KNJIEVNO ST KNJIEVNI R ODOVI KNJIEVNOST umjetnost rijei

  • Slides: 23
Download presentation
KNJIŽEVNO ST KNJIŽEVNI R ODOVI

KNJIŽEVNO ST KNJIŽEVNI R ODOVI

KNJIŽEVNOST - umjetnost riječi, iskaz u različitim oblicima književnih djela PO OBLIKU PO POSTANKU

KNJIŽEVNOST - umjetnost riječi, iskaz u različitim oblicima književnih djela PO OBLIKU PO POSTANKU 0 stih 0 proza 0 usmena/narodna 0 pisana/autorska

Književnost prema srodnim temeljnim obilježjima dijelimo na tri književna roda EPIKA LIRIKA DRAMA

Književnost prema srodnim temeljnim obilježjima dijelimo na tri književna roda EPIKA LIRIKA DRAMA

LIRIKA KNJIŽEVNI R ODOVI

LIRIKA KNJIŽEVNI R ODOVI

Lirika - književni rod kojemu pripadaju književna djela u kojima su iskazani osjećaji, misli

Lirika - književni rod kojemu pripadaju književna djela u kojima su iskazani osjećaji, misli i doživljaji. Razlikujemo lirske pjesme prema tematici: pejsažne, šaljive, domoljubne, socijalne, misaone, religiozne, duhovne, … U STIHU 0 Lirika je najčešće pisana u stihu. LIRSKA PJESMA U PROZI 0 pjesma u prozi 0 lirska proza Obilježja usmene/narodne pjesme: stalni epiteti, lirski deseterac, ponavljanje, izvođenje pjevanjem Dijalektalno pjesništvo: čakavsko, kajkavsko, štokavsko Obilježje: zavičajni motivi

Tradicionalne lirske vrste i oblici 0 Haiku – kratka lirska pjesma podrijetlom iz Japana.

Tradicionalne lirske vrste i oblici 0 Haiku – kratka lirska pjesma podrijetlom iz Japana. Sastoji se od tri stiha u kojima prvi i treći stih imaju po pet, a drugi stih sedam slogova. 0 Sonet – sastoji se od četiri strofe; dva katrena i dvije tercine 0 Himna – svečana pjesma posvećena veličanju naroda i domovine 0 Romanca - pjesma na narodnome jeziku koja je uglavnom ljubavne tematike, karakterizira je ubrzan ritam i vedar ton sa sretnim završetkom. 0 Balada - pjesma koja pjeva o stradanjima i nesrećama, karakterizira ju polagan ritam i tužan ton s nesretnim završetkom (tragična smrt junaka). 0 Romanca i balada imaju uz obilježje lirike i elemente epike (događaje, likove, tijek radnje).

Lirska pjesma Stih - redak u pjesmi; po broju slogova: četverac, peterac, šesterac, …

Lirska pjesma Stih - redak u pjesmi; po broju slogova: četverac, peterac, šesterac, … Strofa – kitica: (dvostih/distih, trostih/tercet, četverostih/katren, …) - Vezani stih (rima) - Slobodan stih (bez rime) Rima – glasovno podudaranje slogova na kraju stiha Vrste rime: parna aa bb; obgrljena abba; ukrštena abab; isprekidana abbcadb, … Tema – ono o čemu se u djelu govori ( tematika: ljubavna, socijalna, domoljubna, pejsažna, …) Motiv – najmanji dio teme sa samostalnim značenjem

Pjesnička slika 0 Pjesničke slike doživljavamo: 0 vidom – vizualne 0 sluhom – auditivne

Pjesnička slika 0 Pjesničke slike doživljavamo: 0 vidom – vizualne 0 sluhom – auditivne 0 njuhom – olfaktivne 0 dodirom – taktilne 0 okusom – gustativne 0 Stilska izražajna sredstva: 0 Metafora, personifikacija, hiperbola, onomatopeja, epiteti, asonanca, aliteracija, kontrast, gradacija, usporedba, …

EPIKA KNJIŽEVNI R ODOVI

EPIKA KNJIŽEVNI R ODOVI

Epika – književni rod kojemu pripadaju književna djela u kojima je ispričana radnja u

Epika – književni rod kojemu pripadaju književna djela u kojima je ispričana radnja u kojoj sudjeluju likovi, a događa se u vremenu i na nekome mjestu. 0 Roman – najveće prozno djelo. 0 Vrste romana: Ø za djecu Ø za odrasle Ø Pustolovni, znanstveno-fantastični, povijesni, kriminalistički, socijalni, avanturistički, ljubavni, …

Pisana, autorska Usmena, narodna EPIKA Pisana u stihu 0 Epska pjesma 0 ep Pisana

Pisana, autorska Usmena, narodna EPIKA Pisana u stihu 0 Epska pjesma 0 ep Pisana u prozi 0 Pripovijetka 0 Roman 0 Novela 0 Bajka 0 Basna 0 Crtica 0 Zagonetka 0 Anegdota 0 Legenda 0 Poslovica 0 Vic 0 Mit 0 Predaja

Obilježja proznoga teksta Stvaralački postupci 0 0 Opisivanje Dijalog Monolog Pripovijedanje: Ø Pripovjedač u

Obilježja proznoga teksta Stvaralački postupci 0 0 Opisivanje Dijalog Monolog Pripovijedanje: Ø Pripovjedač u prvoj osobi Ø Pripovjedač u trećoj osobi Događaj ili radnja: Fabula: uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj Lik 0 Glavni i sporedni 0 Karakterizacija lika (opis, govor, postupci, odnos prema ostalim likovima) Ø Izgledom, postupcima i ponašanjem Ø Moralna ili etička Ø Govorna Portret: vanjski (izgled i ponašanje) i unutrašnji (opis misli i osjećaja i razmišljanja i stavova)

Kompozicija 0 Kompozicija - način na koji je usustavljeno neko djelo. 0 Vanjsku kompoziciju

Kompozicija 0 Kompozicija - način na koji je usustavljeno neko djelo. 0 Vanjsku kompoziciju epskoga djela čine glave, poglavlja i odjeljci. 0 Unutarnju kompoziciju čine dijelovi fabule (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet, kraj).

DRAMA KNJIŽEVNI R ODOVI

DRAMA KNJIŽEVNI R ODOVI

Drama - književni rod kojemu pripadaju književna djela utemeljena na dramskome sukobu, napisana u

Drama - književni rod kojemu pripadaju književna djela utemeljena na dramskome sukobu, napisana u obliku dijaloga (monologa), u stihu ili prozi, a namijenjena scenskoj izvedbi. 0 Temeljne su književne vrste dramskoga roda: Ø komedija – dramsko djelo šaljivoga sadržaja i sretnoga završetka Ø tragedija – dramsko djelo ozbiljnoga sadržaja i tragičnoga završetka Ø igrokaz – kraći dramski tekst namijenjen djeci Ø drama u užem smislu – dramsko djelo ozbiljnoga sadržaja

Obilježja dramskoga teksta Dramska radnja: ü uvod, zaplet, vrhunac, rasplet ü dramski sukob ü

Obilježja dramskoga teksta Dramska radnja: ü uvod, zaplet, vrhunac, rasplet ü dramski sukob ü dramska situacija Dramski lik Dijalog: ü razgovor dvaju ili više likova Monolog: ü govor jednoga lika

Scenska izvedba dramskoga teksta Izvođenje na pozornici/sceni : 0 glumci, uloga, pozornica, gledatelji 0

Scenska izvedba dramskoga teksta Izvođenje na pozornici/sceni : 0 glumci, uloga, pozornica, gledatelji 0 Scenska izvedba dramskoga teksta: čin, prizor, slika Didaskalije: 0 dio dramskoga teksta obično napisan u zagradi s uputama za glumce i redatelja predstave 0 Redatelj – osmišljava predstavu i uvježbava glumce 0 Kostimograf – oblikuje scenski izgled glumaca i kostime 0 Scenograf – oblikuje scenu 0 Majstori rasvjete i zvuka 0 Kulise – predmeti kojima se ostvaruje privid prostora potrebnoga za predstavu 0 Afiš – kazališni plakat

Kazalište - mjesto u kojem se izvode/prikazuju na sceni različita dramska djela (drame, komedije,

Kazalište - mjesto u kojem se izvode/prikazuju na sceni različita dramska djela (drame, komedije, tragedije) te opere, operete i mjuzikli koji pripadaju glazbeno-scenskim djelima. Gledalište – prostor za gledatelje Pozornica – mjesto za izvođenje predstave

KRAJ Prezentaciju izradila Vanja Selak , prof.

KRAJ Prezentaciju izradila Vanja Selak , prof.