Kresel Ticaretin Eleman Hammadde retim Pazar www slaytyerim

  • Slides: 15
Download presentation
Küresel Ticaretin Üç Elemanı Hammadde Üretim Pazar www. slaytyerim. com 1

Küresel Ticaretin Üç Elemanı Hammadde Üretim Pazar www. slaytyerim. com 1

Ticaret: Kazanç sağlamak amacıyla malların alınıp, satılmasıdır. Ticaretin Küreselleşmesinin Sebepleri Dünya nüfusunun ve ihtiyaçların

Ticaret: Kazanç sağlamak amacıyla malların alınıp, satılmasıdır. Ticaretin Küreselleşmesinin Sebepleri Dünya nüfusunun ve ihtiyaçların artışı Ulaşımın Dünya çapında gelişmesi İletişim ve Teknolojinin gelişmesi Farklı bölgelerde farklı ürünlerin üretilmesi Refah düzeyinin yükselmesi www. slaytyerim. com 2

Hammadde • Herhangi bir ürünün üretiminde gerekli olan maddelerdir. • Kaynağına göre; Tarımsal, hayvansal,

Hammadde • Herhangi bir ürünün üretiminde gerekli olan maddelerdir. • Kaynağına göre; Tarımsal, hayvansal, ormancılık, madencilik, denizcilik gibi alanlardan elde edilebilir. • Ülkelerin kalkınması için hammaddeye sahip olmak çok önemlidir. Üretim • Hammaddelerden ürün elde etme işidir. • Yetiştirme veya imalat yoluyla üretim yapılabilir. • Sanayi ve enerji en önemli üretim faaliyet alanlarıdır. • Kalkınma, üretim olmadan mümkün değildir. Pazar • Üretilen ürünlerin tüketiciye sunulmasıdır. • Nüfus miktarı ve İnsanların alım gücü, pazarın büyüklüğünü belirler. • Ülkelerin ihracatları dünyadaki pazara ne oranda sahip olduklarını gösterir www. slaytyerim. com

Toprak Ürünleri Geniş ve verimli tarım arazilerine sahip ülkelerde tarımsal üretim fazladır: ABD, Rusya,

Toprak Ürünleri Geniş ve verimli tarım arazilerine sahip ülkelerde tarımsal üretim fazladır: ABD, Rusya, Çin , Hindistan www. slaytyerim. com 4

Hayvansal Ürünleri Geniş otlakları olan ülkelerde hayvan sayısı fazla, hayvansal üretim çoktur: ABD, Batı

Hayvansal Ürünleri Geniş otlakları olan ülkelerde hayvan sayısı fazla, hayvansal üretim çoktur: ABD, Batı Avrupa, Avustralya, Orta ve Güney Afrika www. slaytyerim. com 5

Orman Ürünleri Ülke yüzölçümünün önemli bir kısmı ormanlarla kaplı yerlerde ormancılık ürünleri üretimi fazladır:

Orman Ürünleri Ülke yüzölçümünün önemli bir kısmı ormanlarla kaplı yerlerde ormancılık ürünleri üretimi fazladır: Kanada, Rusya, Kuzey Avrupa, Kongo Havzası, Amazon Havzası www. slaytyerim. com 6

Deniz Ürünleri Okyanus kıyısında ve akıntıların karşılaşma bölgelerinde bulunan ülkelerde deniz ürünleri önemli bir

Deniz Ürünleri Okyanus kıyısında ve akıntıların karşılaşma bölgelerinde bulunan ülkelerde deniz ürünleri önemli bir kaynaktır: Kanada, Norveç, Peru, Japonya www. slaytyerim. com 7

Sanayi Alanları Teknolojiye yatırım yapmış, enerji sorununu halletmiş bölgelerde sanayi gelişmiştir: ABD, Avrupa, Çin,

Sanayi Alanları Teknolojiye yatırım yapmış, enerji sorununu halletmiş bölgelerde sanayi gelişmiştir: ABD, Avrupa, Çin, Güneydoğu Asya, Japonya www. slaytyerim. com 8

Hizmet Alanları Nüfusun fazla, refah seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde, bankacılık gibi hizmet sektörleri gelişmiştir:

Hizmet Alanları Nüfusun fazla, refah seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde, bankacılık gibi hizmet sektörleri gelişmiştir: ABD, Avrupa, Güneydoğu Asya www. slaytyerim. com 9

Pazar Alanları Tüketimin fazla olduğu kalabalık ve zengin bölgeler önemli Pazar alanlarıdır: ABD, Avrupa,

Pazar Alanları Tüketimin fazla olduğu kalabalık ve zengin bölgeler önemli Pazar alanlarıdır: ABD, Avrupa, Güneydoğu Asya, Japonya www. slaytyerim. com 10

Enerji Alanları Yer altı kaynakları bakımından şanslı bölgeler: ABD, Rusya, Ortadoğu, Güney Afrika www.

Enerji Alanları Yer altı kaynakları bakımından şanslı bölgeler: ABD, Rusya, Ortadoğu, Güney Afrika www. slaytyerim. com 11

Ticaret Hacmi • Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, nüfus miktarları ve sahip oldukları kaynaklar, ticaret hacimlerini

Ticaret Hacmi • Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, nüfus miktarları ve sahip oldukları kaynaklar, ticaret hacimlerini etkiler. • Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki ticaret hacmi çok fazladır. • Yapılan ticaretin büyüklüğüne göre ticaret ağı gelişmiştir. www. slaytyerim. com 12

Ülkelerin dünya ihracat – ithalat faaliyetlerindeki payları: www. slaytyerim. com 13

Ülkelerin dünya ihracat – ithalat faaliyetlerindeki payları: www. slaytyerim. com 13

Sorular: www. slaytyerim. com 14

Sorular: www. slaytyerim. com 14