SUDTINIAI SUJUNGIAMIEJI SAKINIAI SUDTINI SUJUNGIAMJ SAKINI POYMIAI 1

  • Slides: 20
Download presentation
SUDĖTINIAI SUJUNGIAMIEJI SAKINIAI

SUDĖTINIAI SUJUNGIAMIEJI SAKINIAI

SUDĖTINIŲ SUJUNGIAMŲJŲ SAKINIŲ POŽYMIAI 1. Sudėtinio sujungiamojo sakinio dėmenys yra savarankiški. 2. Jungtukai jų

SUDĖTINIŲ SUJUNGIAMŲJŲ SAKINIŲ POŽYMIAI 1. Sudėtinio sujungiamojo sakinio dėmenys yra savarankiški. 2. Jungtukai jų dėmenų santykio neapibrėžia, iš vieno dėmens negalima iškelti klausimo kitam dėmeniui. 3. Tokius dėmenis nesunku paversti vientisiniais sakiniais. PVZ. : Mes užlipom ant kopų, ir prieš mūsų akis atsivėrė jūra.

PAGAL DĖMENŲ SĄVEIKAVIMĄ/JUNGTUKUS SKIRIAMI KETURI SUDĖTINIŲ SUJUNGIAMŲJŲ SAKINIŲ TIPAI

PAGAL DĖMENŲ SĄVEIKAVIMĄ/JUNGTUKUS SKIRIAMI KETURI SUDĖTINIŲ SUJUNGIAMŲJŲ SAKINIŲ TIPAI

BRAIŽOME LENTELĘ TIPAS SUDEDAMASIS PRIEŠINAMASIS BEI GRETINAMASIS SKIRIAMASIS PAREMIAMASIS JUNGTUKAI REIKŠMĖ PAVYZDŽIAI

BRAIŽOME LENTELĘ TIPAS SUDEDAMASIS PRIEŠINAMASIS BEI GRETINAMASIS SKIRIAMASIS PAREMIAMASIS JUNGTUKAI REIKŠMĖ PAVYZDŽIAI

SUDEDAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI JUNGTUKAI: ir, ir. . . ir, nei. . . nei, tai.

SUDEDAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI JUNGTUKAI: ir, ir. . . ir, nei. . . nei, tai. . . tai, čia. . . čia; REIKŠMĖ: vienu metu arba vienas paskui kitą vykstantys reiškiniai ar veiksmai. PAVYZDŽIAI: Netrukus prieangyje subildėjo žingsniai, ir kažkas pasibeldė į duris.

PRIEŠINAMOJO BEI GRETINAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI JUNGTUKAI: o, bet, tačiau, tik; REIKŠMĖ: a)vieno dėmens turinys

PRIEŠINAMOJO BEI GRETINAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI JUNGTUKAI: o, bet, tačiau, tik; REIKŠMĖ: a)vieno dėmens turinys priešinamas arba b) gretinamas su kito dėmens turiniu. PAVYZDŽIAI: a)Pro langus švietė saulė, bet kambary nebuvo jauku. b)Pavasaris barsto, o ruduo renka.

SKIRIAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI JUNGTUKAI: ar, arba, ar. . . ar, arba. . . arba;

SKIRIAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI JUNGTUKAI: ar, arba, ar. . . ar, arba. . . arba; REIKŠMĖ: pasakomi reiškiniai ir veiksmai, iš kurių galimas vienas arba kitas. PAVYZDŽIAI: Arba jį baimė sukaustė, arba piktas žodis žeidė.

PAREMIAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI JUNGTUKAI: tai, taigi, tad, dėl to, todėl, užtat, užtai. REIKŠMĖ: vieno

PAREMIAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI JUNGTUKAI: tai, taigi, tad, dėl to, todėl, užtat, užtai. REIKŠMĖ: vieno dėmens turinys paremia kito dėmens turinį. PAVYZDŽIAI: Šiandien lyja, todėl liksiu namie.

PASAKYKITE, KURIUOSE SAKINIUOSE JUNGTUKAI JUNGIA SAKINIO DĖMENIS, O KURIUOSE VIENARŪŠES SAKINIO DALIS 1. Juozas

PASAKYKITE, KURIUOSE SAKINIUOSE JUNGTUKAI JUNGIA SAKINIO DĖMENIS, O KURIUOSE VIENARŪŠES SAKINIO DALIS 1. Juozas ieškos savyje kažkokių akivaizdžių privalumų ir sugebėjimų, o jų neradęs pasijus niekam tikęs, nereikalingas. Jo niekas nemyli, bet už ką gi jį turėtų mylėti? 2. Jo niekas nemyli, bet už ką gi jį turėtų mylėti? 3. Proga pasitaiko, bet nesikartoja.

IŠRAŠYKITE VEIKSNIUS IR TARINIUS 4. Jis be paliovos brausis į priekį, o Juozas, priešingai,

IŠRAŠYKITE VEIKSNIUS IR TARINIUS 4. Jis be paliovos brausis į priekį, o Juozas, priešingai, dels, lūkuriuos, trauksis atapustom telaukdamas, kada ant jo kas užriks. 5. Veidą užlieja saulės spinduliai, ir jis prie kaktos pakelia plaštaką. 6. Juoda tamsybė užgulė žemę, bet nuo sniego rodėsi baltesnė už dangų.

SKYRYBOS TAISYKLĖS

SKYRYBOS TAISYKLĖS

PRIVALOMOSIOS SKYRYBOS TAISYKLĖS 1. Kableliu skiriami visi dėmenys, sujungti pavieniais jungtukais, išskyrus jungtukus ir,

PRIVALOMOSIOS SKYRYBOS TAISYKLĖS 1. Kableliu skiriami visi dėmenys, sujungti pavieniais jungtukais, išskyrus jungtukus ir, arba, nei. 2. Kableliu skiriami visi dėmenys, sujungti poriniais jungtukais.

PASIRENKAMOSIOS SKYRYBOS TAISYKLĖS • Kableliu gali būti skiriami dėmenys, sujungti neporiniais jungtukais ir, arba,

PASIRENKAMOSIOS SKYRYBOS TAISYKLĖS • Kableliu gali būti skiriami dėmenys, sujungti neporiniais jungtukais ir, arba, nei, kai norima parodyti jų prasminį ir intonacinį savarankiškumą.

PRATYBOS (IŠ SENO MĖLYNO VADOVĖLIO) • 8 pratimas (paaiškinti skyrybą, nurodyti sujungimo tipą) psl.

PRATYBOS (IŠ SENO MĖLYNO VADOVĖLIO) • 8 pratimas (paaiškinti skyrybą, nurodyti sujungimo tipą) psl. 178 • 10 pratimas (sudėti skyrybos ženklus, nurodyti vientisinius sakinius) psl. 179 • 13 pratimas (paaiškinti skyrybos ženklus) psl. 180 • 14 pratimas ( sudėti skyrybos ženklus) psl. 180 • Namie: 11 ir 12 pratimai iš 179 -180 psl.

SINTAKSINIAI SINONIMAI

SINTAKSINIAI SINONIMAI

ANALIZUOJAME SAKINIUS A. Atėjo vakaras ir šviesos užgeso. B. Atėjo vakaras, šviesos užgeso. C.

ANALIZUOJAME SAKINIUS A. Atėjo vakaras ir šviesos užgeso. B. Atėjo vakaras, šviesos užgeso. C. Atėjo vakaras, tai šviesos užgeso. D. Kadangi atėjo vakaras, tai šviesos užgeso. E. Gatvės žibintų šviesa prigeso ir dingo. F. Gatvės žibintų šviesa prigeso ir visi žmonės dingo.

SINONIMINIAI PAREMIAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI • Artimi priežasties, sąlygos ir laiko šalutiniams sakiniams. Pvz. :

SINONIMINIAI PAREMIAMOJO SUJUNGIMO SAKINIAI • Artimi priežasties, sąlygos ir laiko šalutiniams sakiniams. Pvz. : A Dėdė buvo malonus, dėl to berniukas pasitikėjo juo. B Kadangi dėdė buvo malonus, tai berniukas pasitikėjo juo. C Jei dėdė bus malonus, tai berniukas pasitikės juo. D Kai dėdė bus malonus, berniukas pasitikės juo.

SINONIMINIAI PRIEŠINIO SUJUNGIMO SAKINIAI • Artimi nuolaidos aplinkybės šalutiniams sakiniams. Pvz. : A Dėdė

SINONIMINIAI PRIEŠINIO SUJUNGIMO SAKINIAI • Artimi nuolaidos aplinkybės šalutiniams sakiniams. Pvz. : A Dėdė buvo malonus, tačiau berniukas juo nepasitikėjo. B Nors dėdė buvo malonus, berniukas juo nepasitikėjo.

UŽDUOTIS. SUJUNGIAMUOSIUS SAKINIUS PAKEISKITE PRIJUNGIAMAISIAIS (SU JUNGTUKAIS KADANGI, JEI, KAI, NORS) 1. Kiekvienas Kadangi/jei

UŽDUOTIS. SUJUNGIAMUOSIUS SAKINIUS PAKEISKITE PRIJUNGIAMAISIAIS (SU JUNGTUKAIS KADANGI, JEI, KAI, NORS) 1. Kiekvienas Kadangi/jei iš kiekvienas mūsų galiišbūti mūsų autoritetas, gali būti autoritetas, todėl turime stengtis elgtis tinkamai. 2. Internetinė Kadangi/jei erdvė internetinė padeda erdvė susikurti padeda virtualią susikurti žvaigždės virtualiąaplinką, žvaigždės tad šiandieninis aplinką, tai šiandieninis jaunimas žavisi jaunimas savimi žavisi ir laukia savimi gerbėjų. ir laukia gerbėjų. 3. Teigiami Nors teigiami pavyzdžiai uždega ir įkvepia, o neigiami gali įstumti į į pavojų. 4. Brandaus Nors brandaus žmogaus idealas veda į priekį, bet nebrandusžmogus rinkdamasis rizikuoja suklysti.

NAMŲ DARBAS • Parašyti rašinėlį „Kokiu žmogumi jūs šiuo metu žavitės? “ • Kuo

NAMŲ DARBAS • Parašyti rašinėlį „Kokiu žmogumi jūs šiuo metu žavitės? “ • Kuo šis žmogus traukia, kodėl patinka, kuo jums svarbus.