PENITENCIARUL MIERCUREACIUC Amplasare geografic i scurt istoric Penitenciarul

  • Slides: 46
Download presentation
PENITENCIARUL MIERCUREA-CIUC

PENITENCIARUL MIERCUREA-CIUC

Amplasare geografică și scurt istoric Ë Penitenciarul Miercurea-Ciuc este situat în centrul municipiului Miercurea-Ciuc,

Amplasare geografică și scurt istoric Ë Penitenciarul Miercurea-Ciuc este situat în centrul municipiului Miercurea-Ciuc, în S-E judeţului Harghita, în friguroasa depresiune a Ciucului. Clădirea Penitenciarului Miercurea-Ciuc datează din perioada 1896 – 1898 (fiind construită cu etaj şi alte două corpuri cu parter, având 23 de camere de deținere, 4 săli şi un antreu), aspect ce reiese din documentele existente în arhiva unităţii şi în care se arată că activitatea Închisorii Parchetului Tribunalului Miercurea-Ciuc a început la data de 15 mai 1923. Prin noua lege de organizare din 27 iulie 1929, pusă în aplicare din 01 ianuarie 1930, administraţia penitenciară este intitulată „Direcţiunea Generală a Penitenciarelor şi Institutelor de Prevenţie”. De asemenea, în locul denumirii de „închisoare” se va întrebuinţa cuvântul „penitenciar”. Prin decizia nr. 36949 din 29 decembrie 1929 a ministrului justiţiei Grigore Iunian, se făcea clasificarea penitenciarelor. Penitenciarul Miercurea-Ciuc a fost încadrat în categoria penitenciarelor judeţene clasa I, alături de cele din: Constanţa, Alba-Iulia, Cluj, Făgăraş, Hunedoara, Trei-Scaune ş. a.

Amplasare geografică și scurt istoric Primul director al Penitenciarului Miercurea-Ciuc a fost subofiţerul de

Amplasare geografică și scurt istoric Primul director al Penitenciarului Miercurea-Ciuc a fost subofiţerul de aviaţie Manariu Emil, născut în anul 1884, la Vaslui. Acesta avea în subordine 4 gardieni. Pe măsura sporirii numărului arestaţilor, creşte şi numărul personalului de serviciu. Astfel, în martie 1924, în penitenciar se aflau 51 de arestaţi : 48 de bărbaţi şi 3 femei, „toţi cu atitudine paşnică” , în grija unui număr de 11 angajaţi: 1 director, 1 contabil, 1 prim-gardian şi 8 gardieni. Referitor la categoriile de deţinuţi custodiate, de-a lungul anilor, în acest loc de deţinere, putem arăta, având la bază documente arhivate, următoarele: ë de la înfiinţare, respectiv din data de 15. 05. 1923, şi până în anul 1940, în cadrul penitenciarului au fost încarceraţi deţinuţi de drept comun; ë pentru perioada 1940 – 1947, nu se regăseşte în acte vreo menţiune cu privire la categoria deţinuţilor. Totuşi, în acea perioadă, în apropierea oraşului Miercurea-Ciuc a existat un lagăr de concentrare pentru deţinuţi politici, iar acest lucru ne conduce la concluzia că în Penitenciarul Miercurea-Ciuc au fost încarceraţi deţinuţi din această categorie. ë între anii 1947 -1950, se evidenţiază prezenţa deţinuţilor politici şi de drept comun; ë începând cu anul 1964, profilul penitenciarului este de custodiere a deţinuţilor de drept comun.

Amplasare geografică și scurt istoric Între anii 1940 -1941, la Penitenciarul Miercurea. Ciuc a

Amplasare geografică și scurt istoric Între anii 1940 -1941, la Penitenciarul Miercurea. Ciuc a fost deţinut fruntaşul comunist Lucreţiu Pătrăşcanu, şi de asemenea, timp de o lună, în martie 1956, Elena Pătrăşcanu, soţia lui. Prin Decretul nr. 225/1977, începând cu data de 31 iulie 1977, Penitenciarul Miercurea-Ciuc a fost desfiinţat, fiind reînfiinţat la 01 mai 1983.

Construcție și amenajare Ø Ø Suprafață clădire unitate: 2. 484 mp (suprafață desfășurată 5.

Construcție și amenajare Ø Ø Suprafață clădire unitate: 2. 484 mp (suprafață desfășurată 5. 867 mp); Suprafață desfășurată Gospodărie Agrozootehnică: 23. 416 mp. Penitenciarul Miercurea -Ciuc custodiază deținuți în: B 3 secții de deținere interioare B 1 secție de deținere exterioară (în cadrul Gospodăriei Agrozootehnice) B organizate în 39 de camere de deținere

Post control 1 Acces penitenciar

Post control 1 Acces penitenciar

Hol secție și cameră de deținere Cameră de protecție (pentru deținuții care prezintă risc

Hol secție și cameră de deținere Cameră de protecție (pentru deținuții care prezintă risc pentru siguranța penitenciarului)

Spații sanitare deținuți

Spații sanitare deținuți

Amenajare spații interioare și exterioare ë De asemenea, în incinta unității sunt amenajate: Spații

Amenajare spații interioare și exterioare ë De asemenea, în incinta unității sunt amenajate: Spații pentru desfășurarea activităților de reintegrare socială; Bibliotecă; Săli de clasă; Cabinete medicale; Capelă; Sală de sport; Spații acordare vizite; Spații activități de reintegrare socială

 Educația în mediul penitenciar are menirea de a ameliora lacune educaționale și emoționale,

Educația în mediul penitenciar are menirea de a ameliora lacune educaționale și emoționale, prin eforturi susținute din partea specialiștilor, pe 4 mari domenii: educațional, psihologic, social și moral-religios. . Fiind un proces complex ce presupune construire, modelare și restructurare la nivel cognitiv, rezultatele intervenției educaționale și de asistență psihosocială necesită perioade de timp îndelungate, precum și alocarea unor resurse materiale și de infrastructură optime. Spații activități de reintegrare socială

Sală special amenajată pentru desfășurarea activităților sportive

Sală special amenajată pentru desfășurarea activităților sportive

Amenajare spații interioare și exterioare Bibliotecă

Amenajare spații interioare și exterioare Bibliotecă

Amenajare spații interioare și exterioare Spații activități de reintegrare socială

Amenajare spații interioare și exterioare Spații activități de reintegrare socială

Capelă

Capelă

Amenajare spații interioare și exterioare Spațiu amenajat pentru desfășurarea convorbirilor on-line dintre deținuți și

Amenajare spații interioare și exterioare Spațiu amenajat pentru desfășurarea convorbirilor on-line dintre deținuți și aparținători Sector Vizită Menținerea legăturii cu membrii de familie și aparținătorii, inclusiv cu cei aflați în executarea unor pedepse privative de libertate, s-a asigurat și prin intermediul convorbirilor on-line , cu respectarea condițiilor legale, fiind efectuate un Cameră video-conferință număr de 26 de convorbiri online (2017).

Spațiu prietenos destinat vizitelor între deținuți și copiii acestora

Spațiu prietenos destinat vizitelor între deținuți și copiii acestora

2016 2017 Sector Vizită at tu ec e 00 32 2, 30 20 2

2016 2017 Sector Vizită at tu ec e 00 32 2, 30 20 2 04 0 1 55 6, 10, 000 ef ită rim ap ite im pr ne -li on 7 21 4 46 26 96 35 89 3, 8, 000 ri tu ră pă e nţ de on sp m Cu Co re et ch Pa ri te 12 2, 000 or bi or da ac te or da ac 4, 000 nv e tim in e zit 6, 000 Co e zit Vi Vi 14, 000 12, 000 13 , 2 10 16 93 2 Amenajare spații interioare și exterioare 0

Amenajare spații interioare și exterioare Dreptul la vizită intimă s-a acordat cu respectarea condițiilor

Amenajare spații interioare și exterioare Dreptul la vizită intimă s-a acordat cu respectarea condițiilor și a periodicității prevăzute de reglementările în vigoare, în total fiind acordate un număr de 208 vizite intime cu durata de 3 ore și 6 vizite intime cu durata de 48 de ore. În ceea ce privește posibilitatea efectuării de cumpărături din cadrul punctului comercial amenajat la nivelul unității: tuturor deținuților li s-a asigurat dreptul de a efectua de 2 ori pe săptămână cumpărături de la punctul comercial din incinta locului de deținere, în anul 2017 efectuându-se un număr de 10. 932 de cumpărături, în valoare totală de 983. 153, 56 lei. 2017

Amenajare spații interioare și exterioare ü 13. 855 de consultaţii; ü 44 de prezentări

Amenajare spații interioare și exterioare ü 13. 855 de consultaţii; ü 44 de prezentări la cabinetul medical pentru fiecare persoană privată de libertate; ü 1317 de tratamente injectabile și tratamente de mică chirurgie; ü 118 consultaţii la ambulatoriile de specialitate din Spitalul Judeţean Miercurea Ciuc; ü 141 de investigaţii paraclinice şi de laborator; ü 1538 de consultații stomatologice; Cabinete medicale 2017

Amenajare spații interioare și exterioare ë Totodată, evidențiem și facilitățile administrative: Bloc alimentar; Punct

Amenajare spații interioare și exterioare ë Totodată, evidențiem și facilitățile administrative: Bloc alimentar; Punct termoficare; Spălătorie Atelier de Producție Bugetară; Magazii; Curți plimbare deținuți; Bloc alimentar Punct termoficare

Amenajare spații interioare și exterioare Ateliere de producție Spălătorie Spații de depozitare

Amenajare spații interioare și exterioare Ateliere de producție Spălătorie Spații de depozitare

Amenajare spații interioare și exterioare Curți de plimbare

Amenajare spații interioare și exterioare Curți de plimbare

Amenajare spații interioare și exterioare Vestiar cadre; Club cadre; Popotă cadre; Spații birouri; Garaj

Amenajare spații interioare și exterioare Vestiar cadre; Club cadre; Popotă cadre; Spații birouri; Garaj auto. Spații personal – sector de deținere

Amenajare spații interioare și exterioare Vestiar cadre Sală de mese cadre

Amenajare spații interioare și exterioare Vestiar cadre Sală de mese cadre

Club cadre Sală e-learning cadre

Club cadre Sală e-learning cadre

Dotări intervenții specifice Parc auto

Dotări intervenții specifice Parc auto

Structura Asociată pentru Securitate Specială

Structura Asociată pentru Securitate Specială

Repere economice Îmbunătățirea condițiilor de detenție/muncă Sectorul economico-administrativ are ca obiectiv major asigurarea suportului

Repere economice Îmbunătățirea condițiilor de detenție/muncă Sectorul economico-administrativ are ca obiectiv major asigurarea suportului financiar şi logistic necesar desfăşurării activităţilor, asigurarea dreptului legal al personalului şi persoanelor private de libertate, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru personal şi a condițiilor de detenţie pentru deţinuţi, încadrarea în consumurile normate, administrarea patrimoniului şi funcţionarea în condiţii optime a unităţii. În ultimii trei ani, Sectorul Economico-administrativ, prin Biroul Logistică, s-a preocupat în mod constant de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru personal şi a condiţiilor de asigurare a legalităţii deţinerii pentru persoanele private de libertate. Unele reparaţii şi modernizări au reuşit să ofere o altă imagine instituţiei şi un mediu de lucru mult mai prielnic pentru cadre. Au fost efectuate lucrări de reparații și întreținere la camerele de deținere de pe secțiile interioare și la camerele de deținere din sectorul G. A. Z. , la sala de pregătire și vestiarul cadrelor.

Îmbunătățirea condițiilor de detenție/muncă În vederea îmbunătățirii condițiilor de detenție pentru persoanele private de

Îmbunătățirea condițiilor de detenție/muncă În vederea îmbunătățirii condițiilor de detenție pentru persoanele private de libertate: S-a efectuat înlocuirea învelitorilor cu țiglă la Pavilionul de detenție nr. 3; Înlocuire parțială a elementelor de gard la G. A. Z. laturile nord, vest și sud; Lucrări de reamenajare a băii comune pe secția E. 3, schimbarea instalațiilor, placaje cu gresie/faianță, montarea de panouri despărțitoare, schimbarea ușii de acces; Reamenajarea sălii de clasă de la secția maghiară, prin lucrări de placări cu gresie, zugrăveli şi vopsitorii; Au fost efectuate lucrări de hidroizolații la un număr de 4 camere de deținere; Au fost efectuate lucrări de zugrăveli, vopsitorii, reparaţii instalaţii, reparaţii uşi şi ferestre la un număr de 21 camere de deţinere ; Înlocuirea ușilor de acces la secția E. 3; Schimbarea geamurilor la cabinetul stomatologic; De asemenea, au fost achiziționate bunuri de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: 40 buc. oglinzi anti-vandalism, 5 buc. chiuvete antivandalism. Pentru îmbunătățirea activității sectorului Hrănire deținuți, s-au continuat achizițiile de obiecte de inventar constând în: rafturi inox pentru camera frigorifică și lăptărie, lăzi pentru manipularea și păstrarea alimentelor, 50 de butoaie pentru varză și murături, cântare electrice, butuci de tranșat, cuțite profesionale etc.

Îmbunătățirea condițiilor de detenție/muncă În vederea îmbunătățirii condițiilor m m de munc ă pentru

Îmbunătățirea condițiilor de detenție/muncă În vederea îmbunătățirii condițiilor m m de munc ă pentru personal : Reamenajare vestiar cadre; Lucrări de zugrăveli şi vopsitorii, înlocuire parchet, înlocuire uși la birouri supraveghetor secția E. 1 și E. 2; Înlocuirea unor elemente de tâmplărie cu termopan la cabinete medicale cadre; Lucrări de zugrăveli şi vopsitorii, înlocuirea corpurilor electrice precum şi înlocuirea parchetului la câteva birouri din sectorul administrativ; m Montare uși termopan la magazia A. F. V. și birouri A. F. V. -G. A. Z. Tot la acest capitol, putem aminti: achiziționarea echipamentelor de protecție pentru cadre (16 buc. veste antiînjunghiere, căști, mănuși , cizme etc) și a obiectelor de inventar care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă. Au fost achiziționate 2 buc. aparate de aer condiționat, 2 buc. dezumidificatoare, 36 buc. panouri încălzire, chit supraveghere 16 camere, 20 buc. cătușe metalice, 30 buc. spray lacrimogen, set complet lanternă, 10 buc. proiector led, sistem acustic auto, 4 buc. stații Motorola, 5 buc. detectoare de metal, 8 buc minicameră video, rafturi de inox pentru frigidere, hard disk extern de 4 T și 1 T, memorii USB, distrugător documente 2 buc. , termometru higrometru, tensiometre, dulapuri metalice 3 buc. , birouri 5 buc. , scaune directoriale 15 buc. , cântar electronic, cameră foto digital, tablă magnetică, oglinzi inspecție auto, etc.

Încadrare conform Ordinului nr. 2773/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare

Încadrare conform Ordinului nr. 2773/2017 pentru aprobarea Situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție Nr. crt 26. Locul de deţinere Spaţii de cazare a persoanelor private de libertate Penitenciarul Miercurea-Ciuc Spaţiul de cazare nr. 1 Condiții corespunzătoare Condiții necorespunzătoare Criterii de neconformitate, potrivit art. 55^1 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările ulterioare Număr de inventar Începând cu data de 24. 07. 2012 art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) 164101 Spațiul de cazare nr. 2 - Începând cu data de 24. 07. 2012 art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) 164102 Spațiul de cazare nr. 3 - Începând cu data de 24. 07. 2012 art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) 164103 Spațiul de cazare nr. 4 - Începând cu data de 01. 08. 2013 art. 55^1 alin. (3) lit. c) 127100

Amenajare, organizare, efective custodiate Profilarea penitenciarului în raport cu regimurile de executare Penitenciarul Miercurea

Amenajare, organizare, efective custodiate Profilarea penitenciarului în raport cu regimurile de executare Penitenciarul Miercurea Ciuc a fost profilat din anul 2011 pe custodierea deținuților repartizați în regimul închis de executare a pedepsei privative de libertate (cu domiciliul în judeţele Braşov, Covasna şi Harghita) şi a arestaţilor preventiv cu afaceri pe rolul organelor judiciare din judeţul Harghita. Personalul sectorului operativ are misiunea de a prezenta deţinuţii la cele 17 instanţe de judecată şi parchetele aferente acestora din judeţele Harghita, Covasna, Braşov şi Mureş. ë În cele 39 camere deținere sunt custodiate (la data de 13. 12. 2018 ), în total, 287 de persoane private de libertate: ë 1 în regim de maximă siguranță; ë 260 în regim închis; ë 4 în regim semideshis; ë 10 în regim deschis; ë 7 arestați preventiv; ë 5 în perioada de carantinare-observare. Capacitatea legală de cazare este de 169 locuri în penitenciar și 37 la G. A. Z. , având instalate la data 13. 12. 2018: 364 paturi în penitenciar și 42 la G. A. Z. La data prezentei, indicele de ocupare este de 140%.

ncluderea deținuților în activități lucrative Includerea

ncluderea deținuților în activități lucrative Includerea

Gospodăria Agrozootehnică a Penitenciarului Miercurea-Ciuc

Gospodăria Agrozootehnică a Penitenciarului Miercurea-Ciuc

Includerea deținuților în activități lucrative Organizarea şi metodele de lucru din penitenciare trebuie să

Includerea deținuților în activități lucrative Organizarea şi metodele de lucru din penitenciare trebuie să semene cât mai mult posibil cu cele din comunitate, cu scopul de a pregăti deţinuţii pentru condiţiile unei vieţi profesionale normale. Efectivul mediu al persoanelor private de libertate implicate în activități lucrative: 102 40 în interiorul penitenciarului (punct de lucru interior ); 59 în interesul penitenciarului; 3 în cadrul Gospodăriei Agrozootehnice.

Demersuri de reintegrare socială

Demersuri de reintegrare socială

Demersuri de reintegrare socială C olectivul Serviciului Educație și Asistență Psihosocială din cadrul Penitenciarului

Demersuri de reintegrare socială C olectivul Serviciului Educație și Asistență Psihosocială din cadrul Penitenciarului Miercurea-Ciuc desfăşoară o multitudine de activităţi în spaţii special amenajate, respectiv două săli de clasă, clubul deţinutilor, cabinet psiholog şi cabinet asistent social, anterior prezentate. De asemenea, biblioteca deţinuţilor are în dotare un număr de 3. 007 volume în limba română și limba maghiară, unde deţinuţii au acces bilunar, pe baza planificării existente. Nevoile educaţionale identificate la nivelul populaţiei carcerale constituie principala preocupare a membrilor acestui serviciu, iar eforturile lor sunt concentrate pe diminuarea acestor nevoi.

Demersuri de reintegrare socială Situația participărilor în cadrul demersurilor educaționale și de asistență psihosocială

Demersuri de reintegrare socială Situația participărilor în cadrul demersurilor educaționale și de asistență psihosocială în anul 2017 raportată la efectivul mediu de 312 persoane private de libertate - este detaliată în tabelul următor: Demersul organizat Programe educaţionale, inclusiv Programul de adaptare la condiţiile privării de libertate (INSTAD) Formare profesională Activităţi educaţionale și de cult Consilieri educaționale, psihologice şi consilieri sociale Demersuri sociale Programe de asistență psihologică și socială Activități de asistență psihologică și socială Slujbe religioase derulate de preotul capelan Concluzii: indicator 2016 = 5, 57[2069(total participări)/371(efectiv mediu)] indicator 2017 = 5, 72[1785(total participări)/312(efectiv mediu)] Participări ale deţinuţilor în 2017 249 444 539 46 165 153 189

Demersuri de reintegrare socială Şcolarizarea persoanelor private de libertate este realizată prin cursuri intensive,

Demersuri de reintegrare socială Şcolarizarea persoanelor private de libertate este realizată prin cursuri intensive, programul „Adoua şansă” (clasele I-IV) şi în sistem tradiţional (clasele V-VIII), învăţând simultan două clase afliate la Şcoala Gimnazială„Liviu Rebreanu” din Miercurea-Ciuc şi două clase cu predare în limba maghiară afiliate la Şcoala Gimnazială „Petofi Sandor ”. În anul 2017 au fost continuate demersurile de identificare a persoanelor private de libertate cu nevoi de școlarizare, procedându-se la includerea acestora la cursurile școlare, în funcție de nivel, astfel: Penitenciarul Deţinuţi absolvenţi în anul şcolar 2016 – 2017 Ciclul primar Miercurea-Ciuc Total 37 Ciclul gimnazial 17 Deţinuţi înscrişi în anul şcolar 2017 – 2018 Ciclul liceal primar - 54 20 Ciclul gimnazial 36 Ciclul liceal - 56

Demersuri de reintegrare socială În baza protocoalelor de activitate încheiate la nivel național și

Demersuri de reintegrare socială În baza protocoalelor de activitate încheiate la nivel național și local, pe parcursul anului 2017 reprezentanții Penitenciarului Miercurea-Ciuc au răspuns solicitărilor instituțiilor publice și partenerilor locali în vederea desfășurării de activități de reintegrare socială și prevenire, cele mai importante în acest sens fiind: ü desfășurarea activităților școlare în colaborare cu cele 2 școli-partenere; ü facilitarea accesului în penitenciar a membrilor cultelor moral-religioase, pentru desfășurarea de slujbe cu ocazia marilor sărbători; ü activitățile de prevenire în cadrul proiectului „O zi în penitenciar”, cu 3 licee locale și D. G. A. S. P. C HR; ü colaborarea cu partenerii strategici și tradiționali pentru desfășurarea de programe și activități cu persoanele private de libertate – Fundația „Berean Prison Ministries – SUA” și Fundația „Suflet și Lumină”). Gradul de acoperire a fluctuației persoanelor private de libertate de către specialiștii Serviciului Educație și Asistență Psihosocială a fost de 100%.

Structura de personal Un obiectiv specific sectorului Resurse umane din cadrul Penitenciarului Miercurea-Ciuc este

Structura de personal Un obiectiv specific sectorului Resurse umane din cadrul Penitenciarului Miercurea-Ciuc este acela de a îmbunătăţi asigurarea cu personal a unității, de aceea este esenţial ca acesta să fie atent selecţionat, pregătit, supervizat şi susţinut corespunzător. Elaborarea și aprobarea noului stat de organizare a conturat un număr total de 225 de posturi, din care sunt ocupate 179, astfel că procentul de încadrare este acum de 79, 5%. Structura personalului este următoarea: 47 de posturi de ofițer prevăzute, din care 12 vacante; 177 de posturi de agent prevăzute, din care 34 sunt vacante; 1 post pentru personal civil.

Penitenciarul Miercurea-Ciuc , unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin serviciile sale de specialitate,

Penitenciarul Miercurea-Ciuc , unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin serviciile sale de specialitate, depune eforturi în vederea transformării executării pedepsei într-un adevărat proces de reintegrare, activităţile specifice fiind canalizate pe schimbarea mediului de viaţă în care trăiesc deţinuţii şi spre promovarea valorilor morale în relaţiile interumane. Însă, eforturile noastre au nevoie de suportul socieții, căci doar așa putem vorbi despre rezultate!