Socialarbetaren och den offentliga debatten UllaCarin Moberg Chef

  • Slides: 25
Download presentation
Socialarbetaren och den offentliga debatten Ulla-Carin Moberg Chef för Verksamhetsstöd/kommunikationschef Social resursförvaltning

Socialarbetaren och den offentliga debatten Ulla-Carin Moberg Chef för Verksamhetsstöd/kommunikationschef Social resursförvaltning

Social resursförvaltning Förvaltningsdirektör Michael Ivarson Ekonomi Jonas Lundqvist Tillståndsenheten Annelie Silvander HR Nicoline Blidberg

Social resursförvaltning Förvaltningsdirektör Michael Ivarson Ekonomi Jonas Lundqvist Tillståndsenheten Annelie Silvander HR Nicoline Blidberg Verksamhetsstöd Ulla-Carin Moberg Boende och socialjour Malin Östling Stöd till familjer och individer Marie Larsson Funktionsstöd Ingela Johansson Integration Helene Holmström Social utveckling Lotta Lidén-Lundgren 2

Offentlig debatt Medborgardialog av olika slag Seminarier/ debatter Konventionella medier Sociala medier

Offentlig debatt Medborgardialog av olika slag Seminarier/ debatter Konventionella medier Sociala medier

Varför bry sig om medier? • För att medier sätter dagordningen för vad som

Varför bry sig om medier? • För att medier sätter dagordningen för vad som är viktigt i samhällsdebatten • För att värna demokratin • För att nå brukare • För att skattebetalarna har rätt att veta hur vi jobbar • För att det är bra att vi blir granskade

Mediers uppdrag • Informera • Kommentera • Granska

Mediers uppdrag • Informera • Kommentera • Granska

Mediers dramaturgi • Polarisera • Personifiera • Pilesera (spetsa till)

Mediers dramaturgi • Polarisera • Personifiera • Pilesera (spetsa till)

Så här jobbar vi i Social resurs • • • En pressansvarig men ingen

Så här jobbar vi i Social resurs • • • En pressansvarig men ingen presstalesman/kvinna Alla får uttala sig i media men man måste inte Fyra kommunikatörer centralt Systematik kring medial uppmärksamhet Handbok för medier Anvisningar för sociala medier Kommunikationspolicy Introduktion med alla chefer om media Aktiva i medier

Medieanalys

Medieanalys

Några exempel… På hur medierna funkar, eller inte funkar, när det gäller socialt arbete

Några exempel… På hur medierna funkar, eller inte funkar, när det gäller socialt arbete

Kvällspress • GT Ingress: Nu kan GT avslöja att pengarna gått till tårtor, märkesvaror

Kvällspress • GT Ingress: Nu kan GT avslöja att pengarna gått till tårtor, märkesvaror och inköp i en av stadens mest exklusiva köksbutiker”. • Efter att faktafel tagits bort: Nu kan GT avslöja att pengarna gått till en tårta och ett köp av en riskokare i en av stadens köksbutiker

Uppdrag Granskning

Uppdrag Granskning

Uppdrag Granskning igen

Uppdrag Granskning igen

Forskning om Uppdrag Ganskning • Avhandling, Magnus Danielsson JMK, Stockholm, 2016 • Dramaturgin lika

Forskning om Uppdrag Ganskning • Avhandling, Magnus Danielsson JMK, Stockholm, 2016 • Dramaturgin lika viktig som innehållet. Redaktionen har köpt in en dramaturgisk konsult. • Slarv med skattemedel vanligt tema. Inkompetens, okänslighet och bedräglighet viktiga typer av normbrott. • Rättsnarrativ med känslofokus • Man driver en tes istället för att testa hypoteser • Roller: Hjälte, skurk, uppdragsgivare, expert, etc • Vård och omsorg mest granskat. Medierna själva minst granskat • När det gäller expertrollen är det oproportionerligt få som kommer från vård och omsorg men opropotionerligt många som kommer från media.

Sociala medier

Sociala medier

Filmer

Filmer

Lite lärdomar Förvänta er inte kärlek från medierna Att något blivit värre är lättare

Lite lärdomar Förvänta er inte kärlek från medierna Att något blivit värre är lättare att få spritt i medier Ju högre upp i hierarkin du är desto hårdare press Frivilligsektorn är till skillnad från soc oftast ”god” Det ställs sällan krav på ansvarstagande från våra brukare – men däremot förstås på oss tjänstemän • Leverera fakta • ”Bonda” med forskning • • •

Tack för mig!

Tack för mig!