi execuţie Evaluare şi argumentare

Rezolvare de probleme Avantaje: Evaluează şi poate crea situaţii de învăţare ce dezvoltă creativitatea,

Rezolvare de probleme Avantaje: Evaluează şi poate crea situaţii de învăţare ce dezvoltă creativitatea, gândirea divergentă, imaginaţia, capacitatea de transfer, de generalizare sau/şi de concretizare a informaţiilor şi procedeelor.

Rezolvare de probleme § § § Limite: necesită un timp lung de elaborare există

Rezolvare de probleme § § § Limite: necesită un timp lung de elaborare există pericolul apariţiei de şabloane atât în formulare cât şi în abordarea sarcinilor de lucru este posibilă o anumită subiectivitate în evaluare

Matricea de specificaţii a testului propus ca model Competenţe corespunzătoare nivelurilor taxonomice Teme/ Conţinuturi/

Matricea de specificaţii a testului propus ca model Competenţe corespunzătoare nivelurilor taxonomice Teme/ Conţinuturi/ Concepte-cheie/ Unităţi tematice Mărimi fizice Identificarea Caracteristicilor definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură X Compararea şi Clasificarea unor fenomene şi unor caracteristici fizice ale fenomenelor din domeniile studiate Descrierea unor fenomene fizice din domeniile studiate, a unor procedee de producere sau de evidenţiere a unor fenomene, precum si a cauzelor producerii acestora 30 p X Interacţiunea X X X 15 p X 20 p X Lentile Punctaj Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea de fenomene, fapte, procese în contexte variate X Mişcarea corpurilor Reflexia şi refracţia luminii Analizarea Relaţiilor cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 25 p 15 p 5 p 20 p 15 p

Matricea de specificaţii a testului propus ca model Competenţe corespunzătoare nivelurilor taxonomice Teme/ Conţinuturi/

Matricea de specificaţii a testului propus ca model Competenţe corespunzătoare nivelurilor taxonomice Teme/ Conţinuturi/ Concepte-cheie/ Unităţi tematice Mărimi fizice Identificarea Caracteristicilor definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură Compararea şi Clasificarea unor fenomene şi unor caracteristici fizice ale fenomenelor din domeniile studiate I. 1 (12 p) II. 2. a (4 p) I. 2 (12 p) Descrierea unor fenomene fizice din domeniile studiate, a unor procedee de producere sau de evidenţiere a unor fenomene, precum si a cauzelor producerii acestora II. 2. d (3 p) Interacţiunea II. 1. a (12 p) II. 2. e (3 p) I. 4. a (10 p) II. 2. b (3 p) I. 3 (7 p) II. 2. f (4 p) I. 4. b (4 p) 14 p II. 1. b (8 p) 23 p II. 2. g (4 p) 21 p II. 2. c (4 p) Lentile Punctaj Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea de fenomene, fapte, procese în contexte variate 28 p Mişcarea corpurilor Reflexia şi refracţia luminii Analizarea Relaţiilor cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate 26 p 16 p 4 p 21 p 15 p 12 p