Doc dr sc Violeta Moretti JEZIKOSLOVLJE POSTAJE ZNANOST

  • Slides: 14
Download presentation
Doc. dr. sc. Violeta Moretti JEZIKOSLOVLJE POSTAJE ZNANOST

Doc. dr. sc. Violeta Moretti JEZIKOSLOVLJE POSTAJE ZNANOST

JEZIKOSLOVLJE KAO SAMOSTALNA DISCIPLINA � 19. st. � romantizam � zanimanje za povijest, običaje

JEZIKOSLOVLJE KAO SAMOSTALNA DISCIPLINA � 19. st. � romantizam � zanimanje za povijest, običaje i jezike narodâ. . . � okreću se od racionalizma � opći razvitak svega pa i znanosti – odrazio se i na proučavanje jezika � egzaktna fizikalna ispitivanja

Parni stroj Dizajn knjige Globus, 19. stoljeće Izvor: https: //www. loveantiques. com/ Odjeća u

Parni stroj Dizajn knjige Globus, 19. stoljeće Izvor: https: //www. loveantiques. com/ Odjeća u 19. stoljeću

POČETAK OPĆE LINGVISTIKE � Wilhelm von Humboldt (19. st. ) � proučava razne jezike

POČETAK OPĆE LINGVISTIKE � Wilhelm von Humboldt (19. st. ) � proučava razne jezike i smatra da je razlika među jezicima uvjetovana pogledom na svijet: � (1) jezik čovjeku omogućuje iskustvo � (2) određuje mu spoznaju. �jezik je izražavanje misli glasovima, djelatnost duha �jezik je povezan s razumom, proizlazi iz njega �jezik je urođen kao i instinkti, ali svjestan, intelektualan �jezik realnost pretače u misli. On je djelovanje koje obuhvaća analizu vanjskoga svijeta. �povezan je i s nacionalnim iskustvom, ali i iskustvom pojedinca

POČECI POREDBENE GRAMATIKE. � Franz Bopp � 1816. objavljuje poredbenu gramatiku sanskrta, grčkog, latinskog,

POČECI POREDBENE GRAMATIKE. � Franz Bopp � 1816. objavljuje poredbenu gramatiku sanskrta, grčkog, latinskog, perzijskog i germanskih jezika � podudaranje i u gramatici � smatra da su se svi razvili iz jednog jezika � indoeuropski jezici

OTAC POVIJESNE LINGVISTIKE � Jakob � bavio Grimm se razvojem germanskih jezika � poznat

OTAC POVIJESNE LINGVISTIKE � Jakob � bavio Grimm se razvojem germanskih jezika � poznat po bajkama � evolucionizam � formulirao neke glasovne zakone (stare promjene) na temelju poredbenih podataka među jezicima

� August � jezik Schleicher je prirodan, nastao u prapovijesti i razvija se. .

� August � jezik Schleicher je prirodan, nastao u prapovijesti i razvija se. . . � proučavanje IE prajezika � teorija stabla (biologizam) � Heymann � dijeli Steinthal jezike na flektivne, aglutinativne, izolativne � strukturu jezika smatra odrazom 'psihologije naroda'. . .

“INDOEUROPSKA DOMOVINA” Autor karte David Anthony

“INDOEUROPSKA DOMOVINA” Autor karte David Anthony

NESUMNJIV DOKAZ SRODNOSTI INDOEUROPSKIH JEZIKA q SUSTAVNE GLASOVNE PODUDARNOSTI - prva tri lica prezenta

NESUMNJIV DOKAZ SRODNOSTI INDOEUROPSKIH JEZIKA q SUSTAVNE GLASOVNE PODUDARNOSTI - prva tri lica prezenta glagola » biti « u ie prajeziku q npr. početno eng. th- : hrvatsko tthree : trȋ, thin : tanak thorn : trn poredbenopovijesna metoda � rekonstrukcija neposvjedočenih prajezika �

PREZENTSKA PARADIGMA GLAGOLA » BITI «

PREZENTSKA PARADIGMA GLAGOLA » BITI «

* INDOEUROPSKA BASNA

* INDOEUROPSKA BASNA

MLADOGRAMATIČARI utjecaj prirodnih znanosti, pozitivizam (empirijsko dokazivanje, analiza itd. ) � skupina studenata iz

MLADOGRAMATIČARI utjecaj prirodnih znanosti, pozitivizam (empirijsko dokazivanje, analiza itd. ) � skupina studenata iz Leipziga (vrhunac 1876 -1890), bavili se poviješću jezika � glasovne zakone smatraju jednakima prirodnima (pozitivizam) � niz detaljnih opisa pojedinih osobito ie. jezika. � nisu se bavili teorijskim razmatranjima � razvoj jezika promatraju darvinistički, ako nema svrhe, neki oblik će nestati � spominju i analogiju u razvoju jezika �

� romanski lingvisti, npr. Jules Gillieron – velik doprinos geografskoj lingvistici � PRVI SLAVISTI

� romanski lingvisti, npr. Jules Gillieron – velik doprinos geografskoj lingvistici � PRVI SLAVISTI � Franc Miklošič � Vatroslav Jagić

POVEZNICA S 20. ST. � Georg � 1901. von der Gabelenz Die Sprachwissenschaft. .

POVEZNICA S 20. ST. � Georg � 1901. von der Gabelenz Die Sprachwissenschaft. . . � određuje govor i komunikacijski čin � odnos govornika i slušatelja, sporazumijevanje � jezik je sustav � ne zanima ga dijakronija � prethodnik De Saussurea. . .