Wydzia Zastosowa Informatyki i Matematyki SGGW Prezentacja wydziau

  • Slides: 25
Download presentation
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW Prezentacja wydziału dr inż. Piotr Bilski Prodziekan ds.

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW Prezentacja wydziału dr inż. Piotr Bilski Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki WZIM prowadzi dwa kierunki kształcenia w systemie dziennym i

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki WZIM prowadzi dwa kierunki kształcenia w systemie dziennym i zaocznym: • informatyka i ekonometria, • informatyka

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria są dwustopniowe: •

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria są dwustopniowe: • studia I stopnia licencjackie (3 – letnie), • studia II stopnia magisterskie (2 – letnie).

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Studia na kierunku Informatyka • studia I stopnia inżynierskie

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Studia na kierunku Informatyka • studia I stopnia inżynierskie (3, 5 – letnie), Kierunek studiów uruchomiony został w roku akademickim 2007/2008. Był to pierwszy nabór studentów. Obecnie mamy już trzeci rok. • studia II stopnia – magisterskie (1, 5 roku) – początek od semestru letniego 2010/11

Studia na kierunkach Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria koncentrują się przede wszystkim na przedmiotach:

Studia na kierunkach Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria koncentrują się przede wszystkim na przedmiotach: • matematycznych, • informatycznych, • ekonomicznych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów zajęcia prowadzone są przez pracowników różnych wydziałów SGGW, a także przez nauczycieli akademickich innych uczelni.

Siedziba naszego wydziału znajduje się w budynku 34

Siedziba naszego wydziału znajduje się w budynku 34

Siedziba naszego wydziału znajduje się w budynku 34 SIEDZIBA NASZEGO WYDZIAŁU – Budynek 34

Siedziba naszego wydziału znajduje się w budynku 34 SIEDZIBA NASZEGO WYDZIAŁU – Budynek 34 AKADEMIKI Tu jesteśmy – Budynek 37

Kierunek: Informatyka i Ekonometria • Przedmioty prowadzone (ekonometria): – – – – – Analiza

Kierunek: Informatyka i Ekonometria • Przedmioty prowadzone (ekonometria): – – – – – Analiza matematyczna Makroekonomia Statystyka opisowa Rachunkowość Badania operacyjne Prognozowanie gospodarcze Ekonometria dynamiczna Strategie inwestycyjne Teoria prognozy i symulacji

Kierunek: Informatyka i Ekonometria • Przedmioty prowadzone (informatyka): – – – – – Systemy

Kierunek: Informatyka i Ekonometria • Przedmioty prowadzone (informatyka): – – – – – Systemy operacyjne Algorytmy i struktury danych Grafy i sieci Programowanie obiektowe Współczesne obliczenia heurystyczne Programowanie baz danych Architektura komputerów Automaty, gramatyki i języki formalne Teleinformatyka

Kierunek: Informatyka i Ekonometria • Cztery specjalności (studia uzupełniające): – Systemy informacyjne w zarządzaniu

Kierunek: Informatyka i Ekonometria • Cztery specjalności (studia uzupełniające): – Systemy informacyjne w zarządzaniu – Statystyka i ekonometria – Inżynieria finansowa – Inwestycje i ubezpieczenia – Information Systems in Management (studia w języku angielskim)

Kierunek: Informatyka • Przedmioty prowadzone: – – – – – Algebra liniowa z geometrią

Kierunek: Informatyka • Przedmioty prowadzone: – – – – – Algebra liniowa z geometrią analityczną Analiza matematyczna Matematyka dyskretna Podstawy elektroniki Elektronika cyfrowa Grafy i sieci Systemy baz danych Technologie sieci komputerowych Sztuczna inteligencja Techniki cyfrowe i systemy wbudowane

Kierunek: Informatyka • Specjalności na studiach inżynierskich: – Systemy informacyjne i analityczne w gospodarce

Kierunek: Informatyka • Specjalności na studiach inżynierskich: – Systemy informacyjne i analityczne w gospodarce – Inżynieria systemów informacyjnych – Inżynieria systemów komputerowych – Techniki multimedialne

Studia zaoczne • Od zeszłego roku akademickiego działają studia zaoczne I stopnia na kierunkach

Studia zaoczne • Od zeszłego roku akademickiego działają studia zaoczne I stopnia na kierunkach Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria, a także studia uzupełniające (na kierunku Informatyka i Ekonometria). • Wysoki poziom kształcenia na tych kierunkach zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która sprawdziła się na studiach dziennych.

Dydaktyka na obu kierunkach charakteryzuje się następującymi cechami: - wykorzystaniem metod interaktywnych w prowadzeniu

Dydaktyka na obu kierunkach charakteryzuje się następującymi cechami: - wykorzystaniem metod interaktywnych w prowadzeniu zajęć, konsultacji i egzaminów (e – learning), - indywidualizacją kształcenia, - samodzielnym rozwiązywaniem problemów (programy, projekty, modele, zajęcia warsztatowe), - systematyczną modyfikacją programów nauczania.

Laboratoria komputerowe Zajęcia z przedmiotów kierunkowych odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w nowoczesny

Laboratoria komputerowe Zajęcia z przedmiotów kierunkowych odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy z bezpośrednim dostępem do Internetu.

Laboratoria komputerowe Można korzystać z własnego konta. Można korzystać z komputerów w laboratorium ogólnodostępnym

Laboratoria komputerowe Można korzystać z własnego konta. Można korzystać z komputerów w laboratorium ogólnodostępnym

Laboratoria specjalistyczne Przygotowane z myślą o przedmiotach: • Podstawy elektroniki • Elektronika cyfrowa •

Laboratoria specjalistyczne Przygotowane z myślą o przedmiotach: • Podstawy elektroniki • Elektronika cyfrowa • Systemy wbudowane • Sieci komputerowe • Teleinformatyka

Zajęcia wykładowe odbywają się w nowocześnie wyposażonych aulach i salach seminaryjnych.

Zajęcia wykładowe odbywają się w nowocześnie wyposażonych aulach i salach seminaryjnych.

JĘZYKI OBCE Każdy student ma do wyboru: • język angielski • język francuski •

JĘZYKI OBCE Każdy student ma do wyboru: • język angielski • język francuski • język niemiecki • język rosyjski Nauka języka obcego trwa 2 semestry (120 h). Istnieje możliwość uczęszczania na fakultatywne zajęcia z dowolnego języka obcego (120 h).

Działalność studencka Samorząd Studentów – organizuje otrzęsiny I roku oraz połowinki. Ma swoich przedstawicieli

Działalność studencka Samorząd Studentów – organizuje otrzęsiny I roku oraz połowinki. Ma swoich przedstawicieli w Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW. ü ü Koło Naukowe. NET pod patronatem Microsoftu ü Organizowanie Dni SGGW oraz Studenckiego Turnieju Gier Komputerowych ü Uczestnictwo w Paradzie Studentów

Samorząd studentów

Samorząd studentów

Dni SGGW

Dni SGGW

ü Pomoc techniczna w zarządzaniu siecią i oprogramowaniem na innych wydziałach ü Wyjazdy zagraniczne

ü Pomoc techniczna w zarządzaniu siecią i oprogramowaniem na innych wydziałach ü Wyjazdy zagraniczne (Sokrates – 20, Leonardo da Vinci – 8, inne – 27). ü AZS - studenci w reprezentacji koszykówki i piłki nożnej AZS SGGW, sekcjach: taekwondo i szachowej

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. Informatyka i Ekonometria

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. Informatyka i Ekonometria • Studia I stopnia – 150 miejsc, • Studia II stopnia – 90 miejsc. 2. Informatyka (studia inżynierskie) • Studia I stopnia – 150 miejsc www. wzim. sggw. pl

Dziękuję za uwagę!

Dziękuję za uwagę!