SAKINYS Naudotas altinis httpualgiman dtiltas lt Pareng specialioji

  • Slides: 58
Download presentation
SAKINYS Naudotas šaltinis http//ualgiman. dtiltas. lt Parengė specialioji pedagogė Ana Stankutė kristianaweebly. com

SAKINYS Naudotas šaltinis http//ualgiman. dtiltas. lt Parengė specialioji pedagogė Ana Stankutė kristianaweebly. com

Sakinys Išplėstiniai ir neišplėstiniai sakiniai Vientisiniai ir sudėtiniai sakiniai Sudėtinio sakinio sąvoka Vienarūšės sakinio

Sakinys Išplėstiniai ir neišplėstiniai sakiniai Vientisiniai ir sudėtiniai sakiniai Sudėtinio sakinio sąvoka Vienarūšės sakinio dalys Kreipinys Sakinio dalys Pagrindinės sakinio dalys Antrininkės sakinio dalys Papildinys Aplinkybės Pažyminys

SAKINYS Sakinys yra gramatiškai susijusių žodžių grupė, turinti baigtinę intonaciją. Sakinys yra mažiausias bendravimo

SAKINYS Sakinys yra gramatiškai susijusių žodžių grupė, turinti baigtinę intonaciją. Sakinys yra mažiausias bendravimo vienetas. Tik juo galima ką nors pranešti, skatinti, ko nors klausti, pasakyti, kas vyksta, vyko, vyktų.

 Nė viena upė dar negrįžo iš jūros. Duona už auksą brangesnė. Kodėl žmonės

Nė viena upė dar negrįžo iš jūros. Duona už auksą brangesnė. Kodėl žmonės nesėdi namie? Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, o laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. Jei staiga dingtų visi keliai, tai kur tada eitų žmonės?

Sakinį gali sudaryti ir vienas žodis Rytas. Palaukit! Sninga.

Sakinį gali sudaryti ir vienas žodis Rytas. Palaukit! Sninga.

 Gramatiškai nesusiję žodžiai sakinio nesudaro Pvz. : dangus įsižiebti pirmosios žvaigždės. Danguje įsižiebė

Gramatiškai nesusiję žodžiai sakinio nesudaro Pvz. : dangus įsižiebti pirmosios žvaigždės. Danguje įsižiebė pirmosios žvaigždės.

 Sakinio ribas šnekamojoje kalboje rodo intonacija (pavyzdžiui, tiesioginio sakinio gale balsas nuleidžiamas, prieš

Sakinio ribas šnekamojoje kalboje rodo intonacija (pavyzdžiui, tiesioginio sakinio gale balsas nuleidžiamas, prieš kitą sakinį daroma pauzė), o rašomojoje – skyrybos ženklai (taškas, klaustukas, šauktukas, daugtaškis).

SAKINIO DALYS Žodžiai, sakinyje atsakantys į tam tikrus klausimus, vadinasi sakinio dalys. Apie avilius

SAKINIO DALYS Žodžiai, sakinyje atsakantys į tam tikrus klausimus, vadinasi sakinio dalys. Apie avilius tingiai dūzgė bitės. Kas dūzgė? – bitės. Ką veikė bitės? – dūzgė. Kur dūzgė? – apie avilius. Kaip dūzgė? – tingiai.

 Sakinio dalys skirstomos į pagrindines ir antrininkes sakinio dalis. Pagrindinės sakinio dalys yra

Sakinio dalys skirstomos į pagrindines ir antrininkes sakinio dalis. Pagrindinės sakinio dalys yra veiksnys ir tarinys. Jos sudaro sakinio gramatinį centrą ir negali priklausyti kitoms sakinio dalims. Tą centrą dažnai išplečia antrininkės sakinio dalys – papildinys, aplinkybės ir pažyminys.

 Motina skaitė laišką. Lauke sulojo šuo. Tušti puodai garsiai skamba. Gerdamas vandenį. arklys

Motina skaitė laišką. Lauke sulojo šuo. Tušti puodai garsiai skamba. Gerdamas vandenį. arklys žaismingai lūpomis sklaidė

IŠPLĖSTINIAI IR NEIŠPLĖSTINIAI SAKINIAI Pagal tai, ar sakiniuose yra antrininkių sakinio dalių (papildinių, aplinkybių,

IŠPLĖSTINIAI IR NEIŠPLĖSTINIAI SAKINIAI Pagal tai, ar sakiniuose yra antrininkių sakinio dalių (papildinių, aplinkybių, pažyminių) ar nėra, sakiniai skirstomi į išplėstinius ir neišplėstinius.

 Sakiniai, sudaryti tik iš pagrindinių sakinio dalių, yra neišplėstiniai, o turintys nors vieną

Sakiniai, sudaryti tik iš pagrindinių sakinio dalių, yra neišplėstiniai, o turintys nors vieną antrininkę sakinio dalį – išplėstiniai sakiniai.

Neišplėstiniai sakiniai Išplėstiniai sakiniai Saulė leidosi į padūmavusius Saulė leidosi. vakarus. Prieškambaryje garsiai sučirškia

Neišplėstiniai sakiniai Išplėstiniai sakiniai Saulė leidosi į padūmavusius Saulė leidosi. vakarus. Prieškambaryje garsiai sučirškia Sučirškia telefonas. Pakeliui mane užklupo smarkus Užklupo lietus. šaltas lietus. Miškas buvo pilnas paukščių Miškas buvo pilnas. balsų. Šildomės prie laužo. Stabteliu. Tarpduryje stabteliu.

VIENTISINIAI IR SUDĖTINIAI SAKINIAI Sakiniai į vientisinius ir sudėtinius skirstomi pagal gramatinių centrų skaičių.

VIENTISINIAI IR SUDĖTINIAI SAKINIAI Sakiniai į vientisinius ir sudėtinius skirstomi pagal gramatinių centrų skaičių. Vieną gramatinį centrą turintys sakiniai yra vientisiniai: Darbas žmogaus negadina. Pliūptelėjo sodrus pavasario lietus.

 Sakiniai, turintys du ir daugiau gramatinių centrų – sudėtiniai: Drėgnais laukais atzvimbia vėsios

Sakiniai, turintys du ir daugiau gramatinių centrų – sudėtiniai: Drėgnais laukais atzvimbia vėsios bitės ir tyliai švilpia paukštis žolėje. Malūno užtvankoje vienodai šniokščia vanduo, už miestelio pukši traktorius, prie savo namelio medyje tarška varnėnas. Kelias, kuriuo ji eina, veda per mišką.

VIENTISINIS SAKINYS Sakinys, turintis tik vieną gramatinį centrą, yra vientisinis sakinys. Upės teka į

VIENTISINIS SAKINYS Sakinys, turintis tik vieną gramatinį centrą, yra vientisinis sakinys. Upės teka į jūrą. Tu mamai grąžinai jėgas ir viltį. Žemutinėj pily užgeso paskutinė šviesa. Tolumoje dar tebegriaudėjo. Tėvas krapšto, rausia mažus griovelius ir kažką niūniuoja sau po nosim. Ežere nardė lydekos, kuojos, ešeriai. Pastaba. Jeigu sakinyje yra vienas veiksnys ir keli jį apibūdinantys tariniai arba keli veiksniai ir vienas tarinys, toks sakinys yra vientisinis.

PAGRINDINĖS SAKINIO DALYS Veiksnys yra pagrindinė sakinio dalis, kuri atsako į klausimą kas? Veiksniu

PAGRINDINĖS SAKINIO DALYS Veiksnys yra pagrindinė sakinio dalis, kuri atsako į klausimą kas? Veiksniu paprastai pasakomas asmuo arba daiktas, kuris ką nors veikia (veikė, veikdavo. . . ), koks nors ar kas nors yra (buvo, būdavo. . . ).

 Saulė kaitina be jokio vėjelio. Kas kaitina? – saulė. Jie tuojau atplauks. Kas

Saulė kaitina be jokio vėjelio. Kas kaitina? – saulė. Jie tuojau atplauks. Kas atplauks? – jie. Motina buvo laiminga. Kas buvo laiminga? – motina. Leonas buvo išvažiavęs į Džiugus. Kas buvo išvažiavęs? – Leonas. Vakare pradėjo rinktis žmonės. Kas pradėjo rinktis? – žmonės.

 Veiksnys dažniausiai reiškiamas daiktavardžio ir įvardžio vardininku. Jis taip pat gali būti reiškiamas

Veiksnys dažniausiai reiškiamas daiktavardžio ir įvardžio vardininku. Jis taip pat gali būti reiškiamas daiktavardiškai vartojamais būdvardžių, skaitvardžių, dalyvių vardininkais, veiksmažodžio bendratimi, padalyviu.

PAGRINDINIAI VEIKSNIO REIŠKIMO BŪDAI Daiktavardžio vardininku Diena juokiasi iš nakties darbo. Pro langą įsibrauna

PAGRINDINIAI VEIKSNIO REIŠKIMO BŪDAI Daiktavardžio vardininku Diena juokiasi iš nakties darbo. Pro langą įsibrauna saulė. Jau krykščia kregždės po langu.

 Įvardžio vardininku Visi ilgai žiūrėjo į degantį laužą. Aš sustojau po ošiančiu ąžuolu.

Įvardžio vardininku Visi ilgai žiūrėjo į degantį laužą. Aš sustojau po ošiančiu ąžuolu. Jūs būkite tvirti, iškęskit lemties smūgius. Tai buvo mano klasės draugas.

 Būdvardžio vardininku Baltas balto nesuteps. Aklas aklą netoli tenuves. Sotus alkano neužjaučia.

Būdvardžio vardininku Baltas balto nesuteps. Aklas aklą netoli tenuves. Sotus alkano neužjaučia.

 Skaitvardžio vardininku Du bėga, du veja. Veiksmažodžio bendratimi Delsti neišmintinga ir pavojinga. Laukti

Skaitvardžio vardininku Du bėga, du veja. Veiksmažodžio bendratimi Delsti neišmintinga ir pavojinga. Laukti buvo nenaudinga. Mokytis — mano pareiga.

 Veiksnys gali būti reiškiamas ne tik vienu savarankišku žodžiu, bet ir dviejų ar

Veiksnys gali būti reiškiamas ne tik vienu savarankišku žodžiu, bet ir dviejų ar kelių žodžių junginiu, samplaika ar net posakiu: Prie tilto stovėjo žmonių būrelis. Daugumas gyventojų buvo plento darbininkai. Mes visi mokomės gyventi ir dirbti. Mes su Stepuku sukom žilvičio švilpukus. Buvo matyti liepsnos kylant.

 Vilniaus universitetas buvo įkurtas 1579 metais. Tarp kalnų tyvuliavo ežerai ežeriukai. Netrukus pasigirdo

Vilniaus universitetas buvo įkurtas 1579 metais. Tarp kalnų tyvuliavo ežerai ežeriukai. Netrukus pasigirdo , , Atskrend sakalėlis per žalią girelę. . . “ Įsidėmėtina, kad pažyminys, apibūdinantis veiksnį, nėra jo sudėtinė dalis. Plg. : Atėjo šalta žiema. Tolimas svečias visada laukiamas.

TARINYS Tarinys yra pagrindinė sakinio dalis, kuria teigiamas arba neigiamas tam tikras veiksmas, būsena

TARINYS Tarinys yra pagrindinė sakinio dalis, kuria teigiamas arba neigiamas tam tikras veiksmas, būsena ar ypatybė. Tarinys rodo, ką veikia (veikė, veikdavo. . . ) veiksniu žymimas asmuo ar daiktas, koks ar kas jis yra (buvo. . . ).

 Tarinys yra pagrindinė sakinio dalis, kuria ką nors pasakome (tariame) apie veiksnį: ką

Tarinys yra pagrindinė sakinio dalis, kuria ką nors pasakome (tariame) apie veiksnį: ką veiksnys veikia? kas jis (veiksnys) yra? koks jis (veiksnys) yra? Erelis išskėtė sparnus. Ta ugnis niekada neužges. Įspūdis buvo didelis. Pamoka buvo įpusėjusi. Mūsų vaikai yra mūsų sparnai. Nuo karščio net jūros vanduo ėmė virti.

ANTRININKĖS SAKINIO DALYS Antrininkėms sakinio dalims priklauso papildinys, pažyminys, jo rūšis priedėlis ir įvairios

ANTRININKĖS SAKINIO DALYS Antrininkėms sakinio dalims priklauso papildinys, pažyminys, jo rūšis priedėlis ir įvairios aplinkybės.

PAPILDINYS Papildinys yra antrininkė sakinio dalis, kuri atsako į klausimus ko? kam? ką? kuo?

PAPILDINYS Papildinys yra antrininkė sakinio dalis, kuri atsako į klausimus ko? kam? ką? kuo? Šie klausimai keliami iš tarinio. Negirk pradžios, girk pabaigą. Ko negirk? – pradžios. Ką girk? – pabaigą. Lepinamam vaikui ragai dygsta. Kam ragai dygsta? — vaikui.

 Brolis sakė teisybę. Ką sakė? – teisybę. Tėvo žodžiai mus džiugina. Ką džiugina?

Brolis sakė teisybę. Ką sakė? – teisybę. Tėvo žodžiai mus džiugina. Ką džiugina? – mus. Paskui šalia išgirdau bekalbant. Ką išgirdau? – bekalbant. Šaukštu proto neįkrėsi. Kuo neįkrėsi? – šaukštu. Ko neįkrėsi? – proto.

 Papildinys reiškiamas tomis pačiomis kalbos dalimis kaip ir veiksnys – dažniausiai daiktavardžiu ir

Papildinys reiškiamas tomis pačiomis kalbos dalimis kaip ir veiksnys – dažniausiai daiktavardžiu ir įvardžiu, taip pat daiktavardiškai vartojamu būdvardžiu ir dalyviu, veiksmažodžio bendratimi ir padalyviu.

1. DAIKTAVARDŽIO, ĮVARDŽIO IR KITŲ KALBOS DALIŲ: a) kilmininku Krūtinė prisipildė gervių klyksmo. Šiluma

1. DAIKTAVARDŽIO, ĮVARDŽIO IR KITŲ KALBOS DALIŲ: a) kilmininku Krūtinė prisipildė gervių klyksmo. Šiluma kaulų nelaužo. Čia kiškio tupėta. Tu negąsdink manęs. Žmonės gedėjo žuvusiųjų. Baltas balto nesuteps. Septyni vieno nelaukia

1. DAIKTAVARDŽIO, ĮVARDŽIO IR KITŲ KALBOS DALIŲ: b) naudininku Dideliam laivui plačių vandenų reikia.

1. DAIKTAVARDŽIO, ĮVARDŽIO IR KITŲ KALBOS DALIŲ: b) naudininku Dideliam laivui plačių vandenų reikia. Drąsumas drąsumui nelygus. Aš tau parodysiu kelią. Saulė visiems šviečia. Turtingam ir aitvaras neša. Penktajam 1 iepė palaukti.

1. DAIKTAVARDŽIO, ĮVARDŽIO IR KITŲ KALBOS DALIŲ: c) galininku Petras suprato pavojų. Dekite laužą!

1. DAIKTAVARDŽIO, ĮVARDŽIO IR KITŲ KALBOS DALIŲ: c) galininku Petras suprato pavojų. Dekite laužą! Aukštą visi pamato. Leisk mane arčiau prie ugnies.

1. DAIKTAVARDŽIO, ĮVARDŽIO IR KITŲ KALBOS DALIŲ: d) įnagininku Pirštu duonos neatrieksi. Pažadais sotus

1. DAIKTAVARDŽIO, ĮVARDŽIO IR KITŲ KALBOS DALIŲ: d) įnagininku Pirštu duonos neatrieksi. Pažadais sotus nebūsi. Juo galima pasitikėti. e) linksniais su prielinksniais Papasakok apie Suomiją. Teisybė už saulę šviesesnė. Su pilvu nepasiginčysi. Norėčiau pasikalbėti su tavimi.

 2. Veiksmažodžio bendratimi Berniukui atnešė valgyti. 3. Padalyviu Niekas negirdėjo šaudant.

2. Veiksmažodžio bendratimi Berniukui atnešė valgyti. 3. Padalyviu Niekas negirdėjo šaudant.

APLINKYBĖS Aplinkybės yra antrininkės sakinio dalys, kurios atsako į klausimus kur? kada? kaip? kiek?

APLINKYBĖS Aplinkybės yra antrininkės sakinio dalys, kurios atsako į klausimus kur? kada? kaip? kiek? kodėl? kuriuo tikslu? . . Šie klausimai keliami iš tarinio. Didelė išmintis mažoj galvoj sutelpa. Kur sutelpa? – galvoj. Dabar prasidės pats darbo įkarštis. Kada prasidės? – dabar. Lauke triukšmingai sulojo šuo. Kur sulojo? – lauke. Kaip sulojo? – triukšmingai.

 Galėjai bent metrą pasukti į šoną. Kiek galėjai pasukti? – bent metrą. Kur

Galėjai bent metrą pasukti į šoną. Kiek galėjai pasukti? – bent metrą. Kur pasukti? – į šoną. Taip visados atsitinka dėl išsiblaškymo. Kaip atsitinka? – taip. Kada atsitinka? – visados. Dėl ko atsitinka? – dėl išsiblaškymo.

Pagal reikšmę aplinkybės skirstomos į vietos, laiko, būdo. kiekybės, priežasties, tikslo, sąlygos nuolaidos aplinkybes.

Pagal reikšmę aplinkybės skirstomos į vietos, laiko, būdo. kiekybės, priežasties, tikslo, sąlygos nuolaidos aplinkybes.

PAŽYMINYS Pažyminys – antrininkė sakinio dalis, kuri jungiama prie daiktavardžiu reiškiamos sakinio dalies ir

PAŽYMINYS Pažyminys – antrininkė sakinio dalis, kuri jungiama prie daiktavardžiu reiškiamos sakinio dalies ir žymi daikto požymį bei atsako į klausimus koks? kokia? kuris? kuri? kelintas? kelinta? kieno?

 Pažyminys apibūdina daiktavardžiais reiškiamas sakinio dalis: veiksnį, papildinį, kai kurias aplinkybes, tarinio vardinę

Pažyminys apibūdina daiktavardžiais reiškiamas sakinio dalis: veiksnį, papildinį, kai kurias aplinkybes, tarinio vardinę dalį. Šaltas prakaitas žliaugte žliaugia. Koks prakaitas? – šaltas. Skrenda naktis pro banguojantį debesį. Kokį debesį? – banguojantį. Žvyruotu pylimu sučežėjo žingsniai. Kokiu pylimu – žvyruotu.

 Rudens giedra neilgai tetveria. Kieno giedra? – rudens. Ilžė – paklusni anytos marti.

Rudens giedra neilgai tetveria. Kieno giedra? – rudens. Ilžė – paklusni anytos marti. Kokia marti? – paklusni. Kieno marti – anytos. Šiltoje pastogėje buvo šalta. Kokioje pastogėje? – šiltoje.

 Pagrindinė kalbos dalis, kuria reiškiamas pažyminys, yra būdvardis. Be to, pažyminiu dažnai gali

Pagrindinė kalbos dalis, kuria reiškiamas pažyminys, yra būdvardis. Be to, pažyminiu dažnai gali eiti daiktavardis, įvardis, skaitvardis, dalyvis. Pažyminiu apibūdinama sakinio dalis vadinama pažymimuoju žodžiu. Pateiktuosiuose sakiniuose tokie žodžiai yra prakaitas, debesį, pylimu, giedra, marti, pastogėje.

VIENARŪŠĖS SAKINIO DALYS Sakinio dalys, atsakančios į tą patį klausimą ir susijusios su kuria

VIENARŪŠĖS SAKINIO DALYS Sakinio dalys, atsakančios į tą patį klausimą ir susijusios su kuria nors viena sakinio dalimi, yra vienarūšės sakinio dalys.

 Senas laikrodis skaičiavo sekundes, minutes, valandas. Ką skaičiavo? – sekundes, minutes, valandas –

Senas laikrodis skaičiavo sekundes, minutes, valandas. Ką skaičiavo? – sekundes, minutes, valandas – vienarūšiai papildiniai čia valdomi tarinio skaičiavo. Jonas arė ir akėjo kiauras dienas. Ką veikė Jonas? – arė ir akėjo – vienarūšiai tariniai arė, akėjo tarpusavio sąsajos ryšiu susiję su veiksniu Jonas.

 Ilgai dulkė smulkus, įkyrus lietus. Koks lietus? – smulkus, įkyrus – vienarūšiai pažyminiai

Ilgai dulkė smulkus, įkyrus lietus. Koks lietus? – smulkus, įkyrus – vienarūšiai pažyminiai smulkus, įkyrus apibūdina veiksnį lietus ir yra su juo suderinti. Valandos slenka lėtai, skausmingai. Kaip slenka? – lėtai, skausmingai – vienarūšės būdo aplinkybės lėtai, skausmingai yra prišlietos prie tarinio slenka. Povilas nuėjo iki daržinės, atidarė duris ir pasižiūrėjo į vidų. Ką veikė Povilas? – nuėjo, atidarė ir pasižiūrėjo – vienarūšiai tariniai nuėjo, atidarė, pasižiūrėjo tarpusavio sąsajos ryšiu yra susiję su veiksniu Povilas.

 Sakinio dalys, atsakančios į tą patį klausimą, bet priklausančios ne tai pačiai sakinio

Sakinio dalys, atsakančios į tą patį klausimą, bet priklausančios ne tai pačiai sakinio daliai, nėra vienarūšės. Antai sakinyje Mokyklos kieme stovėjo muziejaus autobusas yra du nederinamieji pažyminiai (mokyklos, muziejaus), atsakantys į tą patį klausimą (kieno? ), bet pirmasis priklauso vietos aplinkybei kieme, o antrasis – veiksniui autobusas.

 Vienarūšėmis sakinio dalimis nelaikomos ir tikslinamosios aplinkybės. Kitoje ežero pusėje, ant kalvos, taip

Vienarūšėmis sakinio dalimis nelaikomos ir tikslinamosios aplinkybės. Kitoje ežero pusėje, ant kalvos, taip pat stovėjo trobelė. Vidudienį, per pačią kaitrą, prie upės atskubėjo du berniukai.

VIENARŪŠIŲ SAKINIO DALIŲ JUNGTUKAI Vienarūšės sakinio dalys viena su kita gali būti jungiamos sujungiamaisiais

VIENARŪŠIŲ SAKINIO DALIŲ JUNGTUKAI Vienarūšės sakinio dalys viena su kita gali būti jungiamos sujungiamaisiais jungtukais ir, o, bet, tačiau, arba, bei, nei ir kt. Vyrai paleido į darbų kirvius ir pjūklus. Melagis pasaulį pereis, bet nesugrįš. Bušė nieko nebesakė, o ėmėsi darbo. Niekas laukuose nedirbo, nevažiavo į malūną ar pas kalvį, nelankė kaimynų. Čia gerai kibdavo kuojos, ešeriai bei kitos žuvys.

 Norint paryškinti sakinio dalių vienarūšiškumą, kai kurie jungtukai kartojami prieš kiekvieną vienarūšę sakinio

Norint paryškinti sakinio dalių vienarūšiškumą, kai kurie jungtukai kartojami prieš kiekvieną vienarūšę sakinio dalį. Visi staiga pamiršo ir liūdesį, ir skausmą. Nei į kairę, nei į dešinę nebuvo jokio kelio. Svečius į stotį lydės arba Algirdas, arba Modestas.

KREIPINYS Žodis arba žodžių junginys, kuriuo kreipiamės į asmenį ar daiktą, vadinasi kreipinys. Jūra,

KREIPINYS Žodis arba žodžių junginys, kuriuo kreipiamės į asmenį ar daiktą, vadinasi kreipinys. Jūra, bičiule šaltoji, liaukis man širdį kamuoti. Laba diena, pone Pumputi. Kur skubi, paklydęs laive?

 Kreipiniai reiškiami daiktavardžio šauksmininku. Jie gali būti išplėsti derinamaisiais ir nederinamaisiais pažyminiais, priedėliu.

Kreipiniai reiškiami daiktavardžio šauksmininku. Jie gali būti išplėsti derinamaisiais ir nederinamaisiais pažyminiais, priedėliu. Kas tu esi, žmogau, ir kur tu keliauji? Vakarinio dangaus šviesoje koks gražus tavo veidas, gimtine! Ei, žemėtos šaknys, kaip tamsoj jūs matot? Skambėkit, rytmečio gatvės, skambėkit! Skambėkit, bažnyčių varpai, skambėkite, bokštai!

 Kreipinys gali būti išreikštas ir daiktavardiškai pavartotu įvardžiuotiniu būdvardžiu. Brangioji, tu esi angelas.

Kreipinys gali būti išreikštas ir daiktavardiškai pavartotu įvardžiuotiniu būdvardžiu. Brangioji, tu esi angelas. Mieloji mano, šeimininkė čia esu aš, Katrė Žaliūgienė. Kreipinys gali būti sakinio pradžioje, viduryje ir gale. Žmogau, aš žemėj atradau įmintas tavo pėdas. Nutūpk, dagili, ant mano delno. Amžiais tu šlamėsi, šilkalapi uosi.

 Kreipiniu ne tik kreipiamės į asmenį ar daiktą, bet dažnai pasakome ir savo

Kreipiniu ne tik kreipiamės į asmenį ar daiktą, bet dažnai pasakome ir savo požiūrį į jį. Mažybiniais, maloniniais daiktavardžiais išreikšti kreipiniai rodo, kad asmenys, daiktai, į kuriuos asmuo kreipiasi, yra jam artimi, brangūs. O menkinamąją ar niekinamąją reikšmę turinčiais daiktavardžiais kreipiamasi į tuos, kurie neigiamai vertinami.

 Dukryte, eik į savo kambarį ir ruošk pamokas. Jaunų dienų mieli draugai, atėjo

Dukryte, eik į savo kambarį ir ruošk pamokas. Jaunų dienų mieli draugai, atėjo laikas atsiskirti. Ne tavo reikalas, kvailas pone, domėtis, kas mano širdy. Tu, nenaudėli, dėl ko taip iškeli nosį? Tylėk, gyvatės liežuvi! Tuoj perskelsiu teutonišką makaulę. Kreipiniai sakinyje skiriami dažniausiai kableliais.

SUDĖTINIO SAKINIO SĄVOKA Sakinys, turintis du ar kelis gramatinius centrus, yra sudėtinis sakinys. Ore

SUDĖTINIO SAKINIO SĄVOKA Sakinys, turintis du ar kelis gramatinius centrus, yra sudėtinis sakinys. Ore lekiojo snaigės, ir šaltas vėjas skverbėsi už apykaklės. Paskui Giedrius paprašė, kad Mikas pakalbintų Raselę. Sugirgždėjo durys, padvelkė lauko šaltis, į pirkią įžengė grįžusi mama.

 Gyvieji vabalėliai taip pat netyli: pagrioviais varlės kurkia, vabolės birbdamos laksto, aviliuose bitės

Gyvieji vabalėliai taip pat netyli: pagrioviais varlės kurkia, vabolės birbdamos laksto, aviliuose bitės ūžia, kita bitelė susivėlusi zyzdama parlekia, paprūdyje lakštingala be perstojo pleška, eglėj ir gegužė susijuokusi pradėjo kukuoti.

Vientisiniai sakiniai Sudėtiniai sakiniai Nuo ežero papūtė šalto oro srovė. Pievoje krito gaili rasa.

Vientisiniai sakiniai Sudėtiniai sakiniai Nuo ežero papūtė šalto oro srovė. Pievoje krito gaili rasa. srovė, ir pievoje krito gaili rasa. Upė buvo atslūgusi į savo vagą, Slėsnumose tebetelkšojo tačiau slėsnumose tebetelkšojo vanduo. Ateidavo ilgos rudens ir žiemos naktys. Aš dažnai sapnuodavau tą tolimą ežerą. Užsnūdo vėjas. Nustojo šlamėti rugiai. Ateidavo ilgos rudens ir žiemos naktys, aš dažnai sapnuodavau tą tolimą ežerą. Užsnūdo vėjas, nustojo šlamėti rugiai.