NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 10
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM VYTVOŘENÍ: březen 2013 NÁZEV: VY_32_INOVACE_20_Český jazyk a literatura 7. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace TÉMA: ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace: • Materiál je určen pro žáky 7. tříd • Slouží jako výkladový materiál

Anotace: • Materiál je určen pro žáky 7. tříd • Slouží jako výkladový materiál učiva o základních větných členech • Snímek č. 3 – podmět, podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný • Snímek č. 4 – podmět holý, rozvitý, několikanásobný • Snímek č. 5 - přísudek • Snímek č. 6 – přísudek slovesný • Snímek č. 7 – přísudek jmenný se sponou • Snímek č. 8 – přísudek jmenný a citoslovečný • Snímek č. 9 – přísudek holý, rozvitý, několikanásobný

PODMĚT • • • Základní větný člen Původce děje, nositel vlastnosti Ptáme se na

PODMĚT • • • Základní větný člen Původce děje, nositel vlastnosti Ptáme se na něj : KDO? CO? Může být vyjádřen všemi slovními druhy Druhy : vyjádřený - Chlapec jde. nevyjádřený - Jde. všeobecný - Hlásili to v rozhlase.

DRUHY PODMĚTU : • HOLÝ - Nikdo nic nepoznal. • ROZVITÝ - Velký mrak

DRUHY PODMĚTU : • HOLÝ - Nikdo nic nepoznal. • ROZVITÝ - Velký mrak odplul. • NĚKOLIKANÁSOBNÝ - Honza a Petr odešli.

PŘÍSUDEK • • • Základní větný člen Tvoří s podmětem základní skladební dvojici Vyjadřuje

PŘÍSUDEK • • • Základní větný člen Tvoří s podmětem základní skladební dvojici Vyjadřuje děj, činnost nebo vlastnost Ptáme se na něj : CO DĚLÁ PODMĚT ? Nejčastěji je vyjádřen slovesem, dále také 1, 2, 3, 4, 10.

DRUHY PŘÍSUDKŮ : • SLOVESNÝ – základem je určitý slovesný tvar, vyjádřený : •

DRUHY PŘÍSUDKŮ : • SLOVESNÝ – základem je určitý slovesný tvar, vyjádřený : • zvratným slovesem – Milan se učil. • složeným slovesným tvarem – Utíkali jsme domů. • jednoduchým slovesným tvarem – Děti zpívají.

DRUHY PŘÍSUDKŮ : • JMENNÝ SE SPONOU – základem je sponové sloveso – BÝT,

DRUHY PŘÍSUDKŮ : • JMENNÝ SE SPONOU – základem je sponové sloveso – BÝT, BÝVAT, STÁT SE, STÁVAT SE a jmenná část, vyjádřená 1, 2, 3 nebo 4 v 1. nebo 7. pádě • Milan je pilný. • Milan se stal učitelem.

DRUHY PŘÍSUDKŮ : • JMENNÝ – vyjádřený jménem • Mladost radost. • CITOSLOVEČNÝ –

DRUHY PŘÍSUDKŮ : • JMENNÝ – vyjádřený jménem • Mladost radost. • CITOSLOVEČNÝ – vyjádřený citoslovcem • Žába žbluňk do rybníka.

DRUHY PŘÍSUDKŮ : • HOLÝ - Jana se uzdravila. • ROZVITÝ - Petr se

DRUHY PŘÍSUDKŮ : • HOLÝ - Jana se uzdravila. • ROZVITÝ - Petr se koupal v řece. • NĚKOLIKANÁSOBNÝ - Děti si hrály a četly.

Zdroj : • Vlastní zdroj • MICROSOFT POWERPOINT 2010 • Držitel licence 2. základní

Zdroj : • Vlastní zdroj • MICROSOFT POWERPOINT 2010 • Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku, Husovo náměstí 3