Automatiserad handlggning p Frskringskassan Frn strategi till handling

  • Slides: 27
Download presentation
Automatiserad handläggning på Försäkringskassan Från strategi till handling Magnus Näsholm, IT-arkitekt Magnus Näsholm •

Automatiserad handläggning på Försäkringskassan Från strategi till handling Magnus Näsholm, IT-arkitekt Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 1

Magnus Näsholm, IT-arkitekt • Min bakgrund – 19 år i konsultbranchen – Försäkringskassan IT

Magnus Näsholm, IT-arkitekt • Min bakgrund – 19 år i konsultbranchen – Försäkringskassan IT i två år • Har jobbat med Försäkringskassans… – strategiska uppdrag relaterade till automatisering – IT-riktlinje – målarkitektur – Enterprise-arkitektur – utvecklingsprojekt • Lead Architect för Familjeförmåner Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 2

Agenda • Försäkringskassans strategiska inriktning • Automatiserad handläggning – Konceptuellt – Vad? – Logiskt

Agenda • Försäkringskassans strategiska inriktning • Automatiserad handläggning – Konceptuellt – Vad? – Logiskt – Hur? – Fysiskt – Med vad? Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 3

Arkitekturens viktigaste uppgift är att tillåta förändring!!! Hålle r INTE NEJ med Magnus Näsholm

Arkitekturens viktigaste uppgift är att tillåta förändring!!! Hålle r INTE NEJ med Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 4 d e m er l l å H JA

Verksamheten styrande för IT Försäkringskassan FK: s övergripande målbild Verksamhetsstrategi FK IT: s övergripande

Verksamheten styrande för IT Försäkringskassan FK: s övergripande målbild Verksamhetsstrategi FK IT: s övergripande målbild IT-riktlinje Verksamhetsplaner Målarkitektur Tillämpningar Planer Försäkringskassan IT Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 5

Drivkrafter ur verksamhetsstrategin Kundmötet Automatiseringsgrad Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 6 Handläggning

Drivkrafter ur verksamhetsstrategin Kundmötet Automatiseringsgrad Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 6 Handläggning Barn och familj Sjukförmåner Funktionshinder Utbetalning

Drivkrafter ur verksamhetsstrategin Sjukförmåner • Bättre statistik och uppföljning • Bättre verktyg för bedömning

Drivkrafter ur verksamhetsstrategin Sjukförmåner • Bättre statistik och uppföljning • Bättre verktyg för bedömning av arbetsförmåga • Möjlighet att följa ärenden via självbetjäning Kundkanaler • Självbetjäning som en del av handläggningsprocessen (inte bara början/slutet) • Möjlighet att handlägga med samma stöd för NFC, LFC och KC • Bättre informationsvy för handläggare som visar sammantaget förmånsnyttjande, ärenden och händelser för kunden • Möjlighet att, trots distans, komma ”närmare” kunden Ledning och administration • Utökad samverkan med myndigheter, företag och medborgare • Förbättrade handläggningsprocesser • Integrerade kontrollfunktioner Barn och familj • Självbetjäning för FP, BOB och TFP • Personaliserat informationsstöd • Automatisering av FP, BOB och TFP Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 7

Sjukförmåner • Bättre statistik och uppföljning • Bättre verktyg för bedömning av arbetsförmåga •

Sjukförmåner • Bättre statistik och uppföljning • Bättre verktyg för bedömning av arbetsförmåga • Möjlighet att följa ärenden via självbetjäning Kundmötet Bättre verktyg för bedömning av arbetsförmåg a Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 8 Handläggning Möjlighet att följa ärenden via självbetjäning Utbetalning Bättre statistik och uppföljning

Ledning och administration • Utökad samverkan med myndigheter, företag och medborgare • Förbättrade handläggningsprocesser

Ledning och administration • Utökad samverkan med myndigheter, företag och medborgare • Förbättrade handläggningsprocesser • Integrerade kontrollfunktioner Kundmötet Handläggning Utbetalning Integrerade kontrollfunktioner Utökad samverkan med myndigheter, företag och medborgare Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 9 Förbättrade handläggnings processer

Kundkanaler • Självbetjäning som en del av handläggningsprocessen (inte bara början/slutet) • Möjlighet att

Kundkanaler • Självbetjäning som en del av handläggningsprocessen (inte bara början/slutet) • Möjlighet att handlägga med samma stöd för NFC, LFC och KC • Bättre informationsvy för handläggare som visar sammantaget förmånsnyttjande, ärenden och händelser för kunden • Möjlighet att, trots distans, komma ”närmare” kunden Kundmötet Handläggning Självbetjäning som en del av handläggningsprocessen Möjlighet att, trots distans, komma ”närmare” kunden Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 10 Utbetalning Bättre informationsvy för handläggare som visar sammantaget förmånsnyttjande, ärenden och händelser för kunden Möjlighet att handlägga med samma stöd för NFC, LFC och KC

Barn och familj • Självbetjäning för FP, BOB och TFP • Personaliserat informationsstöd •

Barn och familj • Självbetjäning för FP, BOB och TFP • Personaliserat informationsstöd • Automatisering av FP, BOB och TFP Kundmötet Handläggning Självbetjäning för FP, BOB och TFP Automatisering av FP, BOB och TFP Personaliserat informationsstöd Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 11 Utbetalning

Aktivitetsplan ramverk automatiserad handläggning (exklusive förmåner) 2010 2011 2012 2013 Ny regelmotor i ÄHS

Aktivitetsplan ramverk automatiserad handläggning (exklusive förmåner) 2010 2011 2012 2013 Ny regelmotor i ÄHS "Intelligent" mönsterigenkänning för kontroll Vi vet vilka mönster som ska användas för processer och exekvering Ny processmotor i ÄHS - Processer är enkla att förändra samt simulering av processer Rollbaserad aktivitetsstyrning Medborgare som en aktör i handläggning Nyttja befintlig info bättre. Förifyllnad (U/P) Kvalitetssäkring av fångat data (U/P) Kanaloberoende datainsamling och kontroll-logik Webbat (serverbaserat) ÄHS-gränssnitt Track'n trace av ärenden Proaktiv kundinteraktion, upplysningar (U/P) Förändrad Syn på hela utv-processen. (PRI) Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 12 2014

Automatisering • Några begrepp • Förutsättningar för automatisering • Konceptet ”automatiserad handläggning” • Funktioner

Automatisering • Några begrepp • Förutsättningar för automatisering • Konceptet ”automatiserad handläggning” • Funktioner i målplattformen Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 13

Automatiserad process Kundmötet Handläggning e. Dok Informationsmodell Utbetalning Beslut om utbetalning Med automatiserad process

Automatiserad process Kundmötet Handläggning e. Dok Informationsmodell Utbetalning Beslut om utbetalning Med automatiserad process avses ett helt automatiskt flöde från kund till kund. Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 14

Automatiskt handlagt ärende Kundmötet Handläggning e. Dok Informationsmodell Förmån Utbetalning Beslut om utbetalning Med

Automatiskt handlagt ärende Kundmötet Handläggning e. Dok Informationsmodell Förmån Utbetalning Beslut om utbetalning Med automatiskt handlagt ärende avses ett maskinellt handläggningsärende utan manuella åtgärder inom förmånen. Det kan innehålla ”uthopp” till andra processer med manuella åtgärder. Det kan också innehålla manuell komplettering vid kommunicering med kunden. Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 15

Förutsättningar för automatiserad handläggning • Tre tekniska förutsättningar för lyckad automatiserad handläggning – Hög

Förutsättningar för automatiserad handläggning • Tre tekniska förutsättningar för lyckad automatiserad handläggning – Hög kvalitet på datafångsten/informationen – En maskinellt tolkningsbar process – Maskinellt tolkningsbara regler Självbetjäning Process Kund Regler Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 16

Maskinell handläggning anmälan av föräldrapenning (görs ej idag) Skanning Kund Moderskapsintyg SMS Magnus Näsholm

Maskinell handläggning anmälan av föräldrapenning (görs ej idag) Skanning Kund Moderskapsintyg SMS Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 17 Tolkning Anmälan mottagen! Process

Logisk arkitektur Roller Handläggare Produktionsstyrning Kanaler Portal Kontroll XML Ärendehantering Datafångst Process Systems management

Logisk arkitektur Roller Handläggare Produktionsstyrning Kanaler Portal Kontroll XML Ärendehantering Datafångst Process Systems management Brev Talsvar ÄHS Mobilwebb Meddelandetjänster Kund Partner Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 18 Integration Partnersamverkan Förmån Statistik Stödsystem

Maskinell handläggning, begär föräldrapenning Validerar grupper av information mot förmånens regler. Validering sker löpande

Maskinell handläggning, begär föräldrapenning Validerar grupper av information mot förmånens regler. Validering sker löpande i samband med att kunden registrerar. Inloggning och val av tjänst Formella kontroller Validering Signera och skicka in Beslut: OK Preliminärt belopp: 1234 kr Utbetalas: 2011 -01 -19 Självbetjäning Exempelvis: • ej för mer än 7 dagar i veckan • datumkontroller • obligatoriska fält • enkla sambandskontroller Process Kund FP SMS Beslut: OK Preliminärt belopp: 1234 kr Utbetalas: 110119 Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 19 Förifyllnad Regler Handläggning

Logisk arkitektur Roller Handläggare Produktionsstyrning Kanaler Portal Kontroll XML Ärendehantering Datafångst Process Systems management

Logisk arkitektur Roller Handläggare Produktionsstyrning Kanaler Portal Kontroll XML Ärendehantering Datafångst Process Systems management Brev Talsvar ÄHS Mobilwebb Meddelandetjänster Kund Partner Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 20 Integration Partnersamverkan Förmån Statistik Stödsystem

Funktioner i målplattformen Kanaler Planering Journal e. Post Dokumenthantering Kundakt Behörighet Information Regler Fördelning

Funktioner i målplattformen Kanaler Planering Journal e. Post Dokumenthantering Kundakt Behörighet Information Regler Fördelning Urval Styrning Kontroll Roller Klassning Instruktion Uppföljning Bevakning Insamling Beslut om utbetalning Statistik Utbetalning Rapporter Förmånsspecifikt Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 21 Inkorgar Avdrag Skatt Handläggning Självbetjäning Processexekvering Regler Mina medd. Mallar Loggning SMS Brev Kund ÄHS Handläggare

”Verksamheten” äger processer, regler och information!!! Hålle r INTE NEJ med Magnus Näsholm •

”Verksamheten” äger processer, regler och information!!! Hålle r INTE NEJ med Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 22 d e m er l l å H JA

Maskinell handläggning i ÄHS Processteg Hämta information ÄHS processmotor XML med förmånsprocessen (Ärendeslag) OPA

Maskinell handläggning i ÄHS Processteg Hämta information ÄHS processmotor XML med förmånsprocessen (Ärendeslag) OPA regelmotor Identifiera åtgärder Förmånsregler Åtgärd Bild Tjänst Förmånslogik Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 23 A dapt er Identifiera problem URL TP

En regel i OPA 1 2 den sökande har rätt till föräldrapenning om den

En regel i OPA 1 2 den sökande har rätt till föräldrapenning om den sökande har uppfyllt sin anmälnings- och uppgiftsskyldighet och den sökande är försäkrad och den sökande är förälder till barnet och den sökande uppfyller kriterier för vård av barn och barnet uppfyller ålderskriterier och barnet uppfyller bosättningskriterier Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 24 3 4

Olika nivåer av regler Regel 1 1 Regel 2 2 Regel 1 5 den

Olika nivåer av regler Regel 1 1 Regel 2 2 Regel 1 5 den sökande har rätt till föräldrapenning om den sökande har uppfyllt sin anmälnings- och uppgiftsskyldighet och den sökande är försäkrad och den sökande är förälder till barnet och den sökande uppfyller kriterier för vård av barn och barnet uppfyller ålderskriterier och barnet uppfyller bosättningskriterier Regel 2 den sökande uppfyller kriterier för vård av barn om den sökandes anledning till begäran är föräldraledighet eller den sökande har giltigt skäl för att inte vårda barnet Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 25 3 6 7 4

Sammanfattning • För en lyckad automatisering krävs – Bra datafångst – Välbeskriven process –

Sammanfattning • För en lyckad automatisering krävs – Bra datafångst – Välbeskriven process – Välbeskrivet regelverk • Framförhållning – Tydlig strategi! • Genomtänkt och beprövad arkitektur Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 26

Frågor? ? Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 27

Frågor? ? Magnus Näsholm • December 2010 • Sida 27