Pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistminen PohjoisPohjanmaan hyvinvointiyhteisty PPhyte

  • Slides: 18
Download presentation
Pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyö (PPhyte)

Pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyö (PPhyte)

Yhteiset hyvinvointikäsitteet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019 -2025

Yhteiset hyvinvointikäsitteet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019 -2025

Hyvinvointikäsite Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019 -2025) Minä, pohjoispohjalainen ihminen, voin hyvin silloin, kun koen

Hyvinvointikäsite Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019 -2025) Minä, pohjoispohjalainen ihminen, voin hyvin silloin, kun koen eläväni hyvää arkea ja mielekästä elämää. Hyvinvointiini vaikuttavat jokapäiväiset arjen tarpeeni, askareeni, yhteisöni ja ympäristöt, joissa elän ja toimin. Oma toimintani ja arjen valintani vaikuttavat omaan, läheisteni ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Toivon tulevani kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ihmisenä enkä yksittäisten tarpeideni kautta.

Pohjoispohjalaisen lapsen ja lapsiperheen hyvinvointi Toivomme tulevamme kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi perheenä emmekä

Pohjoispohjalaisen lapsen ja lapsiperheen hyvinvointi Toivomme tulevamme kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi perheenä emmekä yksittäisten perheenjäsentemme tai tarpeidemme kautta.

Pohjoispohjalaisen nuoren ja nuoren aikuisen hyvinvointi Toivon tulevani kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ihmisenä

Pohjoispohjalaisen nuoren ja nuoren aikuisen hyvinvointi Toivon tulevani kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ihmisenä enkä yksittäisten tarpeideni kautta.

Pohjoispohjalaisen työikäisen hyvinvointi Toivon tulevani kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ihmisenä enkä yksittäisten tarpeideni

Pohjoispohjalaisen työikäisen hyvinvointi Toivon tulevani kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ihmisenä enkä yksittäisten tarpeideni kautta.

Pohjoispohjalaisen ikäihmisen hyvinvointi Toivon tulevani kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ihmisenä enkä yksittäisten tarpeideni

Pohjoispohjalaisen ikäihmisen hyvinvointi Toivon tulevani kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ihmisenä enkä yksittäisten tarpeideni kautta.

Muokattavat kuviot Graafisen suunnittelijan laatimaa kuvaa ei voi muokata. Tarvittaessa voi soveltaa seuraavia dioja,

Muokattavat kuviot Graafisen suunnittelijan laatimaa kuvaa ei voi muokata. Tarvittaessa voi soveltaa seuraavia dioja, jotka ovat toimineet graafisen suunnittelijan työn perustana.

Otsikko Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Ihmissuhteet ja elämänmuutokset Palvelut Toimiva arki Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus

Otsikko Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Ihmissuhteet ja elämänmuutokset Palvelut Toimiva arki Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteiskunta Taloudellinen toimeentulo Työ ja toiminta Fyysinen terveys, mielen hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen Vapaa-aika Elintavat ja terveyskäyttäytyminen Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Vahvuudet Haasteet Miten kuntalaisemme voivat? Palvelut Vahvuudet Toimiva arki Ihmissuhteet ja

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Vahvuudet Haasteet Miten kuntalaisemme voivat? Palvelut Vahvuudet Toimiva arki Ihmissuhteet ja elämänmuutokset Vahvuudet Haasteet Elintavat ja terveyskäyttäytyminen Vapaa-aika Vahvuudet Haasteet Taloudellinen toimeentulo Työ ja toiminta Vahvuudet Haasteet Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteiskunta Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus Vahvuudet Haasteet Fyysinen terveys, mielen hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen Vahvuudet Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017 Haasteet

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Mitä voin itse tehdä oman hyvinvointini edistämiseksi? Palvelut Ihmissuhteet ja elämänmuutokset

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Mitä voin itse tehdä oman hyvinvointini edistämiseksi? Palvelut Ihmissuhteet ja elämänmuutokset Toimiva arki Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteiskunta Työ ja toiminta Taloudellinen toimeentulo Vapaa-aika Elintavat ja terveyskäyttäytyminen Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017 Fyysinen terveys, mielen hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Mitä kunta tekee kuntalaistemme hyvinvoinnin edistämiseksi? Palvelut Ihmissuhteet ja elämänmuutokset Toimiva

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Mitä kunta tekee kuntalaistemme hyvinvoinnin edistämiseksi? Palvelut Ihmissuhteet ja elämänmuutokset Toimiva arki Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteiskunta Työ ja toiminta Taloudellinen toimeentulo Vapaa-aika Elintavat ja terveyskäyttäytyminen Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017 Fyysinen terveys, mielen hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Kunta Järjestöt Mitä kunta ja järjestöt tekevät? (= hyte-yhdyspintatoiminta) Palvelut Kunta

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Kunta Järjestöt Mitä kunta ja järjestöt tekevät? (= hyte-yhdyspintatoiminta) Palvelut Kunta Toimiva arki Ihmissuhteet ja elämänmuutokset Kunta Järjestöt Elintavat ja terveyskäyttäytyminen Vapaa-aika Kunta Järjestöt Taloudellinen toimeentulo Työ ja toiminta Kunta Järjestöt Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteiskunta Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus Kunta Järjestöt Fyysinen terveys, mielen hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen Kunta Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017 Järjestöt

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Kunta Järjestöt X Palvelut Y Mitä kukin tekee? (= hyte-yhdyspintatoiminta) Kunta

Kasvu, oppiminen, kasvuyhteisöt Kunta Järjestöt X Palvelut Y Mitä kukin tekee? (= hyte-yhdyspintatoiminta) Kunta Järjestöt X Kunta Y Järjestöt X Järjestöt Kunta Y Elintavat ja terveyskäyttäytyminen Vapaa-aika Kunta X Järjestöt X Y Taloudellinen toimeentulo Työ ja toiminta Kunta Y Osallisuus, vaikuttaminen ja yhteiskunta Asuminen, elinympäristö ja turvallisuus Kunta X Toimiva arki Ihmissuhteet ja elämänmuutokset Kunta Järjestöt Y Kunta Järjestöt X X Y Fyysinen terveys, mielen hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen Y Kunta Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017 Järjestöt X Y

Otsikko Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017

Otsikko Kuva: POPmaakunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto 2019 soveltaneet lähteestä Marika Kunnari 2017

Eri elämänvaiheita kuvaavat kuvat Näitä voi tarvittaessa vaihtaa diassa olevan kuvan tilalle, jos haluaa

Eri elämänvaiheita kuvaavat kuvat Näitä voi tarvittaessa vaihtaa diassa olevan kuvan tilalle, jos haluaa korostaa tietyn elämänvaiheen hyvinvointia. Erityisryhmistä ei ole erillistä kuvaa. Keväällä 2018 käydyssä työpajassa erityisryhmiä edustaneet henkilöt toivoivat tulevansa ymmärretyksi ja kohdatuksi ensisijaisesti tietyn elämänvaiheen näkökulmasta eivätkä erityisryhmään kuuluvana. Siksi he eivät halunneet erillistä kuvaa, jossa olisi keskellä erityisryhmää edustava kuva. Erityisryhmien näkökulma tulee sisällyttää jokaisen elämänvaiheen tarkasteluun, vaikka sitä ei erikseen ole kuvissa korostettukaan.

Lisätietoa kuvista: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhdyshenkilöt: Sanna Salmela, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (@ppshp. fi) Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätietoa kuvista: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhdyshenkilöt: Sanna Salmela, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (@ppshp. fi) Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (@pohjoispohjanmaa. fi) Raija Fors, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (@avi. fi)