Kognitiva psykologin Kognition av lat COGITO jag uppfattar

  • Slides: 16
Download presentation
Kognitiva psykologin • Kognition av lat: COGITO; jag uppfattar, tänker. • Sätter fokus på

Kognitiva psykologin • Kognition av lat: COGITO; jag uppfattar, tänker. • Sätter fokus på tankarna, handlar om föreställningar i huvudet • De intellektuella funktionerna – Minne – Språk – Perception – Intelligens – Problemlösning

Kognition • • Hur vi tar emot info – urval! Hur hjärnan bearbetar och

Kognition • • Hur vi tar emot info – urval! Hur hjärnan bearbetar och lagrar info Hur vi förstår och använder språket Hur vi resonerar och löser problem – Vad ska en älg göra för att inte bli skjuten under jakten? 1. Bada X. Dansa 2. Hoppa

65 000 tankar / dag • 95 % samma som igår – vi ältar.

65 000 tankar / dag • 95 % samma som igår – vi ältar. • Tanke-känsla- handling • Tankar är inte sanningar! - Autopilot – vi lagrar våra tankar och dessa etsar sig fast som minnen. Kanske är föreställningen felaktig. Ompröva!

Tankar är ej sanningar! • Tankarna kommer ofta väldigt snabbt och är så invanda

Tankar är ej sanningar! • Tankarna kommer ofta väldigt snabbt och är så invanda att vi inte ifrågasätter dem utan vi bara reagerar på dem. • Flera tankar kommer samtidigt – vi väljer en sanning!

Situation – tanke - känsla Situation → Tanke→ Känsla Jag sitter ensam på en

Situation – tanke - känsla Situation → Tanke→ Känsla Jag sitter ensam på en vacker Åh vad skönt att få vara Lugn och ro, Klippa och tittar på när solen ifred en stund, vad vackert njutning går ner i havet det är, och vad gott det luktar, vilken ljum vind, det här har jag längtat efter hela vintern ______________________________________ Jag sitter ensam på en vacker Bara det inte kommer nån och ro, Späd, lite klippa och tittar på när solen går annan! Inte nån som låter i uppvarvad, lite ner i havet alla fall, inte en massa ungar, irriterad jag vill kunna njuta ______________________________________ Jag sitter ensam på en vacker Nej, nu kommer det moln Besvikelse, klippa och tittar på när solen går där borta! Då blir det ju irritation ner i havet inte en riktig solnedgång! Skit också! Typiskt, aldrig får man Ha det riktigt härligt! Det är alltså inte bara situationen som ger upplevelsen utan vi själva påverkar hur vi känner i en viss situation. Våra tankar – våra egna erfarenheter av liknande situationer, våra förväntningar, värderingar och idéer kring hur det borde vara eller ska vara påverkar också.

Tankens kraft • Miguel Indurain – Vann Tour de France 5 ggr/rad Flög fram

Tankens kraft • Miguel Indurain – Vann Tour de France 5 ggr/rad Flög fram med ett leende på läpparna

Går att påverka tankarna • Du mister jobbet - Va bra! Nu har jag

Går att påverka tankarna • Du mister jobbet - Va bra! Nu har jag chans att umgås mer med barnen, söka utbildning etc. - Usch och fy! Jag är värdelös!

Verkligheten uppfattas olika • Pga. GRUNDANTAGANDEN dvs det sätt som vi tolkar omvärlden på.

Verkligheten uppfattas olika • Pga. GRUNDANTAGANDEN dvs det sätt som vi tolkar omvärlden på. • Styrs av: Kön, kultur, erfarenheter, värderingar, normer, förväntningar intressen, regler, barndom, miljö

Olika grundantaganden! • Alis antagande; kvinnor som är lättklädda offentligt, även på en badstrand,

Olika grundantaganden! • Alis antagande; kvinnor som är lättklädda offentligt, även på en badstrand, visar därmed att de är sexuellt lättillgängliga, ofta prostituerade. • Sörens antagande; kvinnor kan mycket väl vara rejält avklädda offentligt tex. på en badstrand, utan att de därför är lättillgängliga.

Kognitiva scheman • Vi organiserar våra intryck enligt kognitiva scheman; en slags beskrivning av

Kognitiva scheman • Vi organiserar våra intryck enligt kognitiva scheman; en slags beskrivning av vad en situation går ut på och vilka beteenden som passar in t. ex. biobesök, dansa. • Tidigare erfarenheter och inlärning påverkar hur just mitt schema ser ut och styr därmed mitt sätt att tänka och handla i en viss situation. • I vårt minne finns mängder av kognitiva scheman.

Kontrollfokus • Var individen lägger kontrollen - hos sig själv? - hos omgivningen? 1.

Kontrollfokus • Var individen lägger kontrollen - hos sig själv? - hos omgivningen? 1. Inre kontrollfokus – Individen styr själv sitt öde. Aktiv! ”Optimist? ” 2. Yttre kontrollfokus – det som händer beror på tillfälligheter och yttre omständigheter. Slumpen bestämmer. Passiv. ”Pessimist”

Psykologisk konservatism – mentalt filter • Våra grundläggande uppfattningar styr vår tolkning och gör

Psykologisk konservatism – mentalt filter • Våra grundläggande uppfattningar styr vår tolkning och gör ofta så att detta blir bekräftat • Negativa glasögon – tolkar svart – får sina antaganden bekräftade • Positiva glasögon – tolkar gott – får sina antaganden bekräftade

Har du bestämt dig! ”Den här dagen har inte börjat speciellt bra, och den

Har du bestämt dig! ”Den här dagen har inte börjat speciellt bra, och den kommer förmodligen bara att bli värre! Har du bestämt dig för livet kommer det helt säkert bli det. Men har du istället förmågan att styra dina tankar i ett positivt tankeflöde blir de flesta problem lätta att hantera

Tankefällor – = logiska misstag man kan göra när man samlar in info och

Tankefällor – = logiska misstag man kan göra när man samlar in info och bearbetar info. Bristande logik – gör av vi förvränger informationen

Olika tankefällor – som kan förvanska verkligheten • • Tankeläsning Önsketänkande Övergeneralisering Att ta

Olika tankefällor – som kan förvanska verkligheten • • Tankeläsning Önsketänkande Övergeneralisering Att ta saker och ting personligt Att tro på sin inre kritiker Tänka svart eller vitt Att sätta upp orealistiska mål – att leva efter benhårda regler

 • Att förstora upp otrevlighet – dvs göra en höna av en fjäder

• Att förstora upp otrevlighet – dvs göra en höna av en fjäder • Att blanda ihop känslor med fakta – jag är som jag känner mig. Bestämmer sig för idéer som att ”jag är dum” • Katastroftänkande – allt kommer att gå på tok