Hyvinvoinnin ja terveyden edistminen uudessa kunnassa ja maakuntien

  • Slides: 4
Download presentation
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa kunnassa ja maakuntien kunnille tarjoama tuki Hyvinvoinnin ja terveyden

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa kunnassa ja maakuntien kunnille tarjoama tuki Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros Joensuu 7. 9. 2017

1. Kunnan HYTE-edistämisen toimenpiteet • Hv-koordinaattorin ajan resurssointi poikkihallinnollinen yhteistyö • Hyvinvointisuunnitelma sisältää hallintokuntien

1. Kunnan HYTE-edistämisen toimenpiteet • Hv-koordinaattorin ajan resurssointi poikkihallinnollinen yhteistyö • Hyvinvointisuunnitelma sisältää hallintokuntien näkemykset/toimenpide-ehdotukset • Hyvinvointisuunnitelma liitettävä talous- ja toimintasuunnitelmaan • Hyte-työtä johtaa kunnanjohtaja • Hyte-työn aikatauluttaminen/vuosikello • Toimenpiteiden vastuuttaminen • Olemassa olevien mittareiden hyödyntäminen

2. Osallisuus hyvinvointisuunnittelussa • Neuvottelukunnille on määritettävä selkeät perustehtävät • Maakunnallisella tasolla johdetaan verkostoja

2. Osallisuus hyvinvointisuunnittelussa • Neuvottelukunnille on määritettävä selkeät perustehtävät • Maakunnallisella tasolla johdetaan verkostoja ja rakennetaan hankekartta • Maakunta kokoaa tiedon yhteen ja jakaa sen kuntiin • Myös ns. neljäs sektori eli asukkaat ja heidän verkostonsa on tuotava osallisiksi päätöksenteossa (matalan kynnyksen kohtaamiset, sosiaalinen media, yhteisölliset tilat) • Maakunnalla oltava herkät korvat, oikea asenne ja tuoreet toimintatavat

3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön maakuntien tuki kunnille • Kootaan työkalut

3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön maakuntien tuki kunnille • Kootaan työkalut terveyden edistämiseen ja ongelmien ongelmaehkäisyyn maakunnallisesti • Maakunta tarttuu ongelmien juurisyihin ja tuottaa tietoa kuntien työn tueksi • Monistetaan hyvät käytännöt • Valitaan maakunnalliset painopisteet • Järjestöjen kokemusasiantuntijuus käyttöön • Määriteltävä työvoimaresurssit (htv) maakunnalta