KNJIEVNOST Tri knjievna roda Lirika Epika Drama Vrste

  • Slides: 24
Download presentation
KNJIŽEVNOST

KNJIŽEVNOST

Tri književna roda: Lirika Epika Drama

Tri književna roda: Lirika Epika Drama

Vrste lirskih pjesama po tematici: rodoljubne/domoljubne religijske/duhovne šaljive/humoristične pejzažne ljubavne intimne antiratne. . .

Vrste lirskih pjesama po tematici: rodoljubne/domoljubne religijske/duhovne šaljive/humoristične pejzažne ljubavne intimne antiratne. . .

Vrste lirskih pjesama po obliku: himna haiku sonet

Vrste lirskih pjesama po obliku: himna haiku sonet

tema motiv stih

tema motiv stih

Vrste stiha: broj slogova: šesterac, sedmerac, osmerac, rima: vezani stihovi slobodni stihovi

Vrste stiha: broj slogova: šesterac, sedmerac, osmerac, rima: vezani stihovi slobodni stihovi

strofa / kitica vrste kitica (strofa) s obzirom na broj stihova

strofa / kitica vrste kitica (strofa) s obzirom na broj stihova

Pjesničke slike vizualne (vidne) auditivne (zvučne) taktilne (opipne) olfaktivne (mirisne) gustativne (okusne)

Pjesničke slike vizualne (vidne) auditivne (zvučne) taktilne (opipne) olfaktivne (mirisne) gustativne (okusne)

Stilska izražajna sredstva epitet usporedba onomatopeja metafora personifikacija suprotnost / kontrast

Stilska izražajna sredstva epitet usporedba onomatopeja metafora personifikacija suprotnost / kontrast

Stilska izražajna sredstva inverzija opkoračenje aliteracija asonanca hiperbola retoričko pitanje

Stilska izražajna sredstva inverzija opkoračenje aliteracija asonanca hiperbola retoričko pitanje

Rima i vrste rime: parna ili glatka (aabb) ukrštena (abab) obgrljena (abba) isprekidana (abac)

Rima i vrste rime: parna ili glatka (aabb) ukrštena (abab) obgrljena (abba) isprekidana (abac) nagomilana (aaaa)

Dijalektalno pjesništvo čakavsko kajkavsko štokavsko

Dijalektalno pjesništvo čakavsko kajkavsko štokavsko

Što je epika? može biti pisana : 1. stihom: 2. prozom

Što je epika? može biti pisana : 1. stihom: 2. prozom

pripovijetka roman bajka basna crtica anegdota vic

pripovijetka roman bajka basna crtica anegdota vic

Vrste romana: dječji povijesni pustolovni znanstveno-fantastični

Vrste romana: dječji povijesni pustolovni znanstveno-fantastični

povjestica književni lik karakterizacija lika

povjestica književni lik karakterizacija lika

fabula kompozicijski dijelovi

fabula kompozicijski dijelovi

ideja/osnovna misao pripovjedne tehnike: 1. opisivanje 2. pripovijedanje 3. dijalog 4. monolog

ideja/osnovna misao pripovjedne tehnike: 1. opisivanje 2. pripovijedanje 3. dijalog 4. monolog

Pripovjedač 1. licu (ja-oblik pripovijedanja) 3. licu (on-oblik pripovijedanja)

Pripovjedač 1. licu (ja-oblik pripovijedanja) 3. licu (on-oblik pripovijedanja)

Drama dramska radnja (temeljena na sukobu) dramski lik dijalozi i monolozi didaskalije

Drama dramska radnja (temeljena na sukobu) dramski lik dijalozi i monolozi didaskalije

Drama čin replika igrokaz

Drama čin replika igrokaz

NARODNA KNJIŽEVNOST Narodne (usmene) pjesme Stilske karakteristike narodnih pjesama: 1. ponavljanje 2. stalni epiteti

NARODNA KNJIŽEVNOST Narodne (usmene) pjesme Stilske karakteristike narodnih pjesama: 1. ponavljanje 2. stalni epiteti

NARODNA KNJIŽEVNOST 1. Narodna lirska pjesma 2. Narodne epske pjesme 3. Narodne pripovijetke 4.

NARODNA KNJIŽEVNOST 1. Narodna lirska pjesma 2. Narodne epske pjesme 3. Narodne pripovijetke 4. Anegdote