PROMOOTIO JA PREVENTIO VESTSTRATEGIAT TERVEYDEN EDISTMINEN JA SAIRAUKSIEN

  • Slides: 10
Download presentation
PROMOOTIO JA PREVENTIO, VÄESTÖSTRATEGIAT TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SAIRAUKSIEN EHKÄISY

PROMOOTIO JA PREVENTIO, VÄESTÖSTRATEGIAT TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SAIRAUKSIEN EHKÄISY

(http: //www. tekry. fi/timage. php? i=100722&f=2&name=Microsoft+Word+-+aineisto 121208. pdf)

(http: //www. tekry. fi/timage. php? i=100722&f=2&name=Microsoft+Word+-+aineisto 121208. pdf)

PROMOOTIO Terveyden edistäminen, hyvinvoinnin edistäminen Mahdollisuuksien luominen Terveyttä suojaavien tekijöiden ylläpitäminen ja vahvistaminen Pyrkimys

PROMOOTIO Terveyden edistäminen, hyvinvoinnin edistäminen Mahdollisuuksien luominen Terveyttä suojaavien tekijöiden ylläpitäminen ja vahvistaminen Pyrkimys luoda elinoloja ja kokemuksia, jotka auttavat yksilöä ja yhteisöä selviytymään Pyritään vaikuttamaan ennen ongelmien ja sairauksien syntyä luomalla mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristön hyvinvoinnista ja terveydestä

PREVENTION eli sairauksien ehkäisyn KOLME MUOTOA 1. PRIMAARIPREVENTIO 2. SEKUNDAARIPREVENTIO 3. TERTIAARIPREVENTIO Mikä on

PREVENTION eli sairauksien ehkäisyn KOLME MUOTOA 1. PRIMAARIPREVENTIO 2. SEKUNDAARIPREVENTIO 3. TERTIAARIPREVENTIO Mikä on sairauden vaihe? Milloin ehkäistään? Mikä on ehkäisyn tavoite?

1. Primaaripreventio Ennen sairautta Kohdistuu terveisiin ihmisiin Estetään yksilön tai yhteisön sairastuminen Terveysneuvonta ja

1. Primaaripreventio Ennen sairautta Kohdistuu terveisiin ihmisiin Estetään yksilön tai yhteisön sairastuminen Terveysneuvonta ja –valistus Esim. rokotukset, synnytysvalmennus, huumevalistus

2. Sekundaaripreventio Estetään jonkin ongelman paheneminen tai sairauden puhkeaminen Terveysriskin poisto tai pienentäminen Seulonnat

2. Sekundaaripreventio Estetään jonkin ongelman paheneminen tai sairauden puhkeaminen Terveysriskin poisto tai pienentäminen Seulonnat ja seurannat Esim. kohonneen verenpaineen hoitaminen, veren rasva- ja sokeriarvojen alentaminen

3. Tertiaaripreventio Taudin varsinainen hoito ja kuntoutus Estetään taudin paheneminen ja lisäoireiden kehittyminen Työ-

3. Tertiaaripreventio Taudin varsinainen hoito ja kuntoutus Estetään taudin paheneminen ja lisäoireiden kehittyminen Työ- ja toimintakyvyn palautus Esim. pitkäaikaissairaiden hoito ja kuntoutus, tyypin 2 diabeteksen hoito ja lisäsairauksien estäminen

Kansantautien ehkäisyn strategiat Korkean riskin strategia – Suunnataan ehkäisytoimet niihin, joilla on suurin sairastumisvaara

Kansantautien ehkäisyn strategiat Korkean riskin strategia – Suunnataan ehkäisytoimet niihin, joilla on suurin sairastumisvaara Väestöstrategia Pyritään vaikuttamaan koko väestön elintapoihin – Väestöstrategia tähtää yleisiin elintapamuutoksiin, sillä pienetkin keskimääräiset parannukset elintapatekijöissä vähentävät väestön sairastuvuutta enemmän kuin pelkästään korkeariskisten tilanteeseen vaikuttaminen (riskit: tupakointi, ruokavalion yksipuolisuus, liikunnan vähäisyys, ylipaino ja runsas alkoholinkäyttö) –

KANSANTAUTIEN EHKÄISY Vaikka elintapatekijöihin vaikuttaminen tuntuu yksinkertaiselta ja erittäin kannattavalta, löytyy silti useita syitä,

KANSANTAUTIEN EHKÄISY Vaikka elintapatekijöihin vaikuttaminen tuntuu yksinkertaiselta ja erittäin kannattavalta, löytyy silti useita syitä, miksei elintapojen muuttaminen terveellisemmäksi aina onnistu. Yksilöön liittyvien syiden lisäksi syytä löytyy myös esimerkiksi yhteiskuntapolitiikasta. Tuulevi Piesanen/Voionmaan lukio

Syitä, jotka vaikeuttavat terveellisten elämäntapamuutosten tekemistä Alhainen sosioekonominen asema ja vähäinen koulutus heikentävät kykyä

Syitä, jotka vaikeuttavat terveellisten elämäntapamuutosten tekemistä Alhainen sosioekonominen asema ja vähäinen koulutus heikentävät kykyä tehdä muutoksia elämäntapoihin. Sosiaalinen eristyneisyys (yksin asuvilla on tavallista useammin epäterveellisiä elämäntapoja ja tottumuksia). Stressi työssä ja kotona vaikeuttaa terveellisten elämäntapojen omaksumista ja ylläpitämistä. Negatiiviset tunnetilat; masennus, ahdistus ja vihamielisyys Tiedon puute Mediasta tulvivaa terveysviestintää on vaikeaa tulkita Tuulevi Piesanen/Voionmaan kriittisesti. lukio