Novoroenaka sepsa Definicija Sindrom sepse tijekom prva 4

  • Slides: 12
Download presentation
Novorođenačka sepsa

Novorođenačka sepsa

Definicija Sindrom sepse tijekom prva 4 tjedna života n Rana: n 1. tjedan života

Definicija Sindrom sepse tijekom prva 4 tjedna života n Rana: n 1. tjedan života n komplicirane trudnoće n visoka smrtnost n Kasna: n 2. -4. tjedan života n bolja prognoza

Etiologija najčešće n E. coli 75% n Str. agalactiae n Listeria monocytogens rjeđe n

Etiologija najčešće n E. coli 75% n Str. agalactiae n Listeria monocytogens rjeđe n Klebsiella n Enterococcus n Staph. aureus n obično iza 7. dana života

Patogeneza Infekcija u toku poroda (rana n. sepsa) n Izvor: inficirana sluznica genitala majke

Patogeneza Infekcija u toku poroda (rana n. sepsa) n Izvor: inficirana sluznica genitala majke n porod: kolonizacija djeteta n koža n sluznice n osobito često pluća (penumonija) n potom bakterijemija i sepsa n širenje u druge organe- SŽS, kosti, i dr.

Infekcija nakon poroda (kasna n. sepsa) n mikrobi iz okoline n izvor: majka, ukućani,

Infekcija nakon poroda (kasna n. sepsa) n mikrobi iz okoline n izvor: majka, ukućani, bolničko osoblje n prijenos kontaktom i kapljično n osobito često pupčana rana (omfalitis)

Predispozicije n porođaj prije 37. tjedna gestacije n traumatski porođaj n rana ruptura plodnih

Predispozicije n porođaj prije 37. tjedna gestacije n traumatski porođaj n rana ruptura plodnih ovoja n hipoksija i acidoza novorođenčeta n hiperbilirubinemija

Klinička slika 3 najčešća oblika n Sepsa bez sekundarnih žarišta n Sepsa s meningitisom

Klinička slika 3 najčešća oblika n Sepsa bez sekundarnih žarišta n Sepsa s meningitisom (30 -60%) n Sepsa s penumonijom Simptomi n n vrućica ili hipotermija obijanje hrane poremećaji disanja neurološki simptomi

Dijagnostika- široka obrada Nema specifičnih simptom Nema potpuno pouzdanih lab. nalaza Pregledati: n Krv:

Dijagnostika- široka obrada Nema specifičnih simptom Nema potpuno pouzdanih lab. nalaza Pregledati: n Krv: SE, CRP ili prokalcitonin, KKS, biokemija n Urin n Cerebrospinalni likvor n RTG pluća

Kulture n krvi n cerebrospinalnog likvora n urina n brisova sa sumnjivih mjesta kože

Kulture n krvi n cerebrospinalnog likvora n urina n brisova sa sumnjivih mjesta kože i sluznice

Liječenje Početno – n kombinacija antibiotika n n za najčešće očekivane uzročnik intravenska primjena

Liječenje Početno – n kombinacija antibiotika n n za najčešće očekivane uzročnik intravenska primjena n povećati doze u slučaju meningitisa Nastavak - nakon dokaza uzročnika n prema antibiogramu Ukupno najmanje 14 dana terapije

Početni izbor antibiotika 0 -7 dana života n E. coli n Klebsiella sp. Ceftriakson

Početni izbor antibiotika 0 -7 dana života n E. coli n Klebsiella sp. Ceftriakson + ampicilin n Streptococcus gr. B Listeria monocytogenes n Enterococcus sp. n n Stapylococcus aureus Nakon 7. dana života n Ceftriakson + ampicilin + kloksacilin

Prognoza- smrtnost n Rana sepsa – do 40% n Kasna sepsa – do 15

Prognoza- smrtnost n Rana sepsa – do 40% n Kasna sepsa – do 15 %