PS litosfra video video video video Msta zemtesen

  • Slides: 25
Download presentation
PS - litosféra

PS - litosféra

video

video

video

video

video

video

video

video

Místa zemětřesení

Místa zemětřesení

video

video

pevninská kůra oceánská kůra litosféra plášť

pevninská kůra oceánská kůra litosféra plášť

Pacifická, Severoamerická, Jihoamerická, Euroasijská, Africká, Indická, Australská, Antarktická Nazca, Kokosová, Filipínská, Arabská, Juan de

Pacifická, Severoamerická, Jihoamerická, Euroasijská, Africká, Indická, Australská, Antarktická Nazca, Kokosová, Filipínská, Arabská, Juan de Fuca, Karibská, Scotia

Odkazy – obrázky • • • • • • • Ivob. [cit. 2011 -12

Odkazy – obrázky • • • • • • • Ivob. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Earthquake_wave_paths_SK. gif> vlnění zemětřesení Hidro. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Embryo_at_14_weeks_profile. JPG> embryo NASA. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Quake_epicenters_1963 -98. png> ohniska zemětřesení [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/c/cd/Mapa_tektonick%C 3%BDch_platn%C 3%AD. png> litosférické desky [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/e 0/Tectonic. Reconstruction. Global 2. gif> pohyb kontinentů [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/84/Indischer_Subkontinent_Drift. png> pohyb Indie [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/c/c 9/Epicenter. gif? uselang=cs> epicentrum Claudio Núnez. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/49/2010_Chile_earthquake__Building_destroyed_in_Concepci%C 3%B 3 n. jpg? uselang=cs> zemětřesení 1 [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/e 0/Niigata_soil_liquefaction. jpg? uselang=cs> budovy poničené zemětřesením [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/a 3/UN_headquarters_Haiti_after_2010_earthquake. jpg? uselang=cs> zemětřesení 2 [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/a 5/MSH 80_eruption_mount_st_helens_05 -18 -80. jpg> sopka [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/f/f 4/Vesuvius 1822 scrope. jpg> Vesuv 1822 [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/4 a/Mt. Cleveland_ISS 013 -E-24184. jpg> sopka z vesmíru Sam Beebe. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/0 c/Volc%C 3%A 1 n_Chait%C 3%A 9 n. Sam_Beebe-Ecotrust. jpg> vulkanický tvar Wilson 44691. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/4 f/Aviculopecten_subcardiformis 01. JPG> zkamenělina Milosm. . [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/b 0/P%C 3%ADskovcov%C 3%BD_%C 3%BAtvar. JPG> pískovec [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/74/%D 0%9 A%D 0%BE%D 0%BB%D 1%8 C%D 1%81%D 0%BA%D 0%B 0%D 1%8 F_%D 1%81%D 0%B 2%D 0%B 5%D 1%80%D 1%85%D 0%B 3%D 0%BB%D 1%83%D 0%B 1%D 0%BE%D 0%BA%D 0%B 0%D 1%8 F_%D 1%81%D 0%BA%D 0%B 2%D 0%B 0%D 0%B 6%D 0%B 8%D 0%BD%D 0%B 0_crop. jpg> vrt Kola Mike wai. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/en/e/e 2/Diamondcorebits. jpg> vrtáky Beren. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/0 e/Pr%C 5%AF%C 5%99 ez_Zem%C 3%AD. png> stavba Země Chabacano. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/53/Jordens_inre. svg> stratifikace Země Dake. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/58/Slice_earth. svg> stavba Země 2 [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/46/Aufbau_der_Erde_schematisch. svg> stavba Země 3 [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 4/Globe 4. jpg> Stavba země 4 Oni Lukos. [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/08/Convection. gif> konvekce [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/3 b/Tectonic_plates_%28 empty%29. svg> lit. desky [cit. 2011 -12 -05]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/dc/Tectonic_plates. png> litosférické desky s popisem

Odkazy – videa • <http: //www. youtube. com/watch? v=Jabo. MIDTO_w&feature=related> zemětřesení v Japonsku •

Odkazy – videa • <http: //www. youtube. com/watch? v=Jabo. MIDTO_w&feature=related> zemětřesení v Japonsku • <http: //www. youtube. com/watch? v=R 0 Zbj 7 S 22 zs&feature=related> výbuch sopky • <http: //www. youtube. com/watch? v=lo. Fx. YSHx. Tf 0&feature=related> vrásnění Indie • <http: //www. youtube. com/watch? NR=1&v=ryr. XAGY 1 dm. E> litosférické desky • <http: //www. youtube. com/watch? NR=1&v=Kpoko_l 34 ZE> 3 D animace • <http: //www. youtube. com/watch? v=o 7 He 57 Huq. QE&feature=related> tektonika • <http: //www. youtube. com/watch? v=NYb. TNFN 3 NBo&feature=related> pohyb kontinentů • <http: //www. youtube. com/watch? v=k. Znztwi. WZo 4> Shrek - cibule