Lietuvi literatros ir tautosakos institutas Lietuvi folkloro duomenys

  • Slides: 20
Download presentation
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Lietuvių folkloro duomenys

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Lietuvių folkloro duomenys

Duomenys Lietuvių tautosakos archyve (LLTI) ● Saugoma apie 1, 5 milijono kūrinių (įskaitant LMD,

Duomenys Lietuvių tautosakos archyve (LLTI) ● Saugoma apie 1, 5 milijono kūrinių (įskaitant LMD, LTA, VPU tautosakos rinkinių kolekcijas) ○ per 570 000 dainuojamosios tautosakos kūrinių ○ apie 160 000 pasakojamosios tautosakos kūrinių ○ apie 350 000 trumpųjų pasakymų (iš jų per 200 000 patarlių bei priežodžių, apie 100 000 mįslių) ○ 420 000 – kita medžiaga

Duomenys Lietuvių tautosakos archyve (LLTI) ● Lietuvių tautosakos archyvo fonoteka ○ 82 vaškiniai voleliai

Duomenys Lietuvių tautosakos archyve (LLTI) ● Lietuvių tautosakos archyvo fonoteka ○ 82 vaškiniai voleliai ○ 1373 fonografo plokštelės (jose per 1935– 1949 m. sukaupta apie 9000 įrašų) ○ per 5300 magnetinių juostų ○ per 950 audio kasečių ○ apie 60 MD (75 val. įrašų) ● Lietuvių tautosakos archyvo fototeka ○ apie 8500 nuotraukų

Folkloro duomenų skaitmenizavimas. Duomenų bazės. 1. 1 ● nuo 1998 m. kuriama lietuvių patarlių

Folkloro duomenų skaitmenizavimas. Duomenų bazės. 1. 1 ● nuo 1998 m. kuriama lietuvių patarlių ir priežodžių kompiuterinė duomenų bazė (vadovė – dr. L. Kudirkienė) ○ patarlių ir priežodžių katalogo kartoteka apima per 200 000 vienetų ○ į duomenų bazę įvesta apie 106 000 vienetų ● nuo 1999 m. kuriama užkalbėjimų kompiuterinė duomenų bazė (vadovė – dr. D. Vaitkevičienė) ○ įvesta apie 1500 vienetų ● PERSPEKTYVOS: parengtas mįslių duomenų bazės kūrimo projektas (vadovė – dr. A. Kensminienė)

Folkloro duomenų skaitmenizavimas. 1. 2 ● nuo 2001 m. LLTI vykdoma archyvinių garso įrašų

Folkloro duomenų skaitmenizavimas. 1. 2 ● nuo 2001 m. LLTI vykdoma archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa (vadovė – dr. R. Žarskienė) ○ archyve saugomos 1373 fonografo plokštelės ir per 5300 magnetinių juostų ○ į skaitmenines laikmenas perkelti visų fonografo plokštelių įrašai ○ į skaitmenines laikmenas pradėtos perrašyti magnetinės juostos ○ kuriamos fonotekos duomenų kompiuterinės registravimo lentelės ● Tautosakos archyve kuriamos kitų duomenų (rankraščių, fototekos fondų) kompiuterinės registravimo lentelės

Folkloro duomenų skaitmenizavimas. 1. 3 ● 10 000 archyve saugomų tautosakos tekstų yra ir

Folkloro duomenų skaitmenizavimas. 1. 3 ● 10 000 archyve saugomų tautosakos tekstų yra ir skaitmeninėse laikmenose ● sukauptas Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainų tekstų bankas (apie 6000 kūrinių) ● kaupiamas pasakų tekstų kompiuterinis bankas ● Dainyno skyriuje pradėta kurti Lietuvių liaudies dainų katalogo kompiuterinė versija

Bendradarbiavimo projekte teikiami privalumai ● kaupiami įvairių rūšių duomenų skaitmeniniai bankai (tekstų, garsų, vaizdų.

Bendradarbiavimo projekte teikiami privalumai ● kaupiami įvairių rūšių duomenų skaitmeniniai bankai (tekstų, garsų, vaizdų. . . ) ● išsaugoma unikali archyvinė medžiaga ● galimybė įvairiais aspektais vykdyti duomenų paiešką bei juos sisteminti ● integracija į platesnį kitų lituanistinių mokslo sričių duomenų masyvą ● sąsajos su kitomis duomenų bazėmis

Folkloro duomenų mokslinė klasifikacija ARUODŲ informacinėje sistemoje ● Remiantis lietuvių bei užsienio folkloristų tyrinėjimais

Folkloro duomenų mokslinė klasifikacija ARUODŲ informacinėje sistemoje ● Remiantis lietuvių bei užsienio folkloristų tyrinėjimais (monografijomis, straipsniais, publikuotais katalogais bei katalogų kartotekomis), sudaryta apibendrinta tautosakos (verbalinio folkloro) rūšių ir žanrų klasifikacijos lentelė. ● Lietuvių tautosaka skirstoma į šias rūšis: dainuojamąją, pasakojamąją ir smulkiąją (arba trumpųjų pasakymų). ○ Tautosakos rūšys skirstomos į žanrus, žanrinius skyrius ir žanrines grupes. Pavyzdžiui:

Tautosakos rūšys ir žanrai 1. 1. RŪŠIS ŽANRAS ŽANRINIS SKYRIUS ŽANRINĖ GRUPĖ Dainuojamoji daina

Tautosakos rūšys ir žanrai 1. 1. RŪŠIS ŽANRAS ŽANRINIS SKYRIUS ŽANRINĖ GRUPĖ Dainuojamoji daina darbo -arimo -šienapjūtės -rugiapjūtės ir kt. vestuvių -piršlybų -sutartuvių ir kt. meilės ir kt. rauda giesmė . . .

Tautosakos rūšys ir žanrai 1. 2. RŪŠIS ŽANRAS ŽANRINIS SKYRIUS ŽANRINĖ GRUPĖ Pasakojamoji pasaka

Tautosakos rūšys ir žanrai 1. 2. RŪŠIS ŽANRAS ŽANRINIS SKYRIUS ŽANRINĖ GRUPĖ Pasakojamoji pasaka stebuklinė . . . melų ir kt. sakmė padavimas mitologinė -laimė -aitvaras -velnias ir kt. etiologinė -žmogus -gyvūnai ir kt. . . .

Tautosakos rūšys ir žanrai 1. 3. RŪŠIS ŽANRAS Trumpieji pasakymai patarlė / priežodis mįslė

Tautosakos rūšys ir žanrai 1. 3. RŪŠIS ŽANRAS Trumpieji pasakymai patarlė / priežodis mįslė ŽANRINIS SKYRIUS objektų mįslės tikrosios mįslės ir kt. užkalbėjimas keiksmas ŽANRINĖ GRUPĖ

PAVYZDYS Tautosaka / Dainuojamoji / Daina „Pasigėriau žalio vyno“. Padainavo Katrė Šilanskienė 1940 m.

PAVYZDYS Tautosaka / Dainuojamoji / Daina „Pasigėriau žalio vyno“. Padainavo Katrė Šilanskienė 1940 m. , gyvenanti Andriūnų k. , Daugų vls. , Alytaus aps.

Dainos garso įrašas

Dainos garso įrašas

Dainos tekstas rankraštyje 1. Pasigėriau žalio vyno Ir parpuoliau an purvyno, Oi Dievuliau manas,

Dainos tekstas rankraštyje 1. Pasigėriau žalio vyno Ir parpuoliau an purvyno, Oi Dievuliau manas, Oi vargelis mano. (2 x 2) 3. Oi, kas matėt, nesakykit, Man sarmatos nedarykit, Oi Dievuliau manas, Oi vargelis mano. 2. Biesas mano da ne vyras, Kad nekėłė iš purvyno, Oi Dievuliau manas, Oi vargelis mano. (2 x 2) 4. Kad aš jauna pasikeltau, Tai jau daugiau nei negertau, Oi Dievuliau manas, Oi vargelis mano. Prie gėrimo gieda.

Natų faksimilė

Natų faksimilė

Teksto faksimilė

Teksto faksimilė

Katrės Šilanskienės nuotrauka Nuotraukos saugojimo vieta LTRFt 299 (LLTI) Užrašas po nuotrauka Katrė Šilanskienė,

Katrės Šilanskienės nuotrauka Nuotraukos saugojimo vieta LTRFt 299 (LLTI) Užrašas po nuotrauka Katrė Šilanskienė, 68 m. a. , Andriūnų k. Daugų v. Alytaus aps. Audžia čepčių. 1940. V. 9.

Informacija apie kūrinį. 1. 1. Pateikėjas Katrė Šilanskienė Gimimo metai ~1872 m. Gyvenamoji vieta

Informacija apie kūrinį. 1. 1. Pateikėjas Katrė Šilanskienė Gimimo metai ~1872 m. Gyvenamoji vieta Andriūnų k. , Daugų vls. , Alytaus aps. Fiksuotojas Jadvyga Čiurlionytė Fiksavimo metai 1940 Fiksavimo aplinkybės Įrašyta Lietuvių tautosakos archyve 1940 -05 -07 Melodiją transkribavo Juozas Jurga, 1951 m. Tekstą transkribavo Jadvyga Čiurlionytė 1940 m.

Informacija apie kūrinį 1. 2. Mokslinė klasifikacija Sritis: Tautosaka Rūšis: Dainuojamoji Žanras: Daina Skyrius:

Informacija apie kūrinį 1. 2. Mokslinė klasifikacija Sritis: Tautosaka Rūšis: Dainuojamoji Žanras: Daina Skyrius: Humoristinė-didaktinė Grupė: Apie girtuoklystę Tipologija Tipo pavadinimas: Atsigėriau žalio vyno Tipo numeris: Gr 1

Informacija apie kūrinį 1. 3. Saugojimo vieta Tekstas LTR 2289(14) (LLTI) Garso įrašas LTRF

Informacija apie kūrinį 1. 3. Saugojimo vieta Tekstas LTR 2289(14) (LLTI) Garso įrašas LTRF pl. 1266(1) (LLTI) Melodija LTR 2849(9) (LLTI)