Hoofd en deelvragen PWS havo 4 dinsdag 30

  • Slides: 21
Download presentation
Hoofd- en deelvragen PWS havo 4 - dinsdag 30 mei 2017

Hoofd- en deelvragen PWS havo 4 - dinsdag 30 mei 2017

Waarom een hoofdvraag? Werken met een vraag is doelgericht: • rode draad voor schrijver

Waarom een hoofdvraag? Werken met een vraag is doelgericht: • rode draad voor schrijver • rode draad voor lezer/ beoordelaar • geeft structuur aan (alle onderdelen van) je onderzoek en tekst • maakt dus het onderzoek- én schrijfproces makkelijker & efficiënter

Onderzoeksvragen 7 eisen voor een goede hoofdvraag Passend binnen het profiel/ vak Geeft specifiek

Onderzoeksvragen 7 eisen voor een goede hoofdvraag Passend binnen het profiel/ vak Geeft specifiek aan waar het PWS over gaat/ Niet te globaal / Wees concreet Duidelijk afgebakend / Wees precies Bevat alle kernwoorden uit het thema Eenduidig / Houd het beperkt/ Onderzoekbaar Haalbaar / 80 studielasturen Open vraag / Geen ja- of nee-antwoord

Tip 1: Denk na over typen hoofdvragen Bedenk wat voor type hoofdvraag je wilt

Tip 1: Denk na over typen hoofdvragen Bedenk wat voor type hoofdvraag je wilt stellen. Wil je iets: • • • Vergelijken Beschrijven Verklaren Evalueren of…?

Typen hoofdvragen (1) • Type: Vergelijkende vraag “Wat zijn de verschillen en overeenkomsten bij

Typen hoofdvragen (1) • Type: Vergelijkende vraag “Wat zijn de verschillen en overeenkomsten bij armoede onder allochtonen in Nederland en in Duitsland? ” • Type: Beschrijvende vraag “Bij welke groepen allochtonen komt armoede in Nederland voor? ” • Type : Definiërende vraag “Wat is typerend voor armoede onder allochtonen in Nederland? ” • Type 4: Evaluerende vraag “Wat zijn de positieve kenmerken van het armoedebeleid voor allochtonen in Nederland? “

Typen hoofdvragen (2) • Type: Verklarende vraag “Wat zijn de belangrijkste oorzaken van armoede

Typen hoofdvragen (2) • Type: Verklarende vraag “Wat zijn de belangrijkste oorzaken van armoede van allochtonen in Nederland? ” • Type: Voorspellende vraag “Hoeveel armoede onder allochtonen in Nederland zal er waarschijnlijk zijn in 2025? ” • Type: Ontwerpende of adviserende vraag “Hoe kan armoede onder allochtonen in Nederland verminderd worden? ” • Type: Toetsende vraag “Zorgt voorlichting voor een toename van aanmeldingen van allochtonen onder de armoedegrens voor informatiebijeenkomsten? “

Hypothese? Een hypothese… • is een veronderstelling of aanname die voortkomt uit de theorie

Hypothese? Een hypothese… • is een veronderstelling of aanname die voortkomt uit de theorie • geeft een voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag • geeft een mogelijke relatie aan tussen verschillende aspecten • wordt in het onderzoek getoetst Bij sommige onderzoeksgebieden hoort een hypothese. Een hypothese kan een hoofdvraag vervangen, maar kan ook een manier zijn om de hoofdvraag te toetsen.

Voorbeeld hypothese Hoofdvraag: “Zorgt voorlichting voor een toename van aanmeldingen van allochtonen onder de

Voorbeeld hypothese Hoofdvraag: “Zorgt voorlichting voor een toename van aanmeldingen van allochtonen onder de armoedegrens voor informatiebijeenkomsten? ” • Hypothese 1: voorlichting zorgt voor een toename van aanmeldingen • Hypothese 2: voorlichting zorgt niet voor een toename van aanmeldingen

Waarom deelvragen? • Onderzoeksvraag is te groot om in één keer te beantwoorden •

Waarom deelvragen? • Onderzoeksvraag is te groot om in één keer te beantwoorden • Deelvragen zorgen voor structuur • Deelvragen behouden het overzicht in het onderzoek

Hoeveel deelvragen? • Geen afgesproken aantal • Alle vragen die nodig zijn om de

Hoeveel deelvragen? • Geen afgesproken aantal • Alle vragen die nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden • Denk aan beschrijvende vragen om een context / achtergrond te schetsen • Overleg altijd met je begeleider

Deelvragen 5 eisen bij voor goede deelvragen Ondersteunend bij de hoofdvraag / ondergeschikt Logische

Deelvragen 5 eisen bij voor goede deelvragen Ondersteunend bij de hoofdvraag / ondergeschikt Logische volgorde / wat moet eerst? Geen overdaad aan deelvragen / wat heb je echt nodig? Dezelfde eisen als de hoofdvraag - Niet te globaal - Duidelijk afgebakend - Eenduidig - Haalbaar - Open vraag

Voorbeeld van hoofdvraag (1) Voorbeeld van een hoofdvraag: ‘In hoeverre hebben mensen in landen

Voorbeeld van hoofdvraag (1) Voorbeeld van een hoofdvraag: ‘In hoeverre hebben mensen in landen die rijker zijn gemiddeld een grotere mate van geluk dan mensen in landen die armer zijn? ’ (Bovenstaande hoofdvraag is een vergelijkende vraag!)

Voorbeeld van deelvragen Voorbeelden van deelvragen: • Deelvraag 1: Wat is de gemiddelde ‘geluksscore’

Voorbeeld van deelvragen Voorbeelden van deelvragen: • Deelvraag 1: Wat is de gemiddelde ‘geluksscore’ van mensen in relatief rijke landen? • Deelvraag 2: Wat is de gemiddelde ‘geluksscore’ van mensen in relatief arme landen? • Deelvraag 3: Wat is het verschil in geluk tussen mensen in rijkere landen en in armere landen? Bij een vergelijkende hoofdvraag horen ook vergelijkende deelvragen!

Voorbeeld van een hoofdvraag (2) Voorbeeld van een hoofdvraag: Wat heeft Aletta Jacobs betekend

Voorbeeld van een hoofdvraag (2) Voorbeeld van een hoofdvraag: Wat heeft Aletta Jacobs betekend voor de positie van de vrouw in Nederland?

Voorbeeld van deelvragen Voorbeelden van deelvragen: • Hoe was de positie van de vrouw

Voorbeeld van deelvragen Voorbeelden van deelvragen: • Hoe was de positie van de vrouw in de tijd dat Aletta Jacobs opgroeide? • Wat was het effect van haar studie op de positie van andere vrouwen en op de positie van de universiteit? • Wat heeft Aletta Jacobs na haar studie voor de positie van vrouwen gedaan? • Wat was er aan het eind van haar leven in de positie van vrouwen veranderd? • Wat is er na het leven van Aletta Jacobs gebeurd met de positie van vrouwen?

Voorbeeld van een hypothese ‘Ik verwacht dat Aletta Jacobs veel heeft betekend voor de

Voorbeeld van een hypothese ‘Ik verwacht dat Aletta Jacobs veel heeft betekend voor de positie van intelligente vrouwen in Nederland, omdat ik denk dat het na haar studie voor andere vrouwen ook gemakkelijker werd om te gaan studeren en een baan te vinden. Voor de positie van andere vrouwen verwacht ik dat Aletta Jacobs geen grote betekenis heeft gehad. ’ Een hypothese hoeft overigens niet altijd uit te komen.

Voorbeeld van een hoofdvraag (3) Voorbeeld van een hoofdvraag: 'Waarom is de inflatie in

Voorbeeld van een hoofdvraag (3) Voorbeeld van een hoofdvraag: 'Waarom is de inflatie in Nederland tussen 2000 en 2009 zo snel gestegen? '

Voorbeelden van deelvragen Voorbeeld van deelvragen: • Wat was de stijging van de inflatie

Voorbeelden van deelvragen Voorbeeld van deelvragen: • Wat was de stijging van de inflatie in Nederland tussen 2000 en 2009? • Wat zijn oorzaken van inflatie? • Wat was tussen 2000 en 2009 de inflatie in de ons omringende landen?

Het onderzoek • • Je mag theorie en praktijk combineren Soms toets je de

Het onderzoek • • Je mag theorie en praktijk combineren Soms toets je de theorie in de praktijk Soms doe je meerdere kleine praktijkonderzoeken Bedenk altijd dat je onderzoek volledig moet zijn

De komende weken • • • Zelfstandig werken aan onderzoeksvraag en deelvragen Overleggen met

De komende weken • • • Zelfstandig werken aan onderzoeksvraag en deelvragen Overleggen met je partner Zoeken naar bronnen Aanleggen van een plan van aanpak Presenteren plan van aanpak op 20 juni beoordelingsmoment 1 • Alle benodigde informatie vind je in de Wikiwijs die je via de begeleider ontvangt.