Samen voor goede spoedzorg voor kwetsbare ouderen Idi

  • Slides: 19
Download presentation
Samen voor goede (spoed)zorg voor kwetsbare ouderen Idi de Boer, unithoofd SEH Martini Ziekenhuis

Samen voor goede (spoed)zorg voor kwetsbare ouderen Idi de Boer, unithoofd SEH Martini Ziekenhuis Jessica Buijs- Gutiérrez Molina, leidinggevende ZINN Marleen Keizer, toegepast gerontoloog Martini Ziekenhuis Martine van Zwieten, adviseur zorgbeleid TSN Thuiszorg Carlijn van Loon, locatiemanager Doktersdienst Groningen Marcel Bosma, inkoop wijkverpleging Menzis

Welkom Samenwerken verbindt, inspireert en versterkt!

Welkom Samenwerken verbindt, inspireert en versterkt!

Pilot Overbruggingszorg Aanleiding Verkeerde bed problematiek (avond/nacht/weekend) Samenwerken en versterken in de regio (noorden)

Pilot Overbruggingszorg Aanleiding Verkeerde bed problematiek (avond/nacht/weekend) Samenwerken en versterken in de regio (noorden) Doelmatig efficiënt werken Diensten en producten beschikbaar houden (beperkingen)

Vormgeving en doelen pilot Gestart oktober 2017 (pragmatisch) • Introductie en werkwijze afgestemd: huisartsen

Vormgeving en doelen pilot Gestart oktober 2017 (pragmatisch) • Introductie en werkwijze afgestemd: huisartsen (DDG) Menzis & betrokken thuiszorg partijen • Randvoorwaarde: financiering extra productie & goede communicatie tussen de disciplines • Doelen: –Cliënt zo lang mogelijk en verantwoord in eigen omgeving met de passende en noodzakelijke zorg –Klant en familie tevreden en geen zorgen over tijdelijk en acuut toezicht of controle thuis –Voorkomen van (overbodig) SEH bezoek en (onnodige) ziekenhuisopnamen –Voorkomen van onnodige ambulance vervoer of verplaatsing van kwetsbare ouderen

Werkwijze pilot Wanneer: avond/ nacht/ weekend Route: via DDG- zorgcentrale naar TSN-thuiszorg organisatie Vraagstelling:

Werkwijze pilot Wanneer: avond/ nacht/ weekend Route: via DDG- zorgcentrale naar TSN-thuiszorg organisatie Vraagstelling: Is cliënt al bekend bij een thuiszorg organisatie?

Resultaten Overbruggingszorg • Tot nu toe bijna 40 aanmeldingen • De helft hiervan is

Resultaten Overbruggingszorg • Tot nu toe bijna 40 aanmeldingen • De helft hiervan is ouder dan 80 jaar • 28 aanmeldingen in het weekend • 1 keer overgegaan tot ziekenhuisopname • Tot nu toe in 36% mogelijk opname voorkomen • In 45% duidelijke ELV vraag Aard van problematiek 1. Vallen 2. Complicatie bij chronische ziekte 3. Overbelasting cliëntsysteem

Ervaringen • Pilot 6 maanden aanlooptijd nodig gehad/ route • Capaciteit is tot nu

Ervaringen • Pilot 6 maanden aanlooptijd nodig gehad/ route • Capaciteit is tot nu toe haalbaar • Draagt bij aan doelmatig en efficiënt werken • Draagt bij aan langer thuis wonen • Samenwerken en sterk in de regio

Uitdagingen toekomst • Arbeidsproblematiek versus samenwerking • Aanmelding ELV (45% rechtstreeks doorstroom) • Complexiteit

Uitdagingen toekomst • Arbeidsproblematiek versus samenwerking • Aanmelding ELV (45% rechtstreeks doorstroom) • Complexiteit van zorg thuis (overbelasting mantelzorg) • Overbelasting thuiszorg organisaties • Kijken of het mogelijk is nog meer cliënten thuis te houden • Belangen versus samenwerking in de regio (partijen) • Inzicht beschikbare ELV plekken in de regio • Is er structureel toezicht nodig en dus WLZ? –Capaciteit WLZ

Ik weet het niet !!! Wat moeten we nu doen? Verpleging Top. Zorg Menzis

Ik weet het niet !!! Wat moeten we nu doen? Verpleging Top. Zorg Menzis WMO Huishouding Eigen bijdrage Verzorging en Verpleeghuizen Mantelzorg? WMO Hulpmiddele n Lange wachttijd in ziekenhuis Thuiszorg Zorgkantoor of Zorgverzekeraar of Gemeente

Hoe nieuwe samenwerking • Wees bereikbaar, beschikbaar, zichtbaar, collegiaal • Ontmoet elkaar, leer van

Hoe nieuwe samenwerking • Wees bereikbaar, beschikbaar, zichtbaar, collegiaal • Ontmoet elkaar, leer van elkaar • Zorg voor aanspreekpunt • Laat zien wat je doet • Toon interesse

Uitbreiding naar SEH Aanleiding pilot ‘nazorg SEH tijdens ANW uren’ • Ziekenhuis “En toen

Uitbreiding naar SEH Aanleiding pilot ‘nazorg SEH tijdens ANW uren’ • Ziekenhuis “En toen was er de griep” , gevolg schaarste in klinische capaciteit • Thuiszorg “Hoe bundelen we de krachten rondom ANW uren? ” • Huisarts “Patiënt herstelt beter in zijn eigen huis” • Menzis “stimuleren van integrale zorg voor kwetsbare mensen”

Kwetsbare ouderen op de SEH • 2017 29435 patienten behandeld op de SEH •

Kwetsbare ouderen op de SEH • 2017 29435 patienten behandeld op de SEH • 2017 9224 patienten waren 70 jaar en ouder • 64 % van deze groep patienten wordt opgenomen. • Uit steekproef in 2016 bleek 50 % van alle patienten van 70 jaar en ouder kwetsbaar.

Ons kent ons Krachtig samenwerken in de keten • Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nm.

Ons kent ons Krachtig samenwerken in de keten • Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nm. goede ketenzorg voor kwetsbare ouderen • Volgde eind 2017 de eerste gesprekken thuiszorg (vertegenwoordigd door TSN), doktersdienst (DDG) en ziekenhuis (MZH) • En zetten we “met stoom en kokend water” een proces in elkaar • Waar onze “samenwerkingservaring” heeft bijgedragen snel een “lean” proces te bouwen • Zodat we in april 2018 konden starten met “Acute wijkzorg vanaf de SEH”

Voor wie? • Geen medische noodzaak voor opname, maar terugkeer naar de bestaande thuissituatie

Voor wie? • Geen medische noodzaak voor opname, maar terugkeer naar de bestaande thuissituatie lijkt nu niet mogelijk. • Er is sprake van een zorgprobleem door een tijdelijke balansverstoring die na verwachting binnen een aantal dagen gaat verbeteren. • Het is waarschijnlijk dat een opname de situatie negatief zal beïnvloeden. • Er is sprake van noodzaak tot overbruggingszorg van zeer korte duur in de thuissituatie van de patiënt.

Ervaringen op SEH • Meer aandacht voor nazorg kwetsbare ouderen • Nu 5 casuistieken

Ervaringen op SEH • Meer aandacht voor nazorg kwetsbare ouderen • Nu 5 casuistieken waarbij patient met overbruggingszorg naar huis kon gaan. • Nabellen patienten wordt zeer op prijs gesteld • Aanvullende pijnstilling met regelmaat reden voor niet kunnen deelnemen aan de pilot • Bij twijfel naar Observatorium • Afstemming in de keten en samen komen tot nieuwe out of the box oplossingen zeer waardevol • Vervolg analyse patienten die zijn opgenomen door huisarts, SEHarts en geriater.

Uitdagingen • Worden patiënten die in aanmerking komen wel opgemerkt? • Zijn artsen en

Uitdagingen • Worden patiënten die in aanmerking komen wel opgemerkt? • Zijn artsen en verpleegkundigen zich bewust van de mogelijkheden? • Is er voldoende vertrouwen? Laten we patiënten met een gerust hart naar huis gaan?

Discussie • Kwaliteit van zorg versus effectieve bedrijfsvoering • Van overdiagnostiek naar onderdiagnostiek? •

Discussie • Kwaliteit van zorg versus effectieve bedrijfsvoering • Van overdiagnostiek naar onderdiagnostiek? • Vragen?

voor jullie aandacht

voor jullie aandacht